Hoofdbehandelaar BGGZ / GZ-psycholoog (24+ uur)
Helios

Functieomschrijving

Helios maakt momenteel een ontwikkeling door waarbij we in gezamenlijkheid (met het hele team) naar de toekomst gaan kijken, speerpunten gaan benoemen en bijvoorbeeld zaken als medezeggenschap onze volle aandacht hebben.

Ons team houdt korte lijnen met verwijzers, scholen en andere betrokken partijen. Bij ons werken betekent veel vrijheid in het indelen van je werk.

In verband met de interne opleiding GZ-psycholoog kan Helios Kind & Jeugd aanvulling gebruiken in het team hoofdbehandelaars. Wij zijn daarom op zoek naar een GZ-psycholoog voor minimaal 24 uur. Eigen verantwoordelijkheid, initiatief nemen en collegialiteit zijn kernwaarden. Je gaat deel uitmaken van het Team ‘Leren’ en/of ‘Sociaal Emotionele Ontwikkeling’ (BGGZ). Daarnaast word je werkbegeleider voor onze medewerker die intern de GZ-opleiding volgt.

Taken:

 • Voert een intakegesprek met ouders, kind en onderzoeker om de situatie in kaart te brengen.
 • Geeft behandelingen en doet diagnostiek.
 • Bespreekt de onderzoeksresultaten en de wijze van behandeling en ziet toe op de juiste uitvoering ervan (regiefunctie).
 • Begeleidt en coacht andere professionals in de eigen organisatie of de keten rond de hulpverlening van het cliënt(systeem).
 • Houdt cliëntrapportages bij.
 • Werkoverleg in teamverband (MDO) en werkoverleg met andere professionals.
 • Adviseert het management gevraagd of ongevraagd over ontwikkelingen vanuit zijn/haar expertise. De hoofdbehandelaar levert een bijdrage aan de visie van de organisatie, de doelstellingen en de functie ervan in de organisatiedoelen, rekening houdend met de positie, functie en doelen van andere disciplines.

Functie eisen

 • Kan verder kijken dan standaard oplossingen, werkt vraaggericht en op maat.
 • Werkt nauwkeurig en is eerlijk en betrouwbaar.
 • Beschikt over empathisch vermogen.
 • Is professioneel en cliëntgericht.
 • Is (in brede zin) analytisch sterk en in staat om methodisch te werken
 • Is in staat om (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen en in staat om bij te dragen aan het ontwikkelen van die kennis.
 • Vindt het leuk om mee te bouwen aan onze organisatie (koers, professionalisering).
 • Vindt het leuk om kennis over te dragen (collega’s, stagiairs).

Opleiding en ervaring:
Voor deze functie zoeken wij een GZ-psycholoog met minimaal drie jaar ervaring.

Inschaling

Inschaling volgens CAO Jeugdzorg.

Bijzonderheden

Contact
Voor meer informatie of om te solliciteren stuur een e-mail naar Margit Horsthuis: [email protected]

 

Type Vacature
Organisatie Helios
Locatie Oldenzaal
Postcode 7576 BA
Werkveld Jeugdzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Jeugdzorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Margit Horsthuis, tel. 06-82959161
Functie(s) Psycholoog
Psycholoog GZ
Publicatiedatum 17-11-2022
Ingangsdatum z.s.m.
Reageer voor 29-12-2022
Nummer 115590

Helios

Helios Kind & Jeugd te Oldenzaal bestaat sinds 2004 en is in de loop der jaren gegroeid tot een kleinschalige organisatie met inmiddels 30-35 medewerkers. Ons multidisciplinaire team behandelt vanuit kennis, passie en korte lijnen kinderen/jongeren en hun gezinnen en behandelt vragen met betrekking tot leren, opvoeden en gedrag. Daardoor zijn we sterk in het diagnosticeren en behandelen van co-morbide stoornissen, zoals bijvoorbeeld dyslexie-ADHD. Daarnaast hebben we van oudsher veel kennis over hoog- en meerbegaafdheid. Binnen Helios vinden we het belangrijk om systeemgericht en vraaggericht te werken en maken we gebruik van behandelingen als o.a. CGT, ACT, EMDR, schematherapie. Een taal erbij en Brain Blocks worden door ons veel ingezet. Ook geven we meerdere soorten groepsbehandelingen. We vinden het ook belangrijk dat iedereen de ruimte voelt om vanuit eigen expertise te kunnen werken, en merken dat juist deze verschillen binnen ons team voor synergie zorgt.

Meer over Helios