Kinderhulpverlener
Kadera, aanpak huiselijk geweld

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Voor het Team Intensieve zorg en Begeleid wonen in Enschede zijn wij op zoek naar een:

Kinderhulpverlener
voor 24 uur per week

Ben je een kinderhulpverlener in hart en nieren en wil je bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met professionele en betrokken collega’s? Lees dan snel verder! 

Het doel van Kadera is stoppen van huiselijk geweld en het stoppen van onveiligheid in relaties. Kadera streeft naar een maximaal veilig leefklimaat en is een expert op dit gebied. Ze zet haar kennis en expertise in om passende hulp te organiseren en te coördineren. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en inventief. Kadera werkt met behulp van de methodieken Krachtwerk, Veerkracht, systeemgericht aan het herstel, zelfregie en participatie van de cliënt en zijn systeem.

Wat ga je doen?

Je begeleidt kinderen die in onze voorziening zijn opgenomen volgens de methodiek Veerkracht. Je biedt opvoedondersteuning, individuele- en gezinsgesprekken. Verder werken we systeemgericht en heb je als kinderhulpverlener van het systeem ook contact met de achtergebleven ouder. In het contact met ouders stel jij je meervoudig partijdig op. Je werkt in een team met meerdere kinderhulpverleners. Samen draag je de algemene verantwoordelijkheid over de kind hulpverlening in de opvang en zorg je voor een veilig leefklimaat binnen de opvang.

Verder:

 • Signaleer je behoeften, mogelijkheden en knelpunten bij de kinderen en van de ouder-kind relatie in het kader van Veerkracht;
 • Rapporteer je in het systeem door middel van de meldcode en methodieken Krachtwerk en Veerkracht;
 • Geef je het hulpverleningsplan voor de kinderen vorm;
 • Stel je omgangsplannen op;
 • Geef je activiteiten en werkwijze vorm op het gebied van kinderen en opvoeding;
 • Begeleid je de ontwikkeling van kinderen;
 • Begeleid je de ontwikkeling van de ouder-kind relatie;
 • Bied je mogelijkheden aan ouders om inzicht te krijgen in hun kind(eren) en in de functie als ouder (evt. in samenwerking met externe partners);
 • Spreek je de ouders aan in hun rol als verantwoordelijke voor de veiligheid van hun kind;
 • Onderhoud je externe contacten met instanties in het kader van directe hulpverlening, onderwijs of vrijetijdsbesteding van het kind.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work, SPH of MWD
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep 
 • Je bent een teamplayer
 • Je bent doortastend en beschikt over een analytisch vermogen
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je bent bekend met een systeemgerichte manier van werken
 • Je bent bekend met de sociale kaart Enschede
 • Je bent bekend met de methodieken Krachtwerk en Veerkracht of bent bereid deze te leren
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je weet waar je eigen grenzen liggen
 • Je neemt deel aan de bereikbare dienst buiten kantoortijd

Wat bieden wij?
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Een verlenging van het contract behoort tot de mogelijkheden. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.864,- bruto per maand bij 100% dienstverband). Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen.

Ben je enthousiast?
Voldoe je aan bovenstaande eisen en sluit jouw profiel aan op de functie dan kun je je sollicitatie tot 17 december 2021 richten aan Stichting Kadera, via Zorgselect.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 13 januari 2022.

Voor meer informatie kun je bellen met Inge Westerhoff, Manager Hulpverlener, te bereiken op telefoonnummer 06-44293340.

Type Vacature
Organisatie Kadera, aanpak huiselijk geweld
Locatie Kadera, regio Twente, standplaats Enschede
Postcode 8011 GD
Stad Zwolle
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging
CAO CAO Sociaal Werk
Functie(s) Hulpverlener
Publicatiedatum 19-11-2021
Ingangsdatum 19-11-2021
Reageer voor 17-12-2021
Nummer 72999
Doorsturen Bekijk PDF

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Kadera Missie en Visie

Missie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, het systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.
Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Visie
Kadera heeft een systeemgerichte aanpak en gaat uit van de kracht van mensen, niet van de problemen. Kadera werkt samen aan acute en duurzame veiligheid, samen met de cliënt, systeemleden, het netwerk, ketenpartners en financiers. We werken samen om het geweld duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. Kadera werkt met effectieve interventies en is professioneel.

Kadera als expert

 • Systeemgericht werken
 • Ambulant tenzij…
 • Herstel van de maatschappelijke rol
 • Innovatie(f)
 • Vernieuwende vormen van opvang en begeleiding
 • Kwaliteitsnormen & effectieve interventies

Kadera als partner

 • Herkenbaar en zichtbaar
 • Sterke ketensamenwerking en partnerschappen
 • Samenwerken aan herstel van veiligheid in onveilige relaties
 • Maatschappelijke bijdrage aan herstel van volwaardig burgerschap

Meer over Kadera, aanpak huiselijk geweld