Begeleider
De Twentse Zorgcentra

Wil jij bijdragen aan een goed leven voor onze cliënten met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking? Dan verwelkomen wij jou graag.

Op Eikenlaan 15 bieden wij een thuis aan 10 cliënten in de leeftijd van 24 tot 55 jaar. De cliënten hebben een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking waarbij het ontwikkelingsniveau tussen de 3 en 9 maanden ligt. Wij bieden warme, belevingsgerichte zorg volgens de LACCs methode.

De groep bestaat uit individuen die zich eigenlijk niet of nauwelijks met elkaar bemoeien. Soms komen ze elkaar “toevallig” tegen op de bank, maar loopt meestal de ene cliënt weg als de andere te dicht in de buurt komt. Bijkomende beperkingen die de cliënten hebben zijn: zintuiglijke problemen, slechtziendheid en doofheid; MCG gerelateerde problemen zoals spasme, epilepsie en prikkelverwerkingsstoornissen. 4 cliënten zijn rolstoelafhankelijk, 3 cliënten hebben dagbesteding buiten de groep en de rest van de cliënten heeft dagbesteding op de groep in de middag van 13 tot 16 uur. Alle cliënten kunnen zich non-verbaal uiten, op verbaal niveau is er sprake van geluiden en klanken die betekenis kunnen hebben.

Je wordt onderdeel van een deskundig en stabiel team waarin wij open staan voor verbeteringen en innovatieve ideeën, waarbij ook ouders/verwanten nauw betrokken zijn.

Wat ga je doen

 • Je verzorgt, verpleegt en begeleidt de cliënt bij het vormgeven van zijn leven;
 • Je werkt aan de hand van werkdoelen zoals beschreven in het POP-C;
 • Je bouwt een respectvolle relatie op met cliënten, onderhoudt contacten met cliëntvertegenwoordigers en andere disciplines;
 • Je signaleert veranderingen en situaties ten aanzien van de zorg en maakt deze bespreekbaar;
 • Je draagt bij aan een goed werkklimaat, neemt actief deel aan overlegmomenten en doet waar nodig voorstellen ter verbetering;
 • Je voert voorbehouden en risicovolle handelingen uit zoals beschreven in het V&R beleid, mits je hiervoor bevoegd en bekwaam bent.

Wij vragen

 • Een afgeronde agogische of zorggerichte opleiding op minimaal kwalificatieniveau 3
 • Je hebt affiniteit met het werken met cliënten met ernstig meervoudig beperking.

Wij bieden

 • Een afwisselende baan van gemiddeld 24-28 uur per week.
 • Een enthousiast team dat openstaat voor nieuwe collega’s in een milieu waarin je mag leren .
 • Een gezellige sfeer en humor is erg belangrijk in je werk
 • We nemen de tijd om jou in te werken.
 • Een salaris van min. € 2.110,- / max. € 3.009,- (FWG 35) bij een fulltime dienstverband.
 • Een vast dienstverband.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eikenlaan 15 op telefoonnummer 088-4305345.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Werkplein
Intern nummer 22.276
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Enschede, Eikenlaan 15
Postcode 7524 AK
Stad Enschede
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 28
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Begeleider niveau 3
Begeleider niveau 4
Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3
Publicatiedatum 22-11-2022
Reageer voor 14-12-2022
Nummer 115701
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra