Stagiaire Reclasseringswerker
Tactus Verslavingszorg

Wat kun je leren?

Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik. Wij hebben onder meer gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, preventiewerkers, psychologen en psychiaters in dienst. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden mensen. Dat varieert van telefonisch consult tot aan een intensieve behandeling in een kliniek.

Voor de afdeling Verslavingsreclassering afdeling Apeldoorn en Zutphen, is vanaf september 2020 één of twee plaatsen beschikbaar voor

Stagiair(e) reclasseringswerker (m/v)

De stageplaats
Het circuit verslavingsreclassering biedt reclasseringshulp aan mensen, die in aanraking zijn gekomen met justitie en waarbij verslavingsproblemen (mede) een rol hebben gespeeld. De kaders waarbinnen gewerkt wordt zijn door justitie vastgelegd. Het doel is recidive voorkomen middels inzetten van geïndiceerde hulpverlening of alternatieven voor straf. Hier vind je meer informatie over de Locatie Linie Apeldoorn.

Diagnose en advies:

Op verzoek van het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht of het gevangeniswezen maakt de verslavingsreclassering een grondige analyse van een dader of verdachte. Hierbij kijkt de reclasseringswerker naar het delict, oorzaken, achtergrond, relaties, alcohol en drugs, houding en gedrag. Vervolgens stellen ze met behulp van de Recidive Inschattings Schalen (RISC) een gedegen advies op voor de justitiële autoriteiten. In het advies staan onder andere de gewenste interventies en zo nodig een behandelingsvoorstel. Dit advies vormt een leidraad voor de soort straf.

Toezicht en begeleiding:

Tijdens een toezicht wordt de vrijheid van de dader beperkt omdat hij zich moet houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de verslavingsreclassering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de dader een bepaald programma of een gedragsinterventie moet volgen om te werken aan zijn specifieke problematiek. Toezicht bestaat uit de componenten controle en begeleiding. De reclasseringswerker controleert of de opgelegde voorwaarden wel worden nagekomen. Tegelijkertijd ondersteunen ze de cliënt bij het aanpakken van de problemen en blijven ze hem/haar motiveren om aan de voorwaarden mee te werken.

Wat kun je leren?

 • Je leert werken binnen juridische kaders;
 • Je geeft uitvoering aan de opdrachten van het openbaar ministerie, de dienst justitiële inrichtingen of de rechterlijke macht;
 • Je geeft adviezen en/of begeleidt mensen in een toezicht (langdurig traject);
 • Je onderhoudt netwerkcontacten voor de trajectbegeleiding van reclasseringscliënten.

Wat moet je kunnen?

 • Je volgt een HBO opleiding, bijvoorbeeld MWD, SPH of HJO;
 • Je kunt een verklaring omtrent gedrag voorleggen. Je bent open over mogelijke justitiecontacten;
 • Je hebt geen verslavingsproblematiek;
 • Je hebt geen achterstand in je opleiding;
 • Je stelt je leerbaar op en bent in staat te leren;
 • Je stelt je begeleidbaar op;
 • Je bent enigszins weerbaar;
 • Je neemt initiatief;
 • Je hebt duidelijke leerdoelen en een helder plan van aanpak;
 • Je bent in staat binnen een periode van ongeveer een half jaar zelfstandig reclasseringsproducten uit te voeren.
 • Je kunt zowel individueel als in groepsverband werken.
 • Je communicatieve en contactuele vaardigheden zijn goed.
 • Je beschikt over een krachtige, positieve houding en uitstraling en bent in staat om in lastige situaties (snel) de juiste beslissingen te nemen.

Dit bieden wij

 • Een gestructureerde stage met ijkpunten en evaluaties;
 • Ruimte voor feedback;
 • Een leeromgeving;
 • Kennismaking met het dynamische werk dat vele facetten kent;
 • Professionele stagebegeleiding;
 • Basiscursus verslavingszorg voor stagiaires;
 • Meelopen en meekijken op diverse afdelingen van Tactus;
 • Als stagiair ben je boventallig.

Stagevergoeding

Je ontvangt een stagevergoeding volgens de CAO GGZ.

 

Wil jij bij ons stage lopen?

Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende stageplaats bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we je reactie graag tegemoet. Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de stage kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Anouk de Frens, reclasseringswerker en stagebegeleider. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 382 28 87.

De gesprekken zullen eind april (i.v.m. corona crisis) plaatsvinden bij Tactus aan Linie 612, 7325 DZ Apeldoorn.

Even goed om te weten:

Een referentiecheck kan deel uit maken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag met zich meebrengt.

 

Type Vacature
Intern nummer 2020-031
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Apeldoorn, locatie Linie
Postcode 7325 DZ
Stad Apeldoorn
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Anouk de Frens, reclasseringswerker en stagebegeleider. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 382 28 87.
Functie(s) Stagiair
Publicatiedatum 25-02-2020
Ingangsdatum september 2020
Reageer voor 06-04-2020
Nummer 51570
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg