GZ-psycholoog forensische verslavingspolikliniek JusTact, Zwolle (24-32 uur p/w)
Tactus Verslavingszorg

Functieomschrijving

We willen goede zorg bieden voor een complexe doelgroep!

De forensische verslavingspolikliniek JusTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Er worden specifieke behandelvormen geboden voor huiselijk geweld, agressie en verschillende ziektebeelden. Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod. 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft JusTact, naast de locaties in Apeldoorn, Zutphen, Enschede en Almelo, ook de deuren in Zwolle geopend. Ga jij geen uitdaging uit de weg en kun je werken op een afdeling waarin nog niet alles tot in de puntjes georganiseerd is? Ben je bereid om mee te denken in het behandelaanbod voor onze cliënten en te werken met ketenpartners? Dan komen we graag met jou in contact.

Voor dit nieuwe team zoekt Tactus per direct een GZ-psycholoog (24-32 uur per week).

JusTact
Met delictpreventie als doelstelling behandelt en onderzoekt de forensische polikliniek cliënten, waarbij sprake is van forensische problematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen middelengebruik en delictgedrag. Bij de forensische polikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd en dit betreft dikwijls een multidisciplinaire benadering.

Het behandelteam van JusTact bestaat onder meer uit een psychiater, een verpleegkundig specialist, (GZ) psychologen, een psychomotore therapeut, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders. Cliënten van de forensische polikliniek kunnen thuis wonen of verblijven in een andere woonvorm of in een penitentiaire inrichting. 

GZ-psycholoog bij JusTact
Als GZ-psycholoog ben je werkzaam in het team van JusTact Zwolle. Je bent hoofdbehandelaar van een aantal zorgtrajecten en voert daarnaast individuele behandelingen uit. 

Werkzaamheden van de GZ-psycholoog:

  • je verzorgt, conform de zorgplansystematiek, behandeling van cliënten en stemt dit periodiek af met het multidisciplinair team.
  • je adviseert het multidisciplinair team met betrekking tot het zorgplan en toetst en evalueert de opzet en uitvoering van het zorgplan binnen het multidisciplinair overleg.
  • je draagt zorg voor de totstandkoming van het individuele zorgplan.
  • je beoordeelt en voert diagnostiek en (een deel van) de behandeling uit, zowel individueel als groepsgewijs binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader.
  • je draagt zorg voor vastlegging en rapportage overeenkomstig daartoe geldende eisen en afspraken.
  • je geeft voorlichting, informatie en advies aan cliënten en hun systeem, behandelaars, verwijzers en medewerkers van de afdelingen.
  • je levert een bijdrage aan de beleidsvorming ten aanzien van cliëntenzorg binnen de afdelingen c.q. instelling met betrekking tot het eigen vakgebied.
  • je speelt een rol in de werkbegeleiding van basispsychologen en sociotherapeuten.

Functie eisen

Je bent een gediplomeerde GZ-psycholoog. Bij voorkeur heb je ervaring in de psychiatrie, jeugdzorg of de verslavingszorg. Je legt makkelijk contact en kunt aansluiten op de belevingswereld van cliënten. Je kunt omgaan met weerstanden, tegenstellingen, agressie en conflicten. Daartoe beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Complexe problemen analyseer je zelfstandig en in overleg met het hoofd behandeling neem je beslissingen m.b.t. een adequate aanpak. Je bent een echte pionier met veel initiatiefkracht en zelforganiserend vermogen.

We vinden het belangrijk dat je een actieve rol hebt in het nieuw op te zetten team, door een enthousiaste deelname aan het teamoverleg, cliëntbesprekingen en intervisiebijeenkomsten. Gastvrijheid is voor jou een belangrijke waarde. Je wilt het systeem, als het nodig is, ook in de avonduren behandelen.

Inschaling

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ. De functie van GZ-psycholoog is ingedeeld in functiegroep 65, waarbij het salaris bij een fulltime dienstverband maximaal € 5.126,- bruto per maand bedraagt (salarisniveau 1 juli 2018).

Bijzonderheden

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag
met zich meebrengt.

Weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus.

Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op Facebook (www.facebook.com/tactusverslavingszorg).

Kortom, kom werken bij Tactus!

Type Vacature
Intern nummer 2019-021
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Zwolle, locatie Dr. Stolteweg
Postcode 8025AX
Stad Zwolle
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Claudia Haak, manager, telefoonnummer: 06-10554650
Functie(s) Psycholoog GZ
Publicatiedatum 31-01-2019
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 01-03-2019
Nummer 43355
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg