Gedragswetenschapper (orthopedagoog (Generalist)
Jeugdbescherming Overijssel

Functieomschrijving

De gedragswetenschapper / orthopedagoog-generalist / GZ-psycholoog is werkzaam binnen het diagnostisch team. Hij treedt vanuit zijn expertise adviserend, ondersteunend en coachend op richting jeugdbeschermers, voert psychodiagnostisch onderzoek uit en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en de bevordering van deskundigheid bij medewerkers.

Functie-inhoud:

 • Je ondersteunt, adviseert en coacht de jeugdbeschermers vakinhoudelijk ten aanzien van bijvoorbeeld kernbeslissingen en het plan van aanpak (risicotaxatie en in kaart brengen van ontwikkelingsbedreigingen, consultatie gericht op zowel civiel recht als strafrecht);
 • Je levert een bijdrage en adviseert in het kader van inhoudelijk hulpverleningsbeleid, methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Je verricht (psycho)diagnostiek ten behoeve van een juiste verwijzing, behandeling van de jeugdige en/of een kernbeslissing;
 • Je bevordert de deskundigheid van jeugdbeschermers door het bespreken van casuïstiek, het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en kennisoverdracht;
 • Je organiseert methodische (SAVE) leerbijeenkomsten en geeft eventueel (SAVE-) training;
 • Je signaleert hiaten in het hulpverleningsaanbod met betrekking tot de jeugdhulpverlening;
 • Je bent betrokken bij inhoudelijke overwegingen t.a.v. gesloten jeugdzorg bepalingen.

Functie eisen

 • Je hebt een relevant WO diploma, bv Pedagogische wetenschappen of Psychologie;
 • Een registratie in het beroepsregister SKJ, BIG, NVO of NIP is verreist;
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de diversiteit van de cliëntgroepen en werkomgeving en kunt hier goed mee omgaan; bij voorkeur vanuit de invalshoek van het Jeugdstrafrecht;
 • Je bent ervaren in het vakinhoudelijk adviseren van medewerkers;
 • Je houdt jouw eigen expertise op peil door het volgen van vakinhoudelijke ontwikkelingen;
 • Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met een registratie orthopedagoog-generalist of GZ- psycholoog;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Inschaling

 • Salarisschaal 11, € 3.404,08 - € 5.144,01 op basis van een 36-urige werkweek. Voor een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog geldt salarisschaal 12, € 3.749,57 - € 5.900,99 op basis van een 36-urige werkweek;
 • De vakantietoeslag bedraagt 8% en er vindt een eindejaarsuitkering plaats van 8,3%;
Type Vacature
Organisatie Jeugdbescherming Overijssel
Locatie Jeugdbescherming Overijssel, regio Twente
Postcode 7556 BA
Stad Hengelo
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Jeugdhulpverlening
Informatie verkrijgen bij De heer W. Roest, teammanager, tel. 088-8567800
Functie(s) Gedragskundige
Orthopedagoog
Overig
Psycholoog
Psycholoog GZ
Publicatiedatum 04-07-2022
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 31-08-2022
Nummer 46916
Doorsturen Bekijk PDF

Jeugdbescherming Overijssel

JbOV begeleidt gezinnen waar kinderen opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie, waar de opvoeding en ontwikkeling gevaar lopen door ernstige problemen van de ouders of de jeugdige. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals.

Onder regie van de gemeenten in Overijssel voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen jeugdbescherming uit, zoals ondertoezichtstellingen, voogdij en jeugdreclassering. Dat doen we volgens de werkwijze SAVE (Samen Veilig). Hierbij blijft de regie zoveel mogelijk bij het gezin en de direct betrokkenen. Onze ondersteuning en begeleiding is zo licht en zo kort mogelijk.

Wij zijn een gecertificeerde instelling (GI). De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld.

Wij werken vanuit inze regiokantoren in Zwolle en Hengelo. In heel Overijssel zijn acht teams actief in gemeenten. Onze organisatie telt 235 medewerker. Wij werken intensief samen met lokale wijkteams, jeugdhulp organisaties, Raad voor de Kinderbescherming, de Veilig Thuis organisaties, politie en justitie.

Meer over Jeugdbescherming Overijssel