Concern Controller
De Twentse Zorgcentra

Voor De Twentse Zorgcentra zoeken wij een ervaren concern controller die vanuit een stevige vakinhoudelijke kennis en ervaring goed in verbinding staat met de interne- en externe omgeving. Iemand die de strategische lijnen van de organisatie overziet en in staat is om te bouwen aan de huidige afdeling Financiën & Control (F&C).

Kern van de functie
De concern controller die wij zoeken is een verbindende, daadkrachtige professional die werkend vanuit vertrouwen, op een inspirerende manier leiding geeft aan de afdeling F&C en die vanuit een stevige verantwoordelijkheid binnen het MT mede invulling geeft aan het (financiële) beleid van de organisatie.

Je geeft leiding aan de afdeling F&C (ca. 20 medewerkers), die bestaat uit de onderdelen: cliëntservice bureau; financiële administratie; planning & control en AO/IC.

Je bent in staat om de dienstverlening van de afdeling verder te ontwikkelen en de medewerkers bij deze ontwikkeling te inspireren en te coachen. De Twentse Zorgcentra werkt momenteel aan een veranderopgave die leidt tot:

 • Implementatie van de ondersteuningsprofielen per groep of locatie. In de ondersteuningsprofielen is o.a. bepaald vanuit welke methodiek cliënten ondersteund gaan worden;
 • Implementatie van rollen, taken en verantwoordelijkheden die passen binnen de visie van zelforganisatie;
 • Een nieuw functiehuis;
 • Passende ondersteuning voor het primair proces.

Voor de financiële functie zijn bovendien de volgende onderwerpen van belang:

 • Verdere ontwikkeling toekomstgerichte stuurinformatie;
 • Risicomanagement

Vanuit de doelstellingen van ‘passende ondersteuning’ zal de concern controller een veranderopdracht hebben om een deel van de processen van de afdeling F&C om te vormen en, samen met andere ondersteunende processen, onder te brengen in één klantafdeling (servicecentrum). Deze opdracht wordt gezamenlijk met de twee andere managers van de ondersteunende afdelingen uitgevoerd. Na vorming van deze klantafdeling, zullen de control- en riskmanagementactiviteiten onder de aansturing van de concern controller achter blijven. De dienstverlening naar het primair proces zal hiermee veel meer integraal en procesgericht worden.

Als concern controller ben je verantwoordelijk voor integrale samenwerking van de afdeling F&C met andere organisatieonderdelen, met als doel het versterken van de samenwerking en kennisdeling. Je staat stevig in je schoenen en formuleert heldere doelstellingen en resultaten voor de afdeling, waarbij onder andere de  ontwikkeling van toekomstgerichte stuurinformatie en risicomanagement aandacht krijgen. Als MT-lid  neem je een onafhankelijke en kritische positie in, kun je meerwaarde creëren en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Je bewaakt dat de afgesproken resultaten worden uitgevoerd en ziet toe op het borgen daarvan.

Je bent in staat om de ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving proactief te vertalen naar (financieel) beleid voor de organisatie. Je staat in goed contact met de externe omgeving en weet de organisatie goed te vertegenwoordigen richting externe partijen (b.v. banken; accountant; zorgverzekeraar)

Wat verwachten wij?
De Twentse Zorgcentra zoekt een concern controller met het volgende profiel:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met RA/ RC;
 • Je hebt ruime ervaring als controller gericht op ondersteuning van het primair proces;
 • Je bent goed op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving in zorg. Gedegen ervaring in de zorgsector is hierbij een pré, maar niet noodzakelijk;
 • Je weet, met onafhankelijk perspectief, je goed te verbinden met mensen en je haalt voldoening uit het ondersteunen en adviseren van anderen;
 • Je beschikt over visie op de inrichting van een moderne control- en financiële functie;
 • Je hebt een goed gevoel voor heldere, klantgerichte en tijdige communicatie;
 • Je kunt de verzamelde data uitwerken naar meerdere scenario’s, waardoor het MT de juiste besluiten kan nemen. Je kunt hierbij conceptueel denken;
 • Je toont lef, bent daadkrachtig en durft ‘voorop te gaan’;
 • Je werkt vanuit vertrouwen en integriteit;
 • Je hebt ervaring met verandertrajecten;
 • Je bent een coachend leider en gericht op de ontwikkeling van mensen;

Wat biedt de organisatie?
Bij De Twentse Zorgcentra krijg je de kans om vanuit een uitdagende sleutelpositie verder te bouwen aan een klantgerichte, ontwikkelingsgerichte afdeling F&C. Het betreft een fulltime dienstverband met een inschaling in FWG 75.

Bijzonderheden

Meer informatie en solliciteren?
De werving & selectie voor deze procedure wordt uitgevoerd door Pool Management & Organisatie. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Gerard Veger, via 0546-568 015.

Jouw CV en motivatiebrief kun je insturen t/m 14 juni a.s. via de website van Pool Management & Organisatie, waar je meer informatie over deze vacature kunt vinden.
De kennismakinggesprekken met kandidaten worden gehouden op 17 en 18 juni. De selectiegesprekken bij De Twentse Zorgcentra zullen plaatsvinden op 24 of 25 juni.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst in overleg
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Controller
Publicatiedatum 25-05-2021
Reageer voor 14-06-2021
Nummer 68420
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra