Breed inzetbare SPV-er / MWD-er / Social Worker
Stichting Thuisteam Twente

Functieomschrijving

Wat doe je bij Thuisteam Twente? 

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van cliënten thuis. De cliënten hebben vaak (maar niet altijd!) een complexe ondersteuningsvraag op het vlak van langdurige psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, dubbeldiagnostiek, en soms met somatische problematiek.
 • Je regisseert en coördineert, samen met de cliënt of het cliëntsysteem. Daarbij draag je de verantwoordelijk voor de uitvoering van de methodiek Krachtwerk en draagt deze methodiek over op de medewerkers waaraan je functioneel leiding geeft. Zorginhoudelijke Coaching is hierbij een sleutelwoord
 • Je zorgt voor korte lijnen en zorgt voor een goede communicatie met behandelaren, huisartsen en andere eerste- en tweedelijns organisaties
 • Je helpt de cliënt om zijn of haar ondersteuningsvraag duidelijk te krijgen en werkt, samen met de cliënt, planmatig aan het realiseren van zijn of haar doelen.

 

Wat kan je van Thuisteam Twente verwachten? 

 • Een werkomgeving waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en normalisatie daarbij aansluit.
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden door middel van training, coaching en intervisie.
 • Ruimte en faciliteiten om als professional verantwoordelijkheid te dragen en te nemen.
 • Een organisatie met een open cultuur en korte communicatielijnen.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT

Uitgebreide functieomschrijving

Functie eisen

Wat verwacht Thuisteam Twente van jou? 

 • Je hebt een voor de functie relevante opleiding op HBO niveau
 • Je staat geregistreerd in een kwaliteitsregister (bijvoorbeeld BIG, SKJ, Maatschappelijk Werk, Social Work)
 • Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid als professional en bent transparant in je handelen
 • Je kunt als (verpleegkundig) begeleider van soms kwetsbare of moeilijk te doorgronden mensen een goede balans te vinden tussen professionele afstand en betrokken nabijheid. Dit is het moeilijkste dat er is in ons vak.
 • Je hebt een zelfstandige werkhouding met een no-nonsense mentaliteit.
 • Je kunt werken binnen kaders zonder een woud van gedetailleerde regels.
 • Ondernemerschap en creativiteit. Geen negen-tot-vijf mentaliteit.

Inschaling

Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT, inschaling vindt plaats op basis van functie, kennis en ervaring.

Uren in overleg, echter minimaal 20 uur per week

Bijzonderheden

Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Wij leveren maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun dagelijks leven. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen wij iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning voor langere tijd of moeten we in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs blijvend overnemen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd. Als het nodig is, bieden wij naast ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook verpleegkundig toezicht, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en (arbeidsmatige) dagactiviteiten. Zo gewoon dat het niet opvalt!

 

Thuisteam Twente werkt in een extramurale setting. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hier op afgestemd. In een extramurale setting bieden wij veiligheid en structuur middels een Avondronde, 24/7 bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Uiteraard werken wij hierbij als het nodig is samen met behandelaren en veiligheidsinstanties.

Type Vacature
Organisatie Stichting Thuisteam Twente
Locatie Stichting Thuisteam Twente
Postcode 7607
Stad Almelo
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Erna van het Bolscher, telefoon 0546-455563, mail: ernavanhetbolscher@thuisteamtwente.nl
Functie(s) Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Verpleegkundige niet aan bed
Verpleegkundige niveau 5
Verpleegkundige Psychiatrie
Verpleegkundige SPV
Publicatiedatum 30-01-2019
Reageer voor 24-02-2019
Ingangsdatum 30-01-2019
Nummer 40259
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting Thuisteam Twente

Meer over Stichting Thuisteam Twente