AMBULANT (WOON)BEGELEIDER in de GGZ gemiddeld 24 uur per week
Urtica De Vijfsprong

Functieomschrijving

Als ambulant begeleider ondersteun je mensen met een psychische kwetsbaarheid, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking of ASS. Je inventariseert samen met de cliënt wat nodig is in het proces naar herstel en de mogelijkheid tot participatie in de samenleving. Je stimuleert de cliënt in het versterken van zijn/haar eigen regie. Samen met de cliënt stel je het ondersteuningsplan op. In de samenwerking met de andere medewerkers van het team kan je de ontwikkeling naar herstel ondersteunende zorg activeren en ondersteunen.  Je ondersteunt de cliënt actief in het onderhouden en uitbreiden van zijn/haar netwerk en je bent bekwaam om je eigen professionele netwerk op te bouwen. Je bent in staat overkoepelend te organiseren; je maakt hierbij gebruik van het netwerk van de cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en voorliggende en algemene voorzieningen. Cliënten wonen zowel zelfstandig met ambulante begeleiding, beschermd zelfstandig alsook in (klein) groepsverband. Op alle niveaus is de ambulant begeleider vaardig en in staat te schakelen en aan te sluiten bij de cliënt. 

Functie eisen

Een relevante afgeronde Hbo- of Mbo-opleiding, bij voorkeur SPH-GGZ agoog, HBO-V, of eventueel  SPH. Ervaring in het werk met mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, autisme en/of een verstandelijke beperking is voorwaarde. In deze functie werk je met een vast rooster, maar ben je tevens flexibel inzetbaar. Je bent enthousiast voor de antroposofische mensvisie en beschouwt  het participeren van de cliënten aan de samenleving als een belangrijke pijler. Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Inschaling

Een afwisselende baan in een boeiende organisatie, waarin het culturele leven en de ontwikkeling van medewerkers en bewoners hoog in het vaandel staan. Inschaling afhankelijk van opleiding/ervaring in FWG 45 CAO Gehandicaptenzorg.

Bijzonderheden

Urtica de Vijfsprong is een leef-werkgemeenschap met een biologisch dynamisch agrarisch bedrijf, waarbij Urtica  de zorgstichting is en De Vijfsprongstichting er voor het landbouwbedrijf is.

Urtica biedt  wonen,, dagbesteding en behandeling aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/ of psychische kwetsbaarheid. Ontwikkeling, gelijkwaardigheid en wederkerigheid en eigen regie staan hierin centraal. De antroposofie is hiervoor een inspiratiebron. Urtica is een dynamisch bedrijf dat op weg is naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij zelfonderneming een middel is. De bewoners en medewerkers zijn hier actief bij betrokken.

Herstel ondersteunende zorg wordt geboden binnen de zogenoemde ‘Buitenhuizen’.  Herstel is een individueel proces waarbij thema’s als eigen regie, participatie aan de samenleving en het bieden van kansen en perspectief aan de orde komen. Het vraagt een op herstel gerichte manier van werken door de medewerkers. Spreekt deze manier van werken je aan  en ben je enthousiast om actief mee te doen in deze ontwikkeling, dan nodigen we je uit om te solliciteren naar deze plek in onze organisatie.

Informatie kun je inwinnen bij Saskia Henselmans of Maarten Noot, ambulant begeleiders op de Buitenhuizen, telefoonnummer 06-38687658

Wanneer je wilt solliciteren, e-mail dan voor 15 april je motivatie en CV aan t.a.v. Maarten Noot / peno@urticadevijfsprong.nl. Graag in het onderwerp vermelden: “Ambulant woonbegeleider Buitenhuizen / vacaturenummer 2021003”. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 april.

Type Vacature
Intern nummer 2021003
Organisatie Urtica De Vijfsprong
Locatie Vorden
Postcode 7251JJ
Stad Vorden
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Mbo/Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Saskia Henselmans of Maarten Noot
Functie(s) begeleider ambulant
Publicatiedatum 08-04-2021
Reageer voor 15-04-2021
Ingangsdatum 08-04-2021
Nummer 64276
Doorsturen Bekijk PDF

Urtica De Vijfsprong

Wij zijn eenĀ antroposofische instelling die wonen, zorg & behandeling en meewerken op de boerderij combineert. Een goede sfeer, gelijkwaardigheid en saamhorigheid: daar gaat het ons om. Urtica de Vijfsprong bestaat uit twee organisaties: de Stichting Urtica en de Stichting De Vijfsprong. Urtica levert zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, mensen met autisme of aanverwante stoornissen en aan mensen met een verstandelijke handicap. De Vijfsprong is een biologisch-dynamisch bedrijf (Demeter gecertificeerd) met 35 melkkoeien, kleinvee, een zuivelafdeling en een tuinbouwbedrijf.

Meer over Urtica De Vijfsprong