Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut te Wezep minimaal 24 uur
Pro Juventus

Functieomschrijving

Pro Juventus zoekt een Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut voor haar team Jongvolwassenen. Wil jij jouw kennis toevoegen aan dit multidisciplinair team? Hecht jij waarde aan jouw professionele autonomie en functioneer jij optimaal binnen een lerende organisatie? Dan is dit jouw baan!

Klinisch Psycholoog / psychotherapeut

team Jong Volwassenen te Wezep

(minimaal 24 uur per week)

Het team jong volwassenen is onderdeel van het jeugdteam in Wezep.  Het team biedt poliklinische behandeling aan jong volwassenen (17-25 jaar) en aan de betrokkenen in hun omgeving. Onze clientpopulatie bestaat uit jong volwassenen met diverse psychiatrische klachten die vastlopen op meerdere levensdomeinen. In het team staan de jongere en hun doelen centraal. Binnen het team wordt er vaak gewerkt vanuit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en binnen een systemisch kader. Daarnaast bieden wij zorg aan jongeren die bekend zijn met ontwikkelingsproblematiek.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste klinisch psycholoog en/of psychotherapeut die ons team verder vorm wil gaan geven.

Als KP / PT geef je leiding aan ons team Jong Volwassenen, je bent regiebehandelaar en biedt diagnostiek en behandeling aan jongeren en hun omgeving. Je maakt daarbij gebruik van recente wetenschappelijke en klinische inzichten in diagnostiek en behandeling. Je werkt nauw samen met de andere leden van het multidisciplinaire team (SPV, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen, PMT’ers, systeemtherapeuten, psychotherapeuten, psychiater) en met andere betrokken hulpverleners.

De functie houdt in:

 • Je verricht diagnostisch onderzoek, stelt diagnoses en voert (psychotherapeutische) behandeling uit van cliënten met meervoudige of complexe problematiek;
 • Je treedt op als regiebehandelaar in de specialistische GGZ en werkt hierbij samen met het multidisciplinaire team en/of professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Je denkt op pro-actieve wijze mee hoe wij onze zorg kunnen optimaliseren;
 • Je zorgt voor praktijkbegeleiding en supervisie van GZ-psychologen (in opleiding), klinisch psychologen in opleiding en andere zorgverleners bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • Je ontwikkelt, implementeert en evalueert behandelmethoden en zorgprogramma’s;
 • Je overlegt met ketenpartners waar nodig en sluit waar nodig aan bij regionaal overleg.

Functie eisen

Jij hebt of bent:

 • Je hebt een BIG-registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut;
 • Je hebt brede kennis van én interesse in wetenschappelijk onderzoek naar psychopathologie en psychodiagnostisch onderzoek;
 • Je bent goed bekend met de regels van het zorgstelsel en kunt out of the box denken;
 • Je bent gemotiveerd om collega’s te stimuleren in hun professionele ontwikkeling;
 • Je hebt up to date kennis van de behandelmethodieken in de psychiatrie;
 • Zelfstandig, proactief, daadkrachtig in denken en handelen, goede stressbestendigheid, creativiteit en relativeringsvermogen;
 • Het vermogen om goed samen te kunnen werken, tact, invoelend vermogen, flexibiliteit, integriteit en vermogen tot zelfreflectie;
 • Plezier in het werken aan het verbeteren van de zorg richting de transformatie doelen.

 

 

Inschaling

Wij bieden jou:

 • Een zeer afwisselende en boeiende baan in een dynamische en jonge organisatie met veel ruimte tot eigen initiatief;
 • De organisatie met een informeel karakter waarin een jong ambitieus team werkzaam is; 
 • Een jaarlijkse persoonlijk opleidingsbudget voor scholing of congresbezoek;
 • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Bijzonderheden

Over de organisatie:

Pro Juventus is een kleinschalige zorginstelling die zowel jeugd-, jongvolwassenen- en volwassenen-ggz aanbiedt binnen de generalistische basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Deze kleinschaligheid biedt ruimte voor optimale cliëntgerichtheid: wij voelen ons sterk verbonden met de mensen. Goede zorg leveren dwingen we niet af met behulp van regels, maar is een intrinsieke waarde van onze medewerkers. De kennisgedrevenheid van onze medewerkers zorgt voor een voortdurende ontwikkeling van het team als geheel. Het in stand houden van de brede multidisciplinariteit van onze behandelteams houdt ons flexibel. Deze flexibiliteit is een randvoorwaarde om accuraat in te kunnen gaan op wisselingen in een zorgmarkt waar vraag en aanbod sterk beïnvloed worden door economische kaders, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en politieke keuzes.

We werken onder de CAO GGZ. Pro Juventus heeft 4 vestigingen: Wezep, Wijhe, Kampen en Ommen;

Je brief met motivatie vergezeld van CV mag je sturen naar: personeelszaken@projuventus.nl.

Voor vragen omtrent de procedure kun je terecht bij Esther Veldman en voor vragen omtrent de inhoud kun je terecht  bij Agnes Nijenhuis, GZ-psycholoog, psychotherapeut en team coördinator Wezep. Telefoon 038- 4431250.

Het opvragen van referenties maakt deel uit van het selectieproces.

Type Vacature
Organisatie Pro Juventus
Locatie Pro Juventus, Centrum voor jeugd- en volwassenenpsychiatrie in Wezep
Postcode 8091ER
Stad Wezep
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Esther Veldman
Functie(s) Psychotherapeut
Publicatiedatum 01-05-2019
Ingangsdatum 1 september 2019
Reageer voor 01-08-2019
Nummer 45544
Doorsturen Bekijk PDF

Pro Juventus

Pro Juventus is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Met een team van psychiaters, artsen, psychologen, orthopedagogen, gezinscoaches en begeleiders wordt er nauw samen gewerkt aan de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en hun omgeving. Er wordt binnen Pro Juventus systemisch gewerkt. Hieruit is de behoefte ontstaan om naast kinderen, jeugdigen en adolescenten ook ouders een hulpverleningstraject aan te bieden, ten einde een betere kwaliteit van ouderzorg en een gezonder gezinsklimaat te bewerkstelligen.

Meer over Pro Juventus