Directeur (Regio Drenthe, Overijssel en Flevoland)
Zorggroep BOAT

Functieomschrijving

Managementsamenvatting:

 • Komende jaren forse uitbreiding van cliënten, medewerkers en locaties in Noord-Oost Nederland
 • Focus op WLZ (VG en GGZ-wonen) cliënten met (beginnende) ouderdomsproblematiek
 • FWG 70/75 CAO Gehandicaptenzorg 28 uur nu naar full time
 • MT stel je zelf samen
 • Je bent ondernemend, duidelijk, zacht op relatie hard op inhoud
 • Teams naar zelfsturing ondersteunen

Zorggroep BOAT is een zorginstelling waar mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis ondersteuning en begeleiding ontvangen. We hebben twee woonlocaties en een ambulant team. Omdat we de komende jaren fors gaan uitbreiden zijn we op zoek naar een ervaren leidinggevende met ambitie om de komende periode naast de twee bestaande locaties, ook de locatie in Vollenhove en Zenderen vorm te geven. Veel van onze cliënten hebben een combinatie van VG en GGZ problematiek. Als directeur ken je al je cliënten en je cliënten kennen jou, van kennismakingsgesprek tot einde zorg. 

Het MT van Zorggroep BOAT wordt gevormd door de nieuwe directeur en een nog te benoemen teamleider. De directeur en de teamleider hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbinnen heeft elke functionaris zijn eigen aandachtsgebied. Uiteraard moet met jouw komst de samenwerking en afstemming nog worden fijngeslepen. Als directeur zorg ga je 4 locaties aansturen, waarbij de 2 bestaande locaties in Meppel en Ruinen al een aantal jaren operationeel zijn en de locatie in Vollenhove en de locatie in Zenderen nog in ontwikkeling zijn. Uitbreiding van het MT met een gedragskundige of teamleiders is gepland. De ambitie van het bestuur is om de komende jaren fors te groeien qua omvang. 

Functie eisen

Zorggroep BOAT is innovatief en ondernemend. De teams willen toegroeien naar een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij individuele teamleden elk eigen aandachtsgebieden hebben. Als nieuwe directeur zorg je, samen met de teamleider dat medewerkers in staat zijn hun rol te op te pakken. Op een inspirerende en uitnodigende manier stuw je de innovatiekracht en ondernemingszin en zorg je dat die in samenhang en binnen de zorg tot wezenlijke verbeter- en vernieuwingsslagen leidt. Je borgt daartoe het cyclisch handelen (PDCA) met focus op monitoring/evaluatie en bijsturing. Waar nodig zorg je voor duidelijke kaders en keuzes, zowel op wat wel als nadrukkelijk ook op wat niet te doen. Visie en strategie vertaal je daartoe naar concrete organisatiedoelstellingen.

In deze positie schakel je ook tussen extern en intern zodat aansluiting wordt gehouden met keten, markt en cliënten en tijdig kan worden geanticipeerd op relevante ontwikkelingen. Dat betekent een stevige rol naar buiten: naar stakeholders als zorgkantoor, gemeenten en ketenpartners. Je doet dat vanuit verbinding, gericht op innovatie en met een herkenbare een aantrekkelijke visie en koers op zorg.

PROFIEL

 • Uiteraard heb jij een stevige ervaring in de zorg, bij voorkeur in de langdurige zorg.
 • Je beschikt over ruime leidinggevende en bedrijfsvoerende en ervaring. 
  • Je hebt daardoor een duidelijke visie ontwikkeld op zorg en haar cultuur en processen én jij weet dit ook helder en duidelijk te communiceren.
 • Je hebt bewezen ervaring als manager niet alleen op inhoud maar juist op het tijdens vernieuwing en verandering in verbinding blijven.
 • Je hebt visie op het ondersteunen en stimuleren van teams.
 • Verbindend zowel in- als extern en je werkt vanuit aandacht en presentie.
 • Werkend vanuit verbinding weet je anderen te inspireren en te bewegen om hetzelfde te doen.
 • Je natuurlijke leiderschapsstijl is gezaghebbend (op basis van ervaring); uitnodigend met een positief-kritische inslag; niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; “hard op resultaat, zacht op relatie”. Een leider die geniet van groei en succes van cliënten en medewerkers.
 • Je bewezen externe oriëntatie heeft een stevig netwerk opgeleverd.
 • Je durft keuzes te maken, door pakken en je weet af te maken.

Inschaling

Het betreft een deeltijdfunctie (28 uur per week), kan groeien tot fulltime bij uitbreiding met de nieuwe locaties. De functie is ingeschaald in FWG 70/75.

Bijzonderheden

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Meer informatie kun je opvragen bij Wim Boeve 06 41255562. We verzoeken je uiterlijk 1 oktober 2021  te reageren door je cv en motivatie te mailen aan wimboeve@zorggroep-boat.nl

Type Vacature
Organisatie Zorggroep BOAT
Locatie Hoofdkantoor Meppel
Postcode 7941 KP
Stad Meppel
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau HBO+
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Wim Boeve 06-41255562
Functie(s) Hoofd Zorg
Overig
Zorgmanager
Publicatiedatum 07-09-2021
Reageer voor 01-10-2021
Ingangsdatum 01-10-2021
Nummer 70934
Doorsturen Bekijk PDF

Zorggroep BOAT

Zorggroep BOAT is een groeiende zorg onderneming die ondersteuning biedt in wonen, kortdurende opvang en ambulante begeleiding. We bieden maatwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Het werkgebied is Drenthe en Overijssel. De ondersteuning wordt geboden op maat in alle woon- en leefzaken. De vraag van de cliënt staat hierin centraal. We kijken naar wat nodig is en daarna wat mogelijk is, zodat we samen met u goede keuzes kunnen maken. Zorgroep BOAT heeft gekwalificeerde medewerkers die samen met de cliënt een ondersteuningsplan opstelt, waarin de hulpvraag van de cliënt vertaald wordt. Tevens gaan we, wanneer nodig, samen met de cliënt op zoek naar passende dagactiviteiten in de vorm werk, opleiding of dagbesteding. We hebben samenwerkingsverbanden met verschillende zorgaanbieders voor dagbesteding. De ondersteuning in dagbesteding zal geboden worden op maat. We streven ernaar om wonen en dagbesteding te combineren in dezelfde plaats.

Meer over Zorggroep BOAT