Coach & Coördinator
Livio

Coach & Coördinator bij Livio

Bij Livio geloven we in waardevolle zorg. Wij vinden dat de keuze van de cliënt en de eigen regie daarbij centraal staan. Bovendien vinden wij dat, door goed in te zetten op het welzijn en welbevinden van onze cliënten, wij in staat zijn betere zorg te leveren en bijdragen aan meer levensgeluk. We gaan hierbij uit van wat wel kan en niet van wat niet meer kan. 

Samen gaan we zorgen voor meer leefplezier bij Livio! En met samen bedoelen we cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s. Bij Livio woonlocaties of in de wijk, dat maakt niets uit. Livio biedt diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en gezondheid. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we de beste invulling geven aan de interesses en behoeften van de cliënt.  

De kernwaarden van Livio zijn: • Toewijding • Professionaliteit • Verantwoordelijkheid  

Dat is Livio. En zó zijn de mensen die bij ons werken. 

Functieomschrijving 

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en welzijn. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Livio gaat uit van eigen regie van de cliënt.  

Livio zoekt een  
Coach&Coördinator

Jij hebt de primaire taak om de teams te begeleiden en te coachen tot professioneel samenwerken. Je vertrekpunt is vertrouwen in het vakmanschap en de professionaliteit van de medewerker. Voor deze functie zoeken we iemand die in staat is mensen zaken te laten inzien en zelf tot een oplossing te laten komen. Je denkt en handelt vanuit het perspectief van de cliënt. Daarbij is het van belang dat jij goed weet wat cliëntgericht denken en handelen inhoudt. Daarnaast ben je intrinsiek gemotiveerd in het ontwikkelen van mensen en voel je je 100% verantwoordelijk voor je teams.  

Ben jij degene die mensen weet aan te zetten tot professioneel organiseren?   

Jouw verantwoordelijkheden:

Leidinggeven/Coachen 

* Coachen van je teams in hun ontwikkeling naar maximale eigen regie 
* Bevorderen van adequate communicatie, informatie en besluitvorming binnen de teams 
* Situationeel leiderschap: coachen als het kan, sturen als het moet 
* Zorgen voor een herkenbare positie voor de locatie en in de wijk samen met de teams 
 
Beleid 

* Gevraagd en ongevraagd adviseren van de RVE-manager over beleidsrelevante zaken 
* Doen van voorstellen tot nieuw of aan te passen beleid op het niveau van de    zorgeenheid/afdeling/locatie 

Productie- en beheersverantwoordelijkheid 

* Coachen van teams zodat zij de gemaakte afspraken kunnen realiseren 
* Resultaat verantwoordelijk voor de volgende vier kaders: cliënt, medewerker, bedrijfsvoering en kwaliteit  

Kwalitatieve en innovatieve zorgverlening 

* Bevorderen van het kwaliteitsdenken 
* Coachen van het team op het gebied van kwaliteit van de zorg- en dienstverlening 
* Faciliteren van innovatie van de zorg- en dienstverlening en coachen van het team daarin 
* Stimuleren en bewaken van de deskundigheid (bevordering)van de medewerkers van het team 

Functie eisen

* Afgeronde beroepsopleiding op HBO niveau die aansluit bij de functie 
* Ruime ervaring met coachen en kennis van managementtechnieken binnen of buiten de zorg 
* Intrinsieke motivatie m.b.t. het ontwikkelen van mensen 
* 100% verantwoordelijkheidsgevoel voor je teams 
* Financieel/economische kennis en inzicht 
* Oog voor de grote lijn zonder details uit het oog te verliezen 
* Methodisch/projectmatig werken

Jouw kwaliteiten 

* Coachende vaardigheden vanuit situationeel leiderschap 
* Overtuigings- | overredingskracht 
* Inspirator 
* Onderhandelaar 
* Conflicthantering 
* Sterke communicatieve vaardigheden 
* Zelfstandig 
* Teamplayer

Inschaling

Conform CAO VVT FWG 60.

Type Vacature
Organisatie Livio
Locatie Livio, diverse locaties
Postcode 7543ED
Stad Enschede
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Full time
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Diverse mogelijkheden
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Ineke Olthof en Nicole Dekkers, RVE-managers, 053-4602702.
Functie(s) Manager zorggebonden midden kader
Publicatiedatum 08-04-2019
Ingangsdatum in overleg
Reageer voor 30-04-2019
Nummer 44986
Doorsturen Bekijk PDF

Livio

Samen gaan we zorgen voor meer leefplezier bij Livio! En met samen bedoelen we cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s. Bij Livio of in de wijk, dat maakt niets uit. Ondanks ziekte, beperkingen of ongemakken wil Livio mensen helpen leefplezier te ervaren. Wij geloven er namelijk in dat leefplezier het leven zinvoller maakt. Livio biedt diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en gezondheid. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we de beste invulling geven aan de interesses en behoeften van de cliënt. Met de opgedane kennis over de benodigde zorg en gewenste invulling van het welbevinden, kunnen we ons nog meer richten op het ervaren van leefplezier (door middel van belevingsgerichte of persoonsgerichte zorg). Daarnaast is het voor de familie van de cliënt fijn om te weten hoe ook zij een gerichte bijdrage aan het leefplezier van hun naaste kunnen leveren, maar daarbij kunnen rekenen op heldere, transparante ondersteuning vanuit Livio. De kernwaarden van Livio zijn: • Toewijding • Professionaliteit • Verantwoordelijkheid Livio. We zijn er wanneer nodig.

Meer over Livio