GZ-Psycholoog
Ambiq

Functieomschrijving

Ambiq RVE Noord/Midden (regio Hoogeveen) is op zoek naar een:

GZ-Psycholoog voor 28-32 uur per week

Als GZ-psycholoog werk je met name klinisch en/of poliklinisch en ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of opvoedproblematiek. Vanuit onze systeemgerichte benadering bied je diagnostisch onderzoek, behandeling en begeleiding aan deze jongeren en hun systeem. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan in samenwerking met de cliënt. Je bent mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke coaching en deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers of ambulant hulpverleners. Je werkt samen met collega professionals in de vakgroep en met clustermanagers in een zogeheten tandemfunctie, waarbij de eindverantwoordelijkheid in de lijn ligt. De aansturing van de vakgroep gedragswetenschappers wordt gedaan door de directeur van de RVE. Bij Ambiq werken we oplossings-, systeem-, en competentiegericht en kennen we een viertal expertthema’s te weten: hechting, seksualiteit, agressie en trauma.

Functie eisen

* Afgeronde opleiding tot GZ-Psycholoog;
* Bevoegd voor het bieden van EMDR of CGT;
*Werkervaring op het gebied van de doelgroep jongeren  met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, jeugdzorg of vergelijkbaar;
* Je bent in staat om je behandelmogelijkheden toe te passen op onze vier expertthema’s: hechting, seksualiteit, agressie en trauma;
* Aantoonbaar in staat zijn eigen werkzaamheden zelfstandig en flexibel te plannen en conform kwaliteitseisen uit te voeren;
* Persoonlijkheidskenmerken o.a.: enthousiast, zelfstandig, probleemoplossend en uitstekende sociale vaardigheden;
* Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
* In bezit van geldig rijbewijs en auto;
 

Inschaling

FWG 65

Type Vacature
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq Noord/Midden Hoogeveen-Assen e.o.
Postcode 7902 NS
Stad Hoogeveen
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 28
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Mevrouw A. Kuipers, directeur RVE Noord/Midden, telefoonnummer: 088-7776005
Functie(s) Psycholoog GZ
Publicatiedatum 02-12-2020
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 01-03-2021
Nummer 56339
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Werken bij Ambiq betekent dat je vanuit je hart LVB-cliënten op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. We werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. We werken vanuit onze visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. We zijn een specialist op LVB en bieden ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. We zijn een ambitieuze, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma. Kom jij bij ons werken? Kijk op www.werkenbijambiq.nl

Meer over Ambiq