Leden cliëntenraad
Humanitas Onder Dak Twente

Functieomschrijving

LEDEN CLIËNTENRAAD

De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak praat, denkt en besluit mee over de beleidsplannen van Humanitas Onder Dak. Dat doet zij namens alle cliënten. In de Cliëntenraad zitten cliënten, oud-cliënten en mensen met affiniteit met ons werkgebied.

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad vergadert iedere maand en daarnaast twee keer per jaar met de directie/bestuurder. De Cliëntenraad geeft de directie/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies, en heeft écht wat in te brengen.

De taken van de Cliëntenraad zijn:

 • Het beleid van Humanitas Onder Dak kritisch volgen
 • Meningen, ervaringen en tips van cliënten verzamelen
 • Advies geven/uitbrengen over allerlei zaken, die cliënten aangaan

De leden worden aangesteld voor een periode van 2 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode worden herkozen. De raad wordt bijgestaan door een Ondersteuner Cliëntenraad.

Wie maken deel uit van de Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep onafhankelijke personen- De samenstelling van de Raad is zo gevarieerd mogelijk, daarmee is zij representatief voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Zo wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd.

Waarom lid worden van de Cliëntenraad?

 • Zinvol vrijwilligerswerk doen dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg
 • Anderen ontmoeten en samenwerken
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken bezig zijn
 • Scherp en actief blijven
 • Leermomenten ervaren
 • Kennis en vaardigheden vergroten (o.a. door cursussen)
 • Kansen op de arbeidsmarkt vergroten

Functie eisen

Profielschets leden Cliëntenraad

Je kunt als lid van de Cliëntenraad een bijdrage leveren wanneer je directe ervaring of betrokkenheid hebt met de zorg- en dienstverlening. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn, samen kunnen werken, voldoende tijd en inzet hebben en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Ook moet je de humanistische grondhouding van Humanitas Onder Dak van harte onderschrijven en uitdragen.

Belangrijk is dat de leden graag contact onderhouden met de cliënten. Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Inschaling

Vergaderingen vinden eens per maand plaats. Hiervoor geldt een vergoeding van € 29,00 per maand.

Bijzonderheden

Bij interesse in deze functie mag of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Simone Verver, Ondersteuner Cliëntenraad, tel: 06 – 51 35 77 38 of per e-mail: [email protected].

Type Vacature
Organisatie Humanitas Onder Dak Twente
Locatie Humanitas Onder Dak
Postcode 7551 KT
Stad Hengelo
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 29-09-2022
Ingangsdatum Nader te bepalen
Reageer voor 31-12-2022
Nummer 114316
Doorsturen Bekijk PDF

Humanitas Onder Dak Twente

Bedrijfsbureau

Meer over Humanitas Onder Dak Twente

Meer vacatures van deze werkgever

Bekijk alle vacatures