Groepsbegeleider Logeerhuis Salland
Coöperatie Boer en Zorg

Functieomschrijving

Wie zijn wij?

Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving. Voor deze doelgroep is deelname aan activiteiten van het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn beperkter in het kiezen van onderwijs, passende vrijetijdsbesteding of een fijne leefomgeving. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie.

Wij bieden logeeropvang voor jeugdigen met een indicatie voor kortdurend verblijf. Logeerhuis Salland is een onderdeel van Trevin en biedt een plek waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning op bijna elke gewenste locatie en gewenst moment. ‘Gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig’, dat is waar wij voor staan en hoe wij onze begeleiding vormgeven.

Logeerhuis Salland

Een van de charmes van ons logeerhuis is dat kinderen en jongeren in een gewoon huis verblijven. Een plek waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten. De kinderen en jongeren kunnen in een gemoedelijke sfeer genieten van hun vrije tijd en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Logeerhuis Salland biedt logeeropvang voor kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of handicap. Ook kinderen met een complexe, intensieve ondersteuningsvraag kunnen bij ons genieten van een gezellig(e) logeerweek(end). Wij bieden logeeropvang aan een brede doelgroep. Uitgangspunt is dat de kinderen en jongeren zich fijn voelen op de groep.

Als groepsbegeleider vervul je de rol van pedagogisch verantwoordelijke. Je werkt vaak samen op de groep met een collega begeleider (bij meer dan vijf kinderen) of stagiaire. Binnen een dienst in Logeerhuis Salland zijn de dingen van alle dag en een gewone gezinsstructuur leidend in het programma. Samen ontbijten aan de grote tafel, sporten (voetbal/zwemen) op de zaterdagochtend of een bezoekje aan de kinderboerderij in de buurt. Als groepsbegeleider verzorg je de begeleiding van een groep van maximaal tien kinderen. Als groepsbegeleider ben je verantwoordelijk voor de pedagogische lijnen van de dag/het weekend. Hier kunnen eventueel hulpmiddelen zoals het planbord en/of pictogrammen voor worden ingezet. Omdat wij een gezinssituatie na streven, zullen er ook enkele huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden tijdens een dienst.

Voor de functie van groepsbegeleider zoeken wij iemand die:

  • observeren inzet om informatie te verkrijgen

  • zich kan vinden in de visie ‘alle gedrag is communicatie’

  • structuur kan aanbrengen in de dag en binnen de groep

  • (eigen) grenzen kan bewaken en aangeven

  • beschikt over gezonde dosis humor

  • contacten kan opbouwen en onderhouden met ouders en derden

  • een ondersteuningsplan kan vertalen naar praktisch en pedagogisch handelen

  • daadkrachtig, initiatiefrijk en zelfstandig is

Functie eisen

Opleiding: Pedagogiek of SPH (of een vergelijkbare opleiding), 3/4e jaars of afgerond Relevante MBO niveau 4 opleiding afgerond

Omvang dienstverband: Naar verwachting gemiddeld 10-12 uur per week. Waarvan een deel in het weekend (max 2 weekenden per 4 weken) en op woensdag en/of donderdagmiddag.

Startdatum: zo snel mogelijk

Overige eisen: 

- Rijbewijs is vereiste
- Reistijd bij voorkeur niet meer dan een half uur
- Bij de start van het dienstverband moet een VOG worden afgegeven
- Vergoeding conform cao gehandicaptenzorg
- Voorkeur voor iemand die weinig tot geen vaste verplichting heeft in het weekend in de vorm van sportwedstrijden o.i.d.

Werktijden

- Weekend: diensten tussen vrijdag 18.00 uur en zondag 19:00 uur.
- Naschoolse opvang: in ieder geval woensdag 12.00 – 19.30 uur
- Slaapdiensten kunnen onderdeel uitmaken van het rooster.
- Vierwekelijks op maandag (begin van de avond) een vergadering.
- Diensten kunnen werken tijdens de midweek in schoolvakanties is een pre.
- Inval/extra ondersteuning tijdens midweek-diensten

Contactgegevens

Lilian Nijland
Eigenaar, Orthopedagoog-Generalist Trevin
0570-244047 | [email protected]

Hamelweg 8b, 8131 RV te Wijhe
www.logeerhuissalland.nl 
www.trevin.nl


Stuur bij interesse een motivatie en CV naar [email protected]

Type Vacature
Organisatie Coöperatie Boer en Zorg
Locatie Trevin
Postcode 8131 RV
Stad Wijhe
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Mbo/Hbo
Arbeidstijd Onregelmatig
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Functie(s) Groepsbegeleider
Publicatiedatum 29-12-2021
Reageer voor 31-01-2022
Ingangsdatum 29-12-2021
Nummer 74186
Doorsturen Bekijk PDF

Coöperatie Boer en Zorg

Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. Deze bieden kleinschalige zorg in het groen en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg. Ze hebben het keurmerk Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en Zorg of het HKZ-certificaat. Het zijn stuk voor stuk professionele zorgboeren met passie voor hun boerderij.

Meer over Coöperatie Boer en Zorg