Kinderhulpverlener
Kadera, aanpak huiselijk geweld

INTERNE/EXTERNE VACATURE

Voor het Team Opvang Zwolle zijn wij per 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 voor zwangerschapsverlofvervanging op zoek naar een:

Kinderhulpverlener
Voor 32 uur per week

Ben je een kinderhulpverlener en heb je affiniteit met kinderen en wil je bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met professionele en betrokken collega’s? Lees dan snel verder! 

Het doel van Kadera is stoppen van huiselijk geweld en het stoppen van onveiligheid in relaties. Kadera streeft naar een veilig leefklimaat en is een expert op dit gebied. Ze zet haar kennis en expertise in om passende hulp te organiseren en te coördineren.

Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en inventief. 

Kadera werkt met behulp van de methodieken Krachtwerk, Veerkracht, systeemgericht aan het herstel, zelfregie en participatie van de cliënt en zijn systeem.

Wat ga je doen?
Je begeleidt kinderen die in onze voorziening zijn opgenomen volgens de methodiek Veerkracht. Je biedt opvoedondersteuning, individuele- en gezinsgesprekken. Verder werken we systeemgericht en heb je als kinderhulpverlener van het systeem contact met de achtergebleven ouder. In het contact met ouders stel jij je meervoudig partijdig op.
Je werkt in een team met meerdere kinderhulpverleners. Samen draag je de algemene verantwoordelijkheid over de kind hulpverlening in de opvang en zorg je voor een veilig leefklimaat binnen de opvang. 

Verder:

 • Werk je vanuit de methodieken Krachtwerk en Veerkracht;
 • Rapporteer je in het systeem door middel van de meldcode en methodieken Krachtwerk en Veerkracht;
 • Ondersteun je zo nodig bij de omgang tussen ouder en kind(eren);
 • Geef je activiteiten en werkwijze vorm op het gebied van kinderen;
 • Ondersteun je bij de ontwikkeling van kinderen;
 • Ondersteun je bij de ontwikkeling van de ouder-kind relatie;
 • Bied je mogelijkheden aan ouders om inzicht te krijgen in het gedrag van hun kind(eren) en in de rol van ouder;
 • Spreek je de ouders aan in hun rol als verantwoordelijke voor de veiligheid van hun kind;
 • Werk je samen met ketenpartners.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work, SPH of MWD;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt affiniteit en werkervaring met de doelgroep; 
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent doortastend en beschikt over een analytisch vermogen;
 • Je bent flexibel en stressbestendig;
 • Je bent bekend met een systeemgerichte manier van werken;
 • Je bent bekend met de sociale kaart Zwolle;
 • Je bent bekend met de methodieken Krachtwerk en Veerkracht of bent bereid deze te leren;
 • Je bent aantoonbaar bekend met de mechanismes die spelen bij huiselijk geweld en hebt daarbij oog voor alle leden van het (gezins)systeem;
 • Je bent in staat om zelfstandig, samen met de cliënt, de grote lijnen in de begeleiding uit te zetten en te bewaken;
 • Je bent in staat tot zelfreflectie en bereid om mee te gaan in de verdere doorontwikkeling van het werk.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je neemt periodiek deel aan de bereikbare dienst buiten kantoortijd;
 • Je werkt avonddiensten en zo nodig zon- en feestdagen;
 • Je werkdagen zijn op dinsdag (middag/avond), woensdag en vrijdag.

Wat bieden wij?
Wij bieden een tijdelijke contract aan wegens zwangerschapsverlofvervanging. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.961,-- bruto per maand bij 100% dienstverband). Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen.

Kadera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij zoeken medewerkers uit verschillende culturen, met verschillende competenties, zienswijzen, leeftijden en ervaringen. Wij geloven dat een complementair personeelsbestand bijdraagt aan het realiseren van onze belangrijke maatschappelijke doelstellingen.

Ben je enthousiast?
Voldoe je aan bovenstaande eisen en sluit jouw profiel aan op de functie dan kun je je sollicitatie richten aan Stichting Kadera, via Zorgselect.

Voor meer informatie kun je bellen met Daniëlle Rijksen, Karolien van der Heide of Diana Jansen, te bereiken op telefoonnummer 088-4222495.

Type Vacature
Organisatie Kadera, aanpak huiselijk geweld
Locatie Kadera, standplaats Zwolle
Postcode 8011GD
Stad Zwolle
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 32
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO CAO Sociaal Werk
Functie(s) Hulpverlener
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 04-04-2022
Reageer voor 30-09-2022
Ingangsdatum 04-04-2022
Nummer 109671
Doorsturen Bekijk PDF

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Kadera Missie en Visie

Missie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, het systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.
Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Visie
Kadera heeft een systeemgerichte aanpak en gaat uit van de kracht van mensen, niet van de problemen. Kadera werkt samen aan acute en duurzame veiligheid, samen met de cliënt, systeemleden, het netwerk, ketenpartners en financiers. We werken samen om het geweld duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. Kadera werkt met effectieve interventies en is professioneel.

Kadera als expert

 • Systeemgericht werken
 • Ambulant tenzij…
 • Herstel van de maatschappelijke rol
 • Innovatie(f)
 • Vernieuwende vormen van opvang en begeleiding
 • Kwaliteitsnormen & effectieve interventies

Kadera als partner

 • Herkenbaar en zichtbaar
 • Sterke ketensamenwerking en partnerschappen
 • Samenwerken aan herstel van veiligheid in onveilige relaties
 • Maatschappelijke bijdrage aan herstel van volwaardig burgerschap

Meer over Kadera, aanpak huiselijk geweld

Meer vacatures van deze werkgever

Bekijk alle vacatures