GZ-psycholoog en/of Psychotherapeut
Mediant geestelijke gezondheidszorg

Functieomschrijving

VACATURE 

Binnen het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen, ambulante afdeling, in Hengelo is ruimte ontstaan voor een:

GZ-psycholoog en/of Psychotherapeut
24 uur per week (66,67%)

Wie zijn wij?
Mediant is een organisatie, waar een informele cultuur heerst. Wij zijn dan ook gewend om elkaar, tot op het hoogste niveau, met ‘je’ aan te spreken. Wij zijn een lijnorganisatie, waarin wij op alle stuurlagen werken met duaal management. Bedrijfsvoering en behandelinhoud gaan hierdoor hand in hand.
Onze informele cultuur werkt in alles door. Zo werken wij snel en zijn onze lijnen intern kort. Een collega om mee te sparren is zo gevonden en beslissingen die in de lijn worden genomen, zijn ook snel gecommuniceerd. Daarnaast zijn wij open en nuchter, met een ‘hands-on’ mentaliteit, waardoor we ons vooral kunnen richten op waar we voor zijn: het verlenen van Gewoon Goede Zorg!

Wat doen we binnen dit centrum?
De Boerhaven is een polikliniek, een dag klinisch centrum én een kliniek voor klinische psychotherapie. De aanwezigheid van deze drie behandelsettingen, binnen één locatie, is vrij uniek en heeft een duidelijke meerwaarde op het gebied van samenwerking, kennisdeling, en doorlopende inhoudelijke ontwikkelingen.
Ons team is multidisciplinair samengesteld en vanuit alle verschillende functies werken we nauw met elkaar samen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde worden de beste resultaten behaald. Zo bieden wij meerdere vormen van behandeling, waaronder individuele- en groepspsychotherapie. We werken vanuit verschillende methodieken zoals de Schema Focus Therapie, Mentalisation Based Treatment (MBT) én volgens de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, waar Mediant bij aangesloten is. De collega vaktherapeuten geven gerichte vaktherapie.
Daarnaast bieden wij verschillende opleidingsmogelijkheden. Denk hierbij aan de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).

Wat ga jij daar doen?
Jouw werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden binnen de poli- en dag klinische settingen. Je voert intakes uit bij mensen die naar ons centrum verwezen zijn. Je verheldert hulpvragen van de cliënten en kunt co morbide psychiatrische beelden onderscheiden. Daarnaast bespreek je de uitkomsten met cliënten, verwijzers en behandelaren.
Verder fungeer je als regiebehandelaar van toegewezen cliënten en houd je toezicht op het professioneel handelen van niet-BIG geregistreerde medewerkers. Je hebt een caseload met cliënten die je individueel behandelt en kunt ingezet worden als behandelaar van één van de groepen die wij binnen de polikliniek aanbieden. Daarnaast kun je bij de dagkliniek ingezet worden als regiebehandelaar van een deeltijdgroep. Als regiebehandelaar van een deeltijdgroep voer je de groepspsychotherapie- en de individuele gesprekken. Je stelt psychologische begeleidings- en behandelplannen op en voert deze uit samen met het behandelteam.

Functie eisen

Wat moet je allemaal kunnen?

 

  • Je bent BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, c.q. Psychotherapeut;
  • Je hebt affiniteit met Schematherapie, GRB of MBT en bent hier bij voorkeur in geschoold
  • Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
  • Je kunt op flexibele wijze omgaan met veranderingen in de organisatie en levert hier een stimulerende bijdrage aan;
  • Je bent stressbestendig;
  • Je werkt graag in multidisciplinair teamverband.

Inschaling

Wat bieden we?
De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn conform CAO GGZ. De functie van GZ-psycholoog en de functie van psychotherapeut zijn beiden ingedeeld in FWG functiegroep 65 met een minimum salaris van € 3.266 en een maximum salaris van € 5.126. Indien je over een psychotherapeut registratie in combinatie met een GZ-registratie beschikt, dan vindt de salariëring plaats in FWG functiegroep 70 met een minimum salaris van € 3.965 en een maximum salaris van € 6.188 bij een fulltime dienstverband. Wij bieden in eerste instantie een tijdelijke overeenkomst voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging en uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Wie kun je bellen als je meer wilt weten?
Meer informatie over deze functie kan worden verkregen bij Monique de Haan, teammanager de Boerhaven, tel.nr. 06-18406808. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij stafafdeling P&O en Opleidingen telnr. 053-4755560.

Als je besluit te solliciteren
Sollicitaties dienen uiterlijk maandag 11 juli aanstaande in bezit te zijn van stafafdeling P&O en Opleidingen. Je kunt jouw brief en CV sturen aan Mediant, stafafdeling P&O en Opleidingen, t.a.v. Eveline Biermans, Staffunctionaris P&O, Postbus 775, 7500 AT Enschede of per e-mail via vacatures@mediant.nl.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat voorrang.

Type Vacature
Intern nummer 07.34/1.40 - 0738 EBS/dsr-d
Organisatie Mediant geestelijke gezondheidszorg
Locatie De Boerhaven, expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen
Postcode 7555 BB
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor één jaar, bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot omzetting naar onbep. tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Functie(s) Psycholoog GZ
Psychotherapeut
Publicatiedatum 06-05-2019
Reageer voor 12-07-2019
Ingangsdatum 06-05-2019
Nummer 45653
Doorsturen Bekijk PDF

Mediant geestelijke gezondheidszorg

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Waar dat nodig is, bieden wij tevens hulp aan familie en mensen in de omgeving zodat problemen beter en sneller worden opgelost. Binnen Mediant werken professionals die deskundig zijn op het gebied van diverse stoornissen en leeftijdsfasen waarin deze kunnen optreden. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Mediant werkt intensief samen met andere organisaties om de beste geestelijke gezondheidzorg te bieden en de drempel naar zorg te verlagen. Bij Mediant werken ca. 900 medewerkers.

Meer over Mediant geestelijke gezondheidszorg