Coördinator Toegang en Trajecten
Kadera, aanpak huiselijk geweld

INTERNE/EXTERNE VACATURE

Voor Team Toegang en Trajecten zijn wij op zoek naar een:

Coördinator Toegang en Trajecten
per direct, voor 24 uur per week

Omschrijving
Als Coördinator Toegang en Trajecten ben je de intermediair tussen de (potentiële) cliënt, het cliëntsysteem, de doorverwijzers en de hulpverlening voor de regio Overijssel. Je adviseert de cliënt en doorverwijzers over vragen op het gebied van huiselijk geweld, de hulpverleningsmogelijkheden en over de te nemen stappen. Je draagt zorg voor een juiste aansluiting van het hulpaanbod op de hulpvraag van de cliënt en zorgt er voor dat de cliënt goed geïnformeerd is over waar en wanneer de hulpverlening gaat starten. Je werkt dossiers tijdig bij en legt gemaakte afspraken vast. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een optimale doorstroom van cliënten en onderhoud je daartoe intensieve interne en externe contacten. Je rapporteert aan de Manager Hulpverlening.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een Hbo-diploma Social Work of gelijkwaardig. Je hebt ervaring met het werken met gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt waarin je een coördinerende en logistieke functie vervult. Je hebt aantoonbaar kennis van sociale wet- en regelgeving en je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het externe sociale domein. Je hebt een uitstekend probleem analytisch vermogen, waarmee je gegevens interpreteert, signalen en zorgen verzamelt en durft besluiten te nemen. Je bent sterk in plannen en organiseren, bezit goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift en kunt goed netwerken. Maar bovenal ben je ook een prettige, proactieve collega, open en waar nodig bereid “de handen flink uit de mouwen te steken”.

Werktijden zijn tussen 8.30 -17.00 uur en werkdagen in overleg, met voorkeur voor in ieder geval de woensdag. Flexibiliteit daarin is gewenst.

Aanbod
Wij bieden een jaarcontract aan voor 24 uur per week. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 9 (max. € 4.358,-- bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie
Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door team Toegang & Trajecten (M. van den Berg of S. Gebben) via telefoonnummer 088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot en met maandag 31 januari richten aan Zorgselect. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Blijkt zowel een interne als externe kandidaat geschikt voor deze functie, dan krijgt een interne kandidaat voorrang op een externe kandidaat.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 8 februari 2022 's middags en vrijdag 11 februari 's morgens.

 

Type Vacature
Organisatie Kadera, aanpak huiselijk geweld
Locatie Kadera
Postcode 8011GD
Stad Zwolle
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar
CAO CAO Sociaal Werk
Functie(s) Casemanager
Hulpverlener
Trajectbegeleider
Publicatiedatum 14-01-2022
Reageer voor 01-02-2022
Ingangsdatum 14-01-2022
Nummer 107205
Doorsturen Bekijk PDF

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Kadera Missie en Visie

Missie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, het systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.
Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Visie
Kadera heeft een systeemgerichte aanpak en gaat uit van de kracht van mensen, niet van de problemen. Kadera werkt samen aan acute en duurzame veiligheid, samen met de cliënt, systeemleden, het netwerk, ketenpartners en financiers. We werken samen om het geweld duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. Kadera werkt met effectieve interventies en is professioneel.

Kadera als expert

  • Systeemgericht werken
  • Ambulant tenzij…
  • Herstel van de maatschappelijke rol
  • Innovatie(f)
  • Vernieuwende vormen van opvang en begeleiding
  • Kwaliteitsnormen & effectieve interventies

Kadera als partner

  • Herkenbaar en zichtbaar
  • Sterke ketensamenwerking en partnerschappen
  • Samenwerken aan herstel van veiligheid in onveilige relaties
  • Maatschappelijke bijdrage aan herstel van volwaardig burgerschap

Meer over Kadera, aanpak huiselijk geweld