Begeleider wonen
De Twentse Zorgcentra

Op Rondweg 37 werken we vanuit Triple C om de mannen het normale leven te laten ervaren. Dit doen we door uit te gaan van hun behoeften, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aan te gaan en samen te werken aan een betekenisvolle daginvulling. We kijken anders naar probleemgedrag, we achterhalen de onderliggende behoefte en sluiten daarop aan.
We gaan uit van samen 100%. Bij elke activiteit die de cliënt uitvoert krijgt hij ondersteuning van ons als begeleiding, de intensiteit is afhankelijk van het moment, zolang we samen maar 100% uitvoeren.

We zorgen ervoor dat de relatie – ongeacht het gedrag – in stand blijft én dat de activiteit succesvol wordt afgerond. Daardoor ontwikkelt de cliënt meer vertrouwen in de ander en in zichzelf en groeit ook zijn gevoel van competentie. Natuurlijk gaat dit de ene dag beter dan de ander. En natuurlijk vraagt dit moed, lef en moet je ook kunnen loslaten. Misschien ging het gister helemaal mis maar vandaag is weer een nieuwe dag. Het normale leven staat centraal en dat is het belangrijkst. Het gedrag bepaalt niet wat we gaan doen. Dat geldt voor alle dagelijkse dingen maar ook voor de leuke uitjes. We straffen niet, we zonderen niet af maar we blijven altijd dichtbij. Boosheid of verdriet mag er zijn, we zijn er voor de jongens en gaan gewoon verder met het programma.

 

We zien dat het probleemgedrag hierdoor sterk afneemt en dat de cliënten veiligheid en vrijheid ervaren. We werken niet vanuit het beheersmatige maar bieden ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling. Ja, dat gaat soms met vallen en opstaan maar we zien resultaat en daar doen we het voor. We maken samen stappen, soms hele kleine, maar we gaan vooruit. En we krijgen er veel voor terug. Cliënten die oprecht fijn vinden dat je er bent. Of samen wandelen in de zon waar je de jongens ziet stralen van blijdschap. Je krijgt van de meesten niet verbaal de waardering maar indirect des te meer. De cliënten zoeken zelf onze nabijheid, op sociaal gebied hebben ze ons er graag bij. De afstand hierin is overbrugd. We kunnen er gewoon zijn, omdat het fijn is en niet omdat we constant iets van hen vragen.

Op Rondweg 37 wonen 7 mannen in de leeftijd van 19 t/m 40 jaar. De zorgvraag komt vanuit een ernstige tot matige verstandelijke beperking in combinatie met probleemgedrag en hechtingsproblematiek. De meeste cliënten kunnen verbaal niet in volzinnen communiceren dus je moet het interessant vinden te achterhalen wat de behoefte is door non verbale communicatie, gebarentaal of kernwoorden. In de ADL verschilt de intensiteit van ondersteunen tot overnemen. Je moet bijvoorbeeld soms verschonen maar we zijn geen zorg-intensieve groep, de focus ligt echt op de begeleiding. We geven dagbesteding aan huis, ook voor cliënten van andere woningen op het terrein. We bieden activiteiten aan als post bezorgen, het ophalen van waszakken, papier en glas en brengen andere cliënten van dagbesteding terug naar de woning. Ook gaan we er graag op uit, denk aan bewonersvakantie, of een middagje Ikea of naar het tuincentrum om een kerstboom te kopen.

Wij vragen

  • Een afgeronde zorggerichte of agogische opleiding op minimaal kwalificatieniveau 3.
  • Heb je een diploma op gebied van sport, onderwijs, maatschappelijk werk of sociaal cultureel werk op minimaal kwalificatieniveau 4? Dan ben je meer dan welkom bij De Twentse Zorgcentra! Je start direct als volwaardig begeleider, daarnaast bieden wij je een leertraject waarin je binnen een jaar competenties verwerft die je nodig hebt in je dagelijkse werksituatie als begeleider.
  • Competenties om te kunnen werken vanuit Triple C: lef, sensitiviteit, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en een lerende oriëntatie.

Wij bieden

  • Direct een vaste aanstelling!
  • Een afwisselende baan van 24 tot 36 uur per week. De definitieve uren stellen we in overleg met jou vast, voorafgaand aan indiensttreding.
  • Begin dit jaar volgen we een nieuwe systeemtraining Triple C, hierin nemen we je graag mee.
  • Een salaris van min. € 1.800,-/ max. € 2.675,- (FWG 35) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Gehandicaptenzorg.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Werkplein
Intern nummer 20.054
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Losser, Rondweg 37
Postcode 7581 PW
Stad Losser
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd Full time
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij De Rondweg 37 via 0884305515
Functie(s) Begeleider niveau 3
Begeleider niveau 4
Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3
Publicatiedatum 05-02-2020
Reageer voor 27-02-2020
Nummer 51183
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Meer over De Twentse Zorgcentra