Arbeidsdeskundige
Roessingh, centrum voor revalidatie

Functieomschrijving

Roessingh Arbeid zoekt in verband met de uitbreiding van ons team een

Arbeidsdeskundige
36 uur per week

De organisatie
Roessingh Arbeid is een zelfstandig functionerende eenheid en is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken  binnen  zowel  werkgeversdomein als zorgdomein. 
Doelstelling van Roessingh Arbeid is een bijdrage  leveren aan snelle, optimale en duurzame re-integratie van mensen die te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidsbeperking.

Een belangrijke pijler van de dienstverlening van Roessingh Arbeid is het  multidisciplinaire arbeids-revalidatieprogramma dat wij  als partner van het landelijk netwerk Vroege Interventie uitvoeren.
De doelgroep hiervan  bestaat uit cliënten met chronische klachten aan houding- en bewegingsapparaat, chronische pijn/vermoeidheid en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

De functie
Als arbeidsdeskundige acteer je binnen de driehoek mens, inkomen en arbeid.
Je voert autonoom arbeidsdeskundig onderzoeken uit. Je brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker in beeld en doet uitspraak over passendheid van eigen  functie en mogelijkheden in eerste en tweede spoor. Je geeft daarmee werknemer en werkgever duidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden, het te volgen tijdpad en de vervolgacties. Je adviezen zijn gericht op duurzaam benutten van arbeidsmogelijkheden en beperken van de verzuimduur.

Binnen Roessingh Arbeid functioneer je daarnaast als adviseur in de trajecten Vroege Interventie en geef je uitvoering aan re-integratietrajecten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.
Je helpt daarbij de cliënt de vertaalslag te maken van het actueel medisch gegeven naar reële perspectieven in ( eigen dan wel ander passende ) arbeid en de weg daar naar toe.
Daartoe combineer je de aangereikte diagnostiek met jouw eigen kennis van belasting/belastbaarheid, functievereisten, arbeidsomstandigheden en de regionale marktsituatie. Waar dit nodig maak je gebruik van intern beschikbare onderzoek- en trainingsfaciliteiten of inzet van gespecialiseerde professionals.
Je helpt jouw cliënt actief bij het vinden van een passende werkplek en je verzorgt ook de procesbegeleiding. Over voortgang en resultaten rapporteer je aan de opdrachtgever.

Het leggen en onderhouden van contacten met onder andere werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en werkcoaches vormt tevens een rode draad in deze functie.

Wij vragen

Je hebt een door SKO erkende beroepsopleiding voor arbeidsdeskundige afgerond en je beschikt over relevante werkervaring. Daarbij is jouw kennis van wet- /regelgeving en actuele methodieken goed onderhouden, bij voorkeur aantoonbaar doordat je gecertificeerd bent.

Gezien de aard van de functie spreekt het voor zich dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een mensgerichte attitude. Voor jou is het een prettige uitdaging om met creativiteit en kennis van zaken oplossingen te vinden in complexe situaties. Je bent een netwerker en beschikt ook over een actueel netwerk in de regio.
Als persoon draag je graag bij aan een positieve teamgeest en evenals jouw collega’s vind jij het vanzelfsprekend om doorlopend alert te zijn op mogelijke doorontwikkeling van de bestaande dienstverlening. Je bent geen meelifter, maar een gedreven persoon die met enthousiasme een bijdrage levert aan de verdere groei van de afdeling.

Omdat je bedrijfsbezoeken aflegt, is het voor deze functie noodzakelijk dat je in het bezit bent van  een rijbewijs B en een auto.

Wij bieden

Wij bieden je een ondernemende functie voor 36 uur per week met veel professionele diepgang, binnen een kennisrijke organisatie en een enthousiast team. Het betreft een aanstelling in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, waarbij er mogelijkheden zijn tot verlenging of omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG 60. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

Bijzonderheden

Reacties
Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 10 december a.s. een sollicitatiebrief voorzien van een CV naar afdeling Personeel & Organisatie t.a.v. Kim Braamhaar via www.zorgselect.nl, vacaturenummer 72739

Type Vacature
Organisatie Roessingh, centrum voor revalidatie
Locatie Roessingh Arbeid in Enschede
Postcode 7522AH
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Ziekenhuizen
Informatie verkrijgen bij Milco Schildkamp, directeur Roessingh Arbeid, telefoonnummer: 06-36466937.
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 15-11-2021
Reageer voor 11-12-2021
Nummer 72739
Doorsturen Bekijk PDF

Roessingh, centrum voor revalidatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. Ongevallen, ziekten of aangeboren afwijkingen kunnen het leven ingrijpend veranderen. In Roessingh, centrum voor revalidatie, worden volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht.

Meer over Roessingh, centrum voor revalidatie