GZ-psycholoog Justact, Enschede (24 uur p/w)
Tactus Verslavingszorg

Functieomschrijving

Met delictpreventie als doelstelling behandelt en onderzoekt de forensische polikliniek cliënten, waarbij sprake is van forensische problematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen middelengebruik en delictgedrag. Bij de forensische polikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd en dit betreft dikwijls een multidisciplinaire benadering.

Het behandelteam bestaat ondermeer uit een psychiater, een verpleegkundig specialist, (GZ) psychologen, een psychomotore therapeut, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders. Cliënten van de forensische polikliniek kunnen thuis wonen of verblijven in een andere woonvorm of in een penitentiaire inrichting. 

Als uitbreiding van het team zoekt Tactus een GZ-psycholoog (24 uur per week).

Als GZ-psycholoog ben je werkzaam in het team van Justact Enschede. Je bent hoofdbehandelaar van een aantal zorgtrajecten en voert daarnaast individuele behandelingen uit.

Werkzaamheden van de GZ-psycholoog:

  • je verzorgt, conform de zorgplansystematiek, behandeling van cliënten en stemt dit periodiek af met het multidisciplinair team.
  • je adviseert het multidisciplinair team met betrekking tot het zorgplan en toetst en evalueert de opzet en uitvoering van het zorgplan binnen het multidisciplinair overleg.
  • je draagt zorg voor de totstandkoming van het individuele zorgplan.
  • je beoordeelt en voert diagnostiek en (een deel van) de behandeling uit, zowel individueel als groepsgewijs binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader.
  • je draagt zorg voor vastlegging en rapportage overeenkomstig daartoe geldende eisen en afspraken.
  • je geeft voorlichting, informatie en advies aan cliënten en hun systeem, behandelaars, verwijzers en medewerkers van de afdelingen.
  • je levert een bijdrage aan de beleidsvorming ten aanzien van cliëntenzorg binnen de afdelingen c.q. instelling met betrekking tot het eigen vakgebied.
  • je speelt een rol in de werkbegeleiding van basispsychologen en sociotherapeuten.

Functie eisen

Je bent een gediplomeerde GZ-psycholoog. Bij voorkeur heb je ervaring in de psychiatrie, jeugdzorg of de verslavingszorg. Je legt makkelijk contact en kunt aansluiten op de belevingswereld van cliënten. Je kunt omgaan met weerstanden, tegenstellingen, agressie en conflicten. Daartoe beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Complexe problemen analyseer je zelfstandig en in overleg met het hoofd behandeling neem je beslissingen m.b.t. een adequate aanpak.

We vinden het belangrijk dat je een actieve rol hebt in het team, door een enthousiaste deelname aan het teamoverleg, cliëntbesprekingen en intervisiebijeenkomsten. Gastvrijheid is voor jou een belangrijke waarde. Je wilt het systeem als het nodig is ook in de avonduren behandelen.

Inschaling

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ. De functie van GZ-psycholoog is ingedeeld in functiegroep 65, waarbij het salaris bij een fulltime dienstverband maximaal € 5.126,- bruto per maand bedraagt (salarisniveau 1 juli 2018).

Bijzonderheden

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag
met zich meebrengt.

Weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus.

Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op Facebook (www.facebook.com/tactusverslavingszorg).

Kortom, kom werken bij Tactus!

Type Vacature
Intern nummer 2018-147
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Enschede, locatie Raiffeisenstraat 75
Postcode 7514AM
Stad Enschede
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Claudia Haak, manager, telefoonnummer: 06-10554650
Functie(s) Psycholoog
Psycholoog GZ
Publicatiedatum 15-03-2019
Ingangsdatum In overleg
Reageer voor 16-05-2019
Nummer 39501
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg