CLUSTERMANAGER BEHANDELING
Liberein

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg meestal wel op. Bij Liberein willen we werken vanuit een andere invalshoek: die van positieve gezondheid. Hier ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat voor hen het leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag is waar het in ons werk om draait. Deel jij onze visie en wil je bouwen aan de ouderenzorg van de toekomst?

Liberein op zoek naar een: Clustermanager Behandeling.

 Een ervaren en verbindende zorgmanager, strategische bouwer met visie op ouderenzorg, sterk in bedrijfsvoering en met gevoel voor de menselijke maat

Over Liberein
Verdeeld over zes locaties en in de wijken van Enschede bieden wij zorg, wonen, welzijn en behandeling aan ongeveer 1300 kwetsbare ouderen. Een dag met zoveel mogelijk geluksmomenten, met maximale eigen regie en vrijheid, daar streven we –samen met de cliënt- naar. Liberein is toonaangevend in psychogeriatrische (PG) zorg en geriatrische revalidatie. Ook mensen met het syndroom van Korsakov en met gerontopsychiatrische aandoeningen krijgen bij ons goede zorg, begeleiding en huisvesting. We zijn ketenpartner van het Medisch Spectrum Twente, belangrijke partner van de huisartsen in Enschede en werken nauw samen met regionale aanbieders aan oplossingen voor complexe zorgvragen. Bij Liberein werken 1400 professionals en 600 vrijwilligers.

Liberein is georganiseerd volgens een clusterstructuur met elke een eigen clustermanager. De clustermanagers vormen samen met de concerncontroller en bestuurder het MT. Het cluster behandeling werkt vanuit de “behandeldriehoek” (artsen, triageteam, paramedici). Het behandelcluster omvat ca. 90 professionals en een tweetal secretariaten.

De kracht van netwerken
De VVT sector staat voor een grote opgave. De kwaliteit van ouderenzorg moet op een hoog niveau worden gehouden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein wil toonaangevend en duurzaam aan deze maatschappelijke opdracht bijdragen. Dat doen we in afstemming met collega zorgaanbieders en belangrijke stakeholders: we geloven in de kracht van netwerk- en keten denken.

Ontwikkelingen
Daarnaast werkt Liberein als organisatie hard om de beweging te maken naar een organisatie die ‘de zorg van de toekomst’ kan bieden. Dat betekent anders denken, anders kijken en anders doen. Er ligt een huisvestingsvisie in concept waarin deze ambitie vorm en inhoud krijgt. En waar ruimte zit voor professionals om mee te denken, te vernieuwen en te ontwikkelen.

Wat ga je doen?
Als clustermanager geef je direct leiding aan de verschillende teams. Je maakt deel uit van het MT van Liberein en je rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

 • Je hebt de nadrukkelijke opdracht om de medische vakgroep verder op te bouwen en een degelijke basis te geven, waarin de rollen en profielen goed tot hun recht komen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de afgesproken resultaten op tactisch/strategisch niveau door het integraal aansturen van de behandeldienst.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen en het te voeren beleid van Liberein.
 • Je draagt er zorg voor dat beleid en afspraken gemaakt en geborgd worden in het kader van taakherschikking, professionele verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking.
 • Je organiseert en stimuleert het overleg en communicatie binnen het cluster zodanig dat samenwerking, verbinding en ontmoeting tot stand komen.
 • Met de vakgroepen onderzoek en initieer je nieuwe vormen van zorg /zorginnovaties. Hierbij is de samenwerking met de clustermanagers zorg onmisbaar.
 • Je speelt een actieve rol in het regionale netwerk, ziet, creëert en pakt kansen om te komen tot regionale samenwerking cq schaalvoordelen.
 • Je bent budget- en resultaatverantwoordelijk en draagt daarmee zorg voor het bedrijfsresultaat van de eenheid.
 • Je draagt, ondersteund door een teamleider en een HR adviseur, zorg voor het verzuim- en personeelsbeleid binnen de eenheid.
 • Je initieert en geeft sturing aan en realiseert innovatieve organisatieveranderingstrajecten, -processen en -projecten en organisatieontwikkelingstrajecten op het gebied van organisatiestructuur en –cultuur.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in externe contacten en –onderhandelingen en onderhoudt een voor Liberein interessant netwerk.

Jouw persoon:

 • Je biedt een goede balans tussen inhoudelijke kennis van je portefeuille en een resultaatgerichte aanpak;
 • Je bent verbindend, brengt rust en overzicht en kan op inhoud het gesprek aan met deze heterogene eenheid van professionals;
 • Je bent een analytische procesdenker, die snel in- en overzicht creëert, ordening en structuur aanbrengt, zaken helder en duidelijk vastlegt en verwerkt in logische plannen en rapportages;
 • Je opereert tactvol en diplomatiek, maar bent daarnaast ook doortastend, besluitvaardig en hebt een sterk ontwikkelde implementatiekracht;
 • Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent benaderbaar en bereikbaar en weet waar de professionals in jouw eenheid mee bezig zijn;
 • Je bent in staat de mensen in jouw eenheid te stimuleren, uit te dagen te groeien en professionele ruimte te nemen;
 • Jij omarmt het concept positieve gezondheid en weet als geen ander dat deze insteek herstel ondersteunend doorwerkt in de zorg.

Wat breng je mee?

 • Academisch werk -en denkniveau;
 • Ruime ervaring als ‘hoger’ manager binnen het MT van een zorgorganisatie, met grote affiniteit voor de langdurige zorg;
 • Een groot hart voor zowel de Zorg als je medewerkers;
 • De volgende competenties maken je profiel compleet: uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden, vindingrijk, ambitieus, doorzettingsvermogen, ‘teamplayer’ aangevuld met een gezonde dosis humor.

Wat bieden we
Een fijne werkomgeving met gedreven collega’s. De cultuur van Liberein is informeel en familiair, we kennen elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. Bij Liberein is veel mogelijk als het gaat om je eigen ambitie en passie. Daar waar het kan zullen we het passend maken, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Verder krijg je:

 • Een tijdelijk dienstverband, met in ieder geval gezien de opdracht die er ligt, voor een periode van 3 jaar;
 • Beloning volgens CAO VVT FWG schaal 75. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring.
 • Een eindejaarsuitkering en vakantiegeld;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder fietsplan, korting op zorgverzekering en fitnessabonnement etc.
 • Een uitstekende pensioenregeling bij PFZW.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten, neem dan contact op met Nelleke van der Weerd, clustermanager behandeldienst a.i., tel 06-39005805 of Heinz Reinink, Manager HR, tel. 06-23227273. Ze vertellen je graag wat deze functie en het werken bij Liberein zo leuk maakt!

Geïnteresseerd?
Reageer dan direct! Je kunt solliciteren via de button ‘solliciteren’.

De sluitingsdatum van de vacature is 8 augustus a.s. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 22 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein. Liberein draagt zorg voor de kosten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Type Vacature
Intern nummer 2022-84
Organisatie Liberein
Locatie Diverse locaties Liberein
Postcode 7511AD
Stad Enschede
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Nelleke van der Weerd, clustermanager behandeldienst a.i. of Heinz Reinink, manager HR
Functie(s) Manager overig hoger kader
Publicatiedatum 18-07-2022
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 08-08-2022
Nummer 112499

Liberein

Over Liberein
Bij Liberein kijken we graag naar wat iemand wél kan, in plaats van naar beperkingen. Vanuit die gedachte helpen we zo’n 1300 mensen bij het hebben van een fijne dag en een zo prettig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij, erbij horen, gezien worden. Elkaar echt leren kennen en weten wat belangrijk voor iemand is. Dat maakt ons werk mooi. En het maakt cliënten en medewerkers blij.  

We zijn er voor - voornamelijk - ouderen in Enschede en Glanerbrug. Zij maken naar wens gebruik van onderdelen van ons allround aanbod, zoals thuiszorg, revalidatie, somatische zorg, dementiezorg, dagactiviteiten of behandelingen. Ze wonen thuis, huren een appartement bij een van onze woonzorgcentra of wonen bij ons. Liberein biedt 5 locaties voor wonen met zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen.  

Bij Liberein werken 1500 medewerkers. Samen met 500 vrijwilligers staan zij voor persoonlijke en liefdevolle zorg. Welkom bij Liberein.

Meer over Liberein