HBO Stagiaire Pedagogisch werker
Tactus Verslavingszorg

Wat kun je leren?

Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. Wij bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven wij voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik.Wij hebben onder meer gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, preventiewerkers, psychologen en psychiaters in dienst. Jaarlijks bieden wij hulp aan duizenden mensen. Dat varieert van telefonisch consult tot aan multidisciplinaire behandeling in een kliniek.

Voor de afdeling Behandeling en Begeleiding Stedendriehoek hebben wij voor onze locatie Piet Heinstraat, de jeugdkliniek, in Zutphen vanaf september 2020 een stageplaats beschikbaar voor een jaarstage

Stagiaire pedagogisch werker | Zutphen

(28 - 32 uur per week)

die stevig in de schoenen staat. 

De stageplaats

Gedurende 3-6 maanden worden jongeren in de leeftijd van 12-21 met uitloop tot 23 jaar opgenomen. Hierbij is het problematisch alcohol en/of middelengebruik de aanleiding voor opname van de jongeren. Echter, dikwijls gaat dit hand in hand met gedragproblematiek. In onze kliniek wordt daarom in multidisciplinair verband een geïntegreerde verslavings-/orthopsychiatrische behandeling aangeboden. Hierbij worden de externe systemen maximaal betrokken, waarbij gewerkt wordt vanuit de oplossingsgerichte methodiek.

Wat kun je leren?

 • Je draagt - binnen de methodische kaders - zorg voor de individuele verzorging, behandeling en opvoeding binnen de leefgroep en realiseer je een optimaal therapeutisch milieu.
 • Je geeft dagelijkse begeleiding in het leefmilieu en draagt hierbij aan de waarden, normen, omgangsvormen en regels uit zoals door de afdeling vastgesteld;
 • Je ondersteunt cliënten in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en je stimuleert, motiveert en ondersteunt cliënten bij hun behandeldoelen.
 • Je stelt zorgplannen op overeenkomstig de zorgplansystematiek;
 • Je verricht werkzaamheden op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging, voortvloeiend uit de per cliënt opgestelde zorgplannen;
 • Je stelt (verpleegkundige) diagnoses en kunt interventies kiezen, ook in crisissituaties;
 • Je voert zelfstandig onderdelen van het behandelprogramma uit.

Wat moet je kunnen?

 • Je volgt een HBO-opleiding, t.w. verpleegkundige, MWD, SPH, Pedagogiek of SJD;
 • Je bent flexibel en stressbestendig; je kunt structureren en goed zelfstandig werken;
 • Je kunt grenzen stellen en bewaken;
 • Je hebt affiniteit met en ervaring in gedragstherapeutisch werken met groepen;
 • Je bent enthousiast, maar realistisch en kunt relativeren;
 • Je bent in staat om een veilig klimaat te scheppen;
 • Je kunt je goed in jongeren inleven.

Dit bieden wij

Begeleiding

Stage lopen doe je niet alleen. Je wordt begeleid door iemand van Tactus die je op allerlei vlakken helpt. Met zaken die over het werk gaan natuurlijk, maar ook andere vragen kun je bij hem of haar kwijt.

Stagevergoeding

Je ontvangt een stagevergoeding volgens de CAO GGZ.

Wil jij bij ons stage lopen?

Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we je reactie graag tegemoet.

Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de stage kun je, tijdens kantooruren, contact opnemen met Rik Bos, stagebegeleider, telefoonnummer 0612740602.

Even goed om te weten:

Een referentiecheck kan deel uit maken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag met zich meebrengt.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats medio april 2020.

 

Type Vacature
Intern nummer stage concept 2019
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Zutphen, locatie Piet Heinstraat
Postcode 7204JN
Stad Zutphen
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 28
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Rik Bos, stagebegeleider, telefoonnummer 0612740602
Functie(s) Stagiair
Publicatiedatum 14-02-2020
Ingangsdatum september 2020
Reageer voor 01-04-2020
Nummer 51398
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg