Jeugdzorgwerker D
Trias Jeugdhulp

Functieomschrijving

Jouw werkplek:
De Behandelgroep Plus is een specialistische behandelgroep waar normaal begaafde jongeren met gedragsproblemen worden behandeld. De jongeren die op de BGP-groep verblijven hebben ondersteuning nodig waarbij wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding in de nabije omgeving plaatsvindt. Ook wordt aan de jongeren een intensief inhoudelijk individueel behandelprogramma geboden. Behandeling richt zich niet op overname van taken van de jongere en ouders, maar op ondersteuning zodat het gezinssysteem de taken uiteindelijk weer geheel zelfstandig uit kan voeren. Vanuit deze visie werken jeugdzorgwerkers als coaches in dit proces.

Dit ga je doen:
De jeugdzorgwerker D is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en zorg voor de jongeren en het onderhouden van zowel interne als externe contacten. De jeugdzorgwerker D is verantwoordelijk voor het verzorgen van rapportages, het organiseren van activiteiten voor de jongeren en neemt actief deel aan teambesprekingen. Daarnaast kan de medewerker worden gevraagd om op de problematiek aangepaste leer-/trainingsmodules te helpen ontwikkelen, dan wel een bijdrage te leveren om bestaande modules/trainingen te verbeteren op basis van binnen dit project opgedane praktijkervaring.

De basis van de behandeling wordt gevormd door het behandelend opvoeden. Naast specifieke behandeltaken zijn verzorging en opvoeding onderdeel van de taak van de jeugdzorgwerker D.

In de basishouding van alle betrokken professionals met een pedagogische taak, dient het bieden van kansen en het stellen van grenzen verankerd te zijn. De professional is doelbewust en doelgericht bezig, is aanwezig en beschikbaar, staat in dialoog met de jongere en biedt situaties aan waarin de jongere kan leren. We hechten veel waarde aan het ‘out of the box’ denken.

Uitgebreide functieomschrijving

Functie eisen

Als jeugdzorgwerker D ben je in het bezit van een mbo SPW, SPH of een daarmee gelijkgesteld diploma. Je hebt ruime ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblemen en hun ouders/verzorgers. Je hebt het vermogen om vaardigheidsgericht, zowel in teamverband als zelfstandig te werken. Je hebt kennis van de doelgroep en beschikt over de benodigde competenties. 

Inschaling

Een zelfstandige functie in een aantrekkelijke en informele werksfeer. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg, salarisschaal 7.

Een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8% van je jaarloon. Daarnaast word je opgenomen in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan, bedrijfsfitness en een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.

Het betreft in eerste instantie een jaarcontract. Bij goed functioneren en gelijkblijvende organisatie omstandigheden wordt dit omgezet naar een vaste aanstelling.

Bijzonderheden

Je schriftelijke reactie met CV kun je, uiterlijk vóór 23 mei 2022 onder vermelding van vacaturenummer 036-2022 richten aan [email protected]  t.a.v. Jelbrich van der Heide.  Je ontvangt een automatisch bericht van ontvangst. Als je dit bericht niet ontvangen hebt, is de sollicitatie niet bij ons binnengekomen.

Type Vacature
Intern nummer 036-2022
Organisatie Trias Jeugdhulp
Locatie Trias te Zwolle
Postcode 8011CM
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Mbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 28
Uren tot 28
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Jeugdhulpverlening
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther van den Heuvel, bereikbaar via: [email protected]
Functie(s) Begeleider niveau 4
Publicatiedatum 10-05-2022
Reageer voor 23-05-2022
Nummer 110760

Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt met zo'n 300 professionals én 500 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onder andere hulp-aan-huis, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en hulp bij echtscheiding. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. Voor meer informatie: www.triasjeugdhulp.nl

Meer over Trias Jeugdhulp