Gedragswetenschapper (orthopedagoog generalist/gz-psycholoog)
Zorggroep BOAT

Functieomschrijving

Managementsamenvatting:

 • Komende jaren forse uitbreiding van cliënten, medewerkers en locaties in Noord-Oost Nederland
 • Focus op WLZ (VG en GGZ-wonen) waaronder cliënten met (beginnende) ouderdomsproblematiek
  Deel werkzaamheden met jeugd
 • FWG 60/65 CAO Gehandicaptenzorg 24 tot 28 uur per maand afh. kennis en ervaring
 • Indien de kandidaat zoekt naar een groter dienstverband dan zal de directie zich inspannen om samen met andere zorgaanbieders een dienstverband te kunnen aanbieden van de gewenste omvang;
 • Je bent ondernemend, duidelijk, zacht op relatie hard op inhoud


Zorggroep BOAT is een zorginstelling waar mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis ondersteuning en begeleiding ontvangen. We hebben twee woonlocaties en een ambulant team. Omdat we de komende jaren fors gaan uitbreiden zijn we op zoek naar een ervaren gedragsdeskundige met ambitie om de komende periode naast de twee bestaande locaties, ook de locatie in Vollenhove en Kampen inhoudelijk vorm te geven. Veel van onze cliënten hebben een combinatie van VG en GGZ problematiek. Daarnaast starten we op het gebied van de jeugdzorg.

De directeur en de gedragsdeskundige hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbinnen heeft elke functionaris zijn eigen aandachtsgebied. Uiteraard moet met jouw komst de samenwerking en afstemming nog worden fijngeslepen. De ambitie van het bestuur is om de komende jaren fors te groeien qua omvang.

Functie eisen

Naast de rol als regievoerder of behandelcoördinator, werk je nauw samen met cliënten en medewerkers om  een zo optimaal mogelijk resultaat voor de cliënt mogelijk te maken. Daarbij kan behandeling een onderdeel van een begeleidingstraject zijn.

Zorggroep BOAT is innovatief en ondernemend. De teams willen toegroeien naar een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij individuele teamleden elk eigen aandachtsgebieden hebben. Als gedragsdeskundige zorg je, samen met de medewerkers dat zij in staat zijn hun rol inhoudelijk op te pakken. Waar nodig zorg je voor duidelijke kaders en keuzes gebaseerd op best practices, zowel op wat wel als nadrukkelijk ook op wat niet te doen. Inhoudelijke doelen vertaal je samen met begeleiders naar concrete resultaten.

 • afgeronde opleiding tot orthopedagoog generalist of gz-psycholoog
 • kennis van en ervaring met de doelgroep VG, GGZ en Jeugd
 • hands on mentaliteit
 • BIG en SKJ registratie, indien nodig faciliteren wij je SKJ registratie

Inschaling

Het betreft een deeltijdfunctie 24 tot 28 uur per maand kan eventueel nog verder groeien bij uitbreiding met  nieuwe locaties. De functie is ingeschaald in FWG 60/65 afhankelijk van kennis en ervaring.

Bijzonderheden

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je de cliëntenraad, je collega's en directie/bestuur zult ontmoeten.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Meer informatie kun je opvragen bij Jan Schotsman 06 37144132. We verzoeken je uiterlijk 1 april 2023 te reageren door je cv en motivatie te mailen aan [email protected]

Type Vacature
Organisatie Zorggroep BOAT
Locatie Hoofdkantoor Meppel
Postcode 7941 KP
Stad Meppel
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau HBO+
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Gedragskundige
Publicatiedatum 14-12-2022
Reageer voor 01-04-2023
Ingangsdatum 14-12-2022
Nummer 72147
Doorsturen Bekijk PDF

Zorggroep BOAT

Zorggroep BOAT is een groeiende zorg onderneming die ondersteuning biedt in wonen, kortdurende opvang en ambulante begeleiding. We bieden maatwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Het werkgebied is Drenthe en Overijssel. De ondersteuning wordt geboden op maat in alle woon- en leefzaken. De vraag van de cliënt staat hierin centraal. We kijken naar wat nodig is en daarna wat mogelijk is, zodat we samen met u goede keuzes kunnen maken. Zorgroep BOAT heeft gekwalificeerde medewerkers die samen met de cliënt een ondersteuningsplan opstelt, waarin de hulpvraag van de cliënt vertaald wordt. Tevens gaan we, wanneer nodig, samen met de cliënt op zoek naar passende dagactiviteiten in de vorm werk, opleiding of dagbesteding. We hebben samenwerkingsverbanden met verschillende zorgaanbieders voor dagbesteding. De ondersteuning in dagbesteding zal geboden worden op maat. We streven ernaar om wonen en dagbesteding te combineren in dezelfde plaats.

Meer over Zorggroep BOAT