Arts(en) Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
Frion

Functieomschrijving

Arts(en) Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

In overleg, minimaal 24 uur per week

In deze omgeving kom jij te werken

Frion is dé VG-specialist. Bijna 1000 cliënten maken gebruik van de ondersteuning die Frion biedt. Ruim 900 betrokken professionals en 350 vrijwilligers zetten zich voor hen in. Ons werkgebied is de regio Noordwest-Overijssel. Wij gaan uit van ‘Regie in eigen hand’. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor onze medewerkers. Frion streeft ernaar dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor beslissingen en over de uitvoering daarvan, rekening houdend met het niveau van de cliënt. De begeleiders werken in resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten. Zij nemen daarbij organisatieprincipes en vastgestelde (wettelijke) kaders in acht. Teams krijgen ondersteuning om kwaliteit van zorg en een effectieve bedrijfsvoering te waarborgen.

Begeleiding in opleiding en deskundigheidsbevordering

De arts/AVG vormt, samen met de orthopedagoog/GZ-psycholoog, onderdeel van de Groep- Behandelcoördinatie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor doelgroep-specifieke zorg en behandeling. De AVG en de orthopedagoog/psycholoog zijn op tactisch, strategisch niveau sparringpartner voor de raad van bestuur.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg vraagt van alle professionals in de Groep-Behandelcoördinatie (BC) inhoudelijke sturing en een gedeelde visie op zorg, diagnostiek en behandeling. Het ontwikkelings-dynamisch model van A. Došen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Professionals in de Groep-BC waarborgen een 24-uurs bereikbaarheid.

Functie eisen

Wat wij zoeken

Als AVG ben je, samen met je collega AVG, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het medisch beleid en een juiste toepassing van de wet BOPZ. In samenwerking met de Orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog draag je zorg voor een juiste beeldvorming van nieuw aangemelde cliënten en beoordeelt mede of Frion de benodigde ondersteuning en zorg kan leveren. De eerste medische behandelverantwoordelijkheid voor cliënten ligt bij de huisartsen, met wie je nauw samenwerkt.

Als AVG zet je, in overleg met de behandelend huisarts, je specialistische kennis en ervaring in zodat onze cliënten de juiste medische zorg ontvangen.

Bij de uitvoering van het medisch beleid ondersteun je resultaatverantwoordelijke teams door de medische problematiek van cliënten toe te lichten en hen aanwijzingen te geven op medisch en zorg technisch gebied. Je zorgt hierbij voor een multidisciplinaire aanpak door nauw samen te werken met de Orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog, de (paramedisch) behandelaar of andere collega’s binnen Frion, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringscoach. Het meewerken aan- of uitvoeren van onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

 

Dit ben jij

Als arts/AVG binnen Frion:

  • Heb je passie voor je beroep en straal je dat uit
  • Ben je gericht op kennisdeling en het ontwikkelen van anderen
  • Werk je zelfstandig binnen een netwerkorganisatie en hanteert daarbij een grote dosis omgevingssensitiviteit
  • Ben je in staat om vanuit jouw expertise, organisatorische ervaring en slagkracht beleid en innovaties te ontwikkelen binnen het vakgebied
  • Kun je goed in multidisciplinair verband samenwerken

Daarnaast kenmerken de volgende kwaliteiten jou:

  • Een uitstekende analyticus, die situaties vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt om tot een passende aanpak te komen
  • Goede contactuele en communicatieve eigenschappen, gericht op goede samenwerking met een gezonde dosis humor
  • Grote mate van professioneel leiderschap

 

Wat wij vragen

Registratie als AVG is een vereiste. Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring als zelfstandig werkend arts. We zijn vooral op zoek naar een collega die meewerkt aan het ontwikkelen van Frion tot opleidingsinstituut voor AVG artsen. Daarnaast lever je ook een bijdrage aan het ondersteunen van een poliklinische functie. Je beschikt bij voorkeur over organisatorische ervaring en hebt aantoonbare ervaring met het opbouwen van doelmatige samenwerkingsrelaties.

Inschaling

Wat wij bieden

Werken bij Frion betekent werken in een dynamische organisatie met ambitie. Je komt te werken in een enthousiast team dat investeert in professioneel leiderschap en deskundigheidsbevordering. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn geregeld conform de CAO Gehandicaptenzorg. Salariëring in FWG75.

Je krijgt bij ons de mogelijkheid je te blijven ontwikkelen. Daarnaast bieden wij onder andere een goede pensioenregeling via het PFZW en een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket (met onder andere een fietsplan, fiscale uitruil reiskosten, korting op verzekeringen).

Een voorwaarde voor het werken bij Frion is dat er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gerelateerd aan het dienstverband wordt overlegd.

Bijzonderheden

Ben je geïnteresseerd?

Reageer dan via www.medewerkerbijfrion.nl, via de ‘direct solliciteren’ button. Heb je vragen? Neem dan contact op Marianne Berman, Arts, via emailadres MBerman@frionzorg.nl of telefoonnummer 038 7991200.

 

Type Vacature
Intern nummer 050.18
Organisatie Frion
Locatie Frion, groep Behandelcoördinatie
Postcode 8021 ET
Stad Zwolle
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst in overleg
CAO Gehandicaptenzorg
Externe url Bekijk
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 12-09-2018
Reageer voor 01-07-2019
Nummer 37923

Frion

Frion richt zich op een breed pakket aan zorg en dienstverlening ter ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.Het werkgebied van Frion is Zwolle en Noordwest-Overijssel. Naast een omvangrijk aanbod van wonen en dagbesteding in alle leeftijdsgroepen is er ondersteuning bij crisisopvang en ambulante zorg. In totaal maken circa 950 cliënten gebruik van deze diensten. Er werken 1050 medewerkers bij Frion. Frion heeft als missie: je eigen leven leven, samen met Frion je mogelijkheden en kansen benutten, ondernemen in mens en werk. Frion wil samen met de cliënt zijn mogelijkheden en kansen optimaal benutten in relatie tot de mogelijkheden van de organisatie. Dit betekent dat Frion keuzes biedt. Frion is een partner in zowel het wonen als werken van mensen met een verstandelijke beperking. Op beide gebieden gebeurt er veel. Frion onderneemt. Op website www.frionzorg.nl kunt u lezen wat Frion zoal doet en hoe Frion werkt.

Meer over Frion