Begeleider wonen
De Twentse Zorgcentra

Wij zijn op zoek naar begeleiders die graag een flinke uitdaging willen aangaan: twee nieuwe teams en nieuwe groepen houdt in dat geen dag hetzelfde is. Ben jij de begeleider die kan signaleren, de rust kan bewaren en op een creatieve manier kan omgaan met de hulpvraag van de client? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op Ledeboer 2 en Ledeboer 4 zijn nieuwe kind- en jeugdgroepen opgestart. Op deze twee groepen komen kinderen te wonen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, bijkomende diagnoses en (zeer) complexe gedragsproblematieken (ASS, hechtingsproblematiek, automutilatie, trauma, etc.). Omdat er een nieuwe groep wordt gestart, begint iedereen in een nieuw team. De kinderen zullen gefaseerd komen wonen. Hier bieden wij ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar (Ledeboer 2) en 12-18 jaar (Ledeboer 4). Er zal worden toegewerkt naar een groep van 6 tot 8 jongeren. Het gaat om een doorstroomgroep: de kinderen zullen rond de leeftijd van +- 12 jaar en +- 18 jaar doorverhuizen naar een andere woongroep.

Het zal een dynamische groep zijn waarin het van groot belang is dat je flexibel bent, stevig in je schoenen staat en makkelijk kunt schakelen. Als begeleider op Ledeboer 2 of

Ledeboer 4 verricht je observerende, begeleidende, ondersteunende en verzorgende werkzaamheden. Je kan omgaan met fysieke agressie en je kan de-escalerend werken. Geen client is hetzelfde, dus geen dag is hetzelfde. Je bent goed in het signaleren en vertalen van signalen die kinderen laten zien, vanuit daar ondersteun je ze bij hun ontwikkeling. Door het bieden van nabijheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid bied je een veilig leefklimaat waarin de kinderen kunnen groeien. We vinden het belangrijk om een huiselijke sfeer en een pedagogisch klimaat te gaan creëren met elkaar. Het vaste dagprogramma zal gebaseerd zijn op de Triple-C methode. Centraal staat het ervaren van het gewone leven.

Omdat de groep net gestart is, kom je terecht in een nieuw team. Met elkaar zit je dus in een opbouwende fase is, waarbij toegewerkt wordt naar stabiliteit. We vinden het dan ook van belang dat je kan reflecteren met elkaar. We willen met het hele team werken aan een optimale ontwikkeling van deze woongroepen. Dit zal (in eerste instantie) vragen om extra inzet om die basis met elkaar te bouwen. 

Als ideale begeleider, beschik jij over…

 • Lef en daadkracht, want dit is een flinke uitdaging!;
 • Een stevige persoonlijkheid en het kunnen denken in mogelijkheden;
 • Het snel kunnen schakelen in begeleidingsstijlen (waarbij je altijd kijkt naar de behoeften van de kinderen);
 • Een goed signaleringsvermogen: wanneer de kinderen zich onbegrepen voelen, kunnen zij dit verbaal, maar ook non-verbaal uiten. Jij weet dit gevoel van onbegrip tijdig te signaleren en je kan hierop anticiperen.
 • Het kunnen werken vanuit een dynamische en systemische context: zo heb je veel contact met ouders, maar ook met behandelaren en andere disciplines.

Wat breng jij mee?

 • Een afgeronde zorggerichte/agogische opleiding op minimaal kwalificatieniveau 4;
 • Bereidheid om scholingen/cursussen te volgen rondom het werken met deze doelgroep;
 • Flexibiliteit: de kinderen gaan overdag naar school. In de vakanties zullen de kinderen op de woning zijn. Daarbij draaien wij ook slaapdiensten en werken we er naartoe om dagbesteding aan huis te bieden.

Wat krijg jij van ons?

 • Een leuke en afwisselende baan. Samen met jou bepalen we het exacte aantal uren.
 • Een salaris van min. € 2.236,- / max. € 3.154,- (FWG 40) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.
 • Een contract voor onbepaalde tijd.Een uitdaging en veel mogelijkheid tot ontwikkeling: het helpen opbouwen van een nieuwe groep is een grote uitdaging. Omdat het team in een opbouwende fase is en het om een nieuwe groep gaat, zullen er verschillende cursussen op verschillende dagdelen geboden worden.

Enthousiast?
Je kan uiterlijk reageren tot 10 augustus. 

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Werkplein
Intern nummer 22.031
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Losser, Ledeboer 2
Postcode 7581 PW
Stad Losser
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd In overleg
Uren van 16
Uren tot 28
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider wonen
Publicatiedatum 16-03-2022
Reageer voor 10-08-2022
Nummer 112953
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra