Huisarts
De Twentse Zorgcentra

De organisatie
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met vestigingen in Losser, Enschede en Almelo en kleinschalig wonen in de regio. Ruim 2.000 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening.
Wij werken vanuit de missie: ‘Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.’
Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk.

Innovatie:
De medische afdeling binnen De Twentse Zorgcentra is volop in beweging. De herinrichting waarbij er taakherschikking plaatsvindt van de AVG artsen naar Verpleegkundig specialisten, van huisartsen naar basisartsen, en taakdelegatie naar Praktijkverpleegkundigen bevindt zich in een afrondende fase. De medische afdeling wordt degelijk ondersteund door het medisch secretariaat. Daarnaast wordt er ook gekeken naar regionale samenwerking met huisartsen waar het gaat om ambulante AVG zorg. 

Wat ga je doen:
Als huisarts verricht je werkzaamheden vanuit een team van verschillende artsen; AVG artsen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, basisartsen en praktijkverpleegkundigen. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de medische zorg en het medisch beleid van De Twentse Zorgcentra. De werkzaamheden liggen primair op het terrein van diagnostiek en behandeling van cliënten, waarbij de doelgroep bijzondere eisen met zich mee brengt ten aanzien van de communicatieve en diagnostische vaardigheden. Je werkt bij de behandeling en begeleiding van cliënten nauw samen met andere disciplines. Tevens wordt samengewerkt met externe specialisten en consulenten. Je onderhoudt contacten met cliënten, medewerkers en familieleden/cliëntvertegenwoordigers. Je levert een bijdrage aan de continuïteit van de medische zorg door deelname aan avond-, nacht- en weekeinddiensten, evenals onderlinge waarneming. Je bent werkzaam in meerdere regio’s (Enschede, Almelo en Losser). Daarnaast maak je deel uit van een bovenregionale vakgroep, waarin vakinhoudelijke uitwisseling, intervisie, ontwikkeling en onderzoek enkele van de thema’s zijn. Als huisarts vervul je (samen met de AVG-artsen) een belangrijke rol in de begeleiding en deskundigheidsbevordering van de binnen de instelling werkzame basisartsen en praktijkverpleegkundigen.

Wat breng je mee:

  • Je bent geregistreerd huisarts.
  • Je hebt affiniteit met- en kennis over de doelgroep verstandelijk gehandicapten.
  • Je hebt affiniteit met multidisciplinair werken en je zoekt de samenwerking op.
  • Met jouw overstijgende, professionele blik weet je een belangrijke bijdrage te leveren in het positioneren van de medische discipline in een omgeving in beweging.
  • Je levert een bijdrage aan de continuïteit van de medische zorg door deelname aan bereikbaarheidsdiensten. Daarbij superviseer je tevens de basisartsen tijdens deze bereikbaarheidsdiensten.

Wat krijg je van ons:

  • Een afwisselende baan van gemiddeld 8-36 uur per week. De exacte uren worden in overleg met jou vastgesteld
  • Een baan met ruimte voor persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden in een enthousiast en betrokken team artsen.
  • De functie huisarts is ingedeeld in FWG 75, maximaal €8.708 bruto per maand, conform CAO -gehandicaptenzorg.

Contact
Voor inhoudelijke vragen kun je via het medisch secretariaat doorverwezen worden naar een arts via telefoonnummers 088-4304218 of 088-4304219.
Voor overige vragen kan je ook contact opnemen met John Keunen manager Afdeling Behandeling op het mobiel nummer 06-11374854.

Procedure
Jouw sollicitatie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen waarna jij binnen 10 werkdagen een reactie en eventueel datum voor een gesprek zal ontvangen.
De vacature heeft geen einddatum en sluit wanneer deze is vervuld.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 22.226
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 8
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 08-03-2023
Reageer voor 06-04-2023
Nummer 118411
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra