Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad
Careaz

Functieomschrijving

Onze medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR). In de OR komt kennis en ervaring van de werkvloer samen met de visie van bestuurder en management. Deze ondernemingsraad slaat bruggen en bevordert besluiten die goed zijn voor alle mensen die er werken én de organisatie -, vanuit het perspectief van de medewerkers - met daarbij een gezonde balans tussen de verschillende belangen ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie.

De OR is dus een belangrijk orgaan welke optimaal ondersteund en gefaciliteerd moet worden.
Lijkt dit jou een mooie uitdaging?

Wat ga je doen?
Als ambtelijk secretaris verricht je ter voorbereiding, ondersteuning en uitwerking van vergaderingen voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het opstellen van de agenda, het toesturen van voorbereidende stukken, het verzorgen van notulen en het bewaken van actiepunten/afspraken. Vanuit de functie van ambtelijk secretaris verzorg je de in- en uitgaande correspondentie, maak je afspraken, zorg je dat de OR-leden tijdig inhoudelijk zijn geschoold en beheer je het (digitale) archief en het budget van de OR. Het redigeren, uitvoeren en verspreiden van informatie(bulletins), het opstellen van onderdelen van het jaarwerkplan van de OR en het organiseren en coördineren van achterban raadplegingen en OR-verkiezingen behoren tevens tot het takenpakket.

Naast administratieve, secretariële en organisatorische ondersteuning, fungeer je als deskundige op het gebied van de Wet Op Ondernemingsraden (WOR). Je verzamelt en verspreidt informatie over ontwikkelingen omtrent deze wet en adviseert de OR hierover. Je bewaakt de naleving van de WOR, procedures en afspraken op het gebied van medezeggenschap en overlegt met de voorzitter van de OR bij (dreigende) afwijkingen.

Met welke ontwikkelingen krijg je te maken?
In het afgelopen jaar heeft de OR in nauwe afstemming met de bestuurder besloten de medezeggenschap anders in te richten. Dat heeft geresulteerd in het terugbrengen van het aantal reguliere OR-leden tot maximaal 7 leden. Parallel daaraan start in 2020 een (vooralsnog) kwartaaloverleg van delegaties van OR, CCR, MT en bestuurder met als doel de wijze waarop medezeggenschap in relatie tot specifieke onderwerpen ingericht moet worden, te bespreken en af te stemmen. Deze vernieuwende werkwijze moet leiden tot optimale medezeggenschap zonder afbreuk te doen aan de formele bevoegdheden van alle organen. Naast dit overleg vergadert de OR circa 10 -15 keer (waarvan een aantal keren regulier met de bestuurder).

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een HAVO-diploma en een administratieve/secretariële MBO niveau 3/4 opleiding (pré) afgerond.
  • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met relevante wet- en regelgeving op het gebied van medezeggenschap (WOR, cao, etc.).
  • Je werkt gestructureerd, beschikt over overtuigingskracht en bent dienstverlenend.

Inschaling

  • Een bruto maandsalaris tussen €1.940,07 - €2.870,58 (bij een dienstverband voor 36 uur), aangevuld met onder andere een vakantietoelage van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
  • Een contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
  • Een contract voor gemiddeld 10 uur per week.

Bijzonderheden

Informatie
Meer weten? Voor vragen over de deze vacature kun je contact opnemen met Wendy Wieggers (verzorgende IG) of Liedy Vennegoor (bestuurder) op telefoonnummer 0544-372064.

Careaz. Verder met aandacht.

Type Vacature
Intern nummer v20.0005
Organisatie Careaz
Locatie Careaz, bedrijfsbureau, in Lichtenvoorde
Postcode 7132EJ
Stad Lichtenvoorde
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Afdeling HR
Functie(s) Administratief medewerker
Secretaresse
Publicatiedatum 16-01-2020
Reageer voor 29-02-2020
Ingangsdatum 16-01-2020
Nummer 50754

Careaz

Careaz is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid bij de cliënt thuis of zo dicht mogelijk bij huis ondersteuning biedt op de terreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Careaz Thuiszorg in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland en de drie locaties Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde, Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo en Careaz J.W. Andriessen in Borculo hebben topscores behaald in het zorgonderzoek ‘Benchmark in de Zorg 2011’. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de tevredenheid onder onze medewerkers en klanten heel hoog gewaardeerd wordt. Careaz Thuiszorg werd daarnaast nog beloond met de titel beste zorgteam 2011! Ook werd Careaz door FNV jong al uitgeroepen tot beste vakantiewerkgever 2011.

Meer over Careaz