Arts Verstandelijk Gehandicapten
De Twentse Zorgcentra

Functieomschrijving

Deze uitdagende baan in het mooie Twente biedt ruimte om jouw werkzaamheden zelf in te vullen en mee te denken over ondersteuningsprogramma’s voor diverse doelgroepen.

Functie-inhoud
Als AVG richt je je aandacht op een breed terrein van de geneeskunde; onze cliënten kunnen aandoeningen hebben op allerlei gezondheidsgebieden. Vanuit jouw deskundigheid ben je in staat zowel gezondheids- en gedragsproblematiek te behandelen, en hierover adviezen te geven aan de cliënt, cliëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders, gedragskundigen en andere artsen die betrokken zijn bij de behandeling. Hierbij staat de vraag van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger centraal. Tevens onderhoud je contacten met ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio.
Je komt in een team terecht van (basis) artsen, aios AVG en praktijkverpleegkundigen, aan wie je functioneel leidinggeeft. Zij ondersteunen  je op een dusdanige wijze dat jij je kunt richten op de vak inhoud. Je werkt samen met een tweetal AVG met veel kennis en ervaring wat mogelijkheid geeft tot verrijking van het werk.
Je maakt onderdeel uit van de vakgroep artsen. Samen komen jullie die regelmatig bijeen om over lopende zaken, casuïstiek, scholing en nieuwe ontwikkelingen te discussiëren. Er is  structureel overleg met de manager Behandeling en de bestuurders. Met de, onlangs nieuwe RvB, willen we in de toekomst een op gefundeerde wijze vormgeven aan de toekomst van DTZC waarin jij betrokken bent vanuit jouw expertise.

Functie eisen

Jij bent?

Een geregistreerde AVG (of bijna afgestudeerd)

 • Die goed kan samenwerken,
 • Met grote affiniteit met onze doelgroep;
 • Die de wet BOPZ (en op termijn Wet Zorg en Dwang) op een juiste manier kan toepassen;
 • Die kan omgaan met onverwachte omstandigheden;
 • Die stressbestendig is;
 • Communicatief vaardig is;
 • Laagdrempelig en toegankelijk en houdt van improviseren;
 • Die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden;
 • Die zich kan vinden in de visie van de vakgroep en de organisatie.
 • Die bij voorkeur erkend is als opleider AVG of hiervoor in aanmerking komt;
 • Die bereid is achterwachtdiensten en zo nu en dan bereikbaarheidsdiensten te verrichten (geen weekenden).

Inschaling

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

 • Een afwisselende baan van gemiddeld 32-36 uur per week.
 • Een salaris van min. € 5.034,- en maximaal € 7.741,- (FWG 75) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.
 • Een aanstelling met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Mogelijkheden waarin je je eigen ontwikkeling vorm kunt geven.
 • Mogelijkheid om opleider te worden.
 • Eindejaarsuitkering 7,05%.
 • De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals locatie-onafhankelijk werken, flexibele werktijden, studiefaciliteiten en korting op de zorgverzekering.
 • Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio.

Bijzonderheden

Informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie neem je contact op met de manager behandeling John Keunen 06-11374854.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

De organisatie
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met vestigingen in Losser, Enschede en Almelo en kleinschalig wonen in de regio. Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening.

Wij werken vanuit de missie: ‘Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.’

Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk.

De organisatie is opgebouwd vanuit ca. 150 teams, waarin cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk binnen hun mogelijkheden verantwoordelijkheid nemen voor het alledaagse leven van de cliënten. Coaches en gedragsdeskundigen begeleiden samen de teams die werken vanuit zelforganisatie.

 

Type Vacature
Intern nummer 19.338
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 17-10-2019
Reageer voor 01-01-2020
Nummer 47257
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Meer over De Twentse Zorgcentra