Begeleider Agogisch
De Twentse Zorgcentra

Aan de rand van het mooie terrein van ’t Bouwhuis, aan de Welnaweg 88 wonen 2 dames en 8 heren in de leeftijd van 22 tot 62 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bij enkele cliënten is er sprake van bijkomende beperkingen zoals epilepsie, verminderde mobiliteit, gedragsproblemen en het ouder worden.

De cliënten kunnen eenvoudige verbanden leggen en in enige mate oorzaak en gevolg onderscheiden. Ze spreken over het algemeen duidelijke en in meerwoords-zinnen en begrijpen eenvoudig gesproken taal, eventueel ondersteund door plaatjes, picto’s etc.

In ons team dragen we samen zorg voor een veilige woon- en leefomgeving. Onze aandacht gaat uit naar het in stand houden van vaardigheden van de cliënt. Het stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling en eigen regie van de cliënt. We bieden structuur, duidelijkheid en veiligheid en creëren voorwaarden om het zelfstandig functioneren zo optimaal te behouden en als het mogelijk is te verbeteren. Daar werken we aan.

Je komt bij ons terecht in een huiselijke en gezellige sfeer. De woning ligt aan de rand van het terrein van ’t Bouwhuis. Dit is belangrijk voor de cliënten; enerzijds ervaren zij de veiligheid en beschutting van het Bouwhuisterrein. Anderzijds bestaat de mogelijkheid tot het aangaan van contacten en activiteit buiten et terrein.

Jij verzorgt en verpleegt en begeleidt de cliënt bij het vormgeven van zijn of haar leven en werkt aan de hand van werkdoelen, zoals beschreven in het Mijn Leven- ECD. Je bouwt een respectvolle relatie op met de cliënten en onderhoudt contacten met clientvertegenwoordigers en andere disciplines. Goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor jou vanzelfsprekend en je reflecteert. Je draagt bij aan een goed werkklimaat en neemt actief deel aan overlegmomenten. Er is veel ruimte voor jouw inbreng. Je signaleert veranderingen en situaties ten aanzien van de zorg en maakt deze bespreekbaar. Je voert voorbehouden en risicovolle handelingen uit zoals beschreven in het V&R beleid, mits je hiervoor bevoegd en bekwaam bent.

Wat breng jij mee:

  • Een afgeronde zorggerichte of agogische opleiding op minimaal niveau 3.
  • Flexibiliteit zowel wat betreft de clientpopulatie als de werktijden.

Wat krijg je van ons:

  • Een leuke afwisselende baan van 18 uur per week.
  • De functie is ingedeeld in functiegroep 35
  • De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Gehandicaptenzorg
  • Vaste aanstelling

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephanie Westerhof, Welnaweg 88. Telefoonnummer 088-4305860

Procedure
Je kunt reageren tot en met 3 oktober 2022. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 22.236
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Enschede, Welnaweg 88
Postcode 7524 AK
Stad Enschede
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd Part time
Uren van 18
Uren tot 18
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Begeleider niveau 3
Begeleider niveau 4
Begeleider wonen
Publicatiedatum 23-09-2022
Reageer voor 03-10-2022
Nummer 114156
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra