Lid Cliëntenraad Medrie
Medrie

Wat ga jij doen?

Behartig jij de belangen van de patiënten in onze regio’s?Kom onze cliëntenraad versterken! Per 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar een

Lid Cliëntenraad Medrie
Regio Flevoland, waarvan bij voorkeur uit het stadsgebied Lelystad

De cliëntenraad fungeert als ‘denktank’ en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van Medrie over zaken die te maken hebben met de belangen van patiënten die gebruik maken van de huisartsenpost en/of de ketenzorg.

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden: een onafhankelijk voorzitter, drie leden uit de Regio Zwolle, twee leden uit de Regio Flevoland en één uit Regio Hardenberg. Ieder lid wordt benoemd voor drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

Wat heb jij in huis?

Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf herkent in de kernwaarden van Medrie: servicegericht, daadkrachtig en betrokken.

Daarnaast vragen wij van jou:

  • Minimaal HBO-werk en denkniveau
  • Je hebt aantoonbare kennis van en/of affiniteit met patiëntenverenigingen
  • Je hebt affiniteit met of bent bijvoorbeeld werkzaam binnen de ICT
  • Je bent woonachtig in de regio Flevoland, stadsgebied Lelystad
  • Je bent in staat beleidsstukken te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
  • Je bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijke belang, het belang van cliënten in het algemeen- en het organisatiebelang
  • Je hebt een open, kritisch-opbouwende en constructieve houding
  • Je hebt een brede interesse en bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de huisartsenzorg in het bijzonder
  • Je bent integer en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie

Dit bieden wij jou

Meedoen en meedenken in de zorg en onze organisatie door middel van een zetel in de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar. De data voor deze vergaderingen worden jaarlijks vastgesteld en vallen meestal op een donderdag.  Naast deze vergaderingen heb je ook commissie werk, waar je ook vergaderingen voor bijwoont. Als lid ontvangen je een vaste vergoeding per aanwezige vergadering en tevens ontvang je reiskosten.

Over Medrie
Medrie werkt voor huisartsen! Ruim 180 medewerkers zetten zich dag en nacht in voor de huisartsenzorg in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Zodat onze 270 huisartsen gewoon dokter kunnen zijn voor hun 600.000 patiënten. Wij faciliteren de huisartsen bij de spoedzorg op de huisartsenposten, bij de chronische zorg in de dagpraktijken en bij de organisatie van de wijkgerichte zorg. Hierbij werken we samen met andere zorgverleners en organisaties.

Onze doktersassistenten, triagisten en consulenten ondersteunen de huisarts direct in de praktijk.

Maar wij regelen meer zoals financiering, scholing en kwaliteitsborging. Elke dag zetten wij ons met hoofd, handen en hart in voor de huisartsenzorg: daadkrachtig, betrokken en servicegericht.

We werken niet alleen voor huisartsen. Medrie is ook van de huisartsen. Zo hebben ze invloed op de zorginhoudelijke koers van Medrie, zonder dat ze zich bezig hoeven te houden met allerlei organisatorische beslommeringen.

Medrie koerst op efficiëntie om ruimte te houden voor maatwerk. Daarom werken we in drie regio’s. Elk met een eigen regioteam: korte lijnen en bekende gezichten. Dat maakt ons uniek. Medrie werkt voor huisartsen!

Word jij ons nieuwe lid van de cliëntenraad?

Wij ontvangen graag jouw cv en motivatie uiterlijk op 1 december 2020 via medrievacatures@medrie.nl,

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerard Niens, voorzitter Cliëntenraad Medrie, telefoon 06–53369725 of per mail naar gerardniens@kpnmail.nl

De gesprekken vinden plaats in de eerste twee weken van december.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Organisatie Medrie
Locatie Medrie Regio Flevoland
Postcode 8233AA
Stad Lelystad
Werkveld Huisartsenzorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
Externe url Bekijk
Functie(s) Adviseur
Publicatiedatum 03-11-2020
Ingangsdatum 1 januari 2021
Reageer voor 01-12-2020
Nummer 55776

Medrie

Maak kennis met Medrie Medrie werkt voor huisartsen! Wij initiëren, stimuleren en ondersteunen samenwerking voor huisartsen in het werkgebied van Medrie. Met elkaar dragen wij bij aan duurzame zorg en gezondheid. Wij signaleren kansen en helpen vernieuwingen te realiseren. Zo ondersteunen en versterken we de (verander) kracht in de regio. We jagen ontwikkelingen aan. En we doen er alles aan om de professionaliteit van de huisarts te laten schitteren. Medrie is de organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle die de huisartsenposten in deze regio’s organiseert en faciliteert. Daarnaast ondersteunt Medrie de zorg en chronisch zieke patiënten in de ketens zoals DM2, COPD en VRM, ouderenzorg, GGZ en Leefstijl. Medrie is een organisatie in ontwikkeling. Daadkracht, servicegerichtheid en betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. We werken op dit moment aan het optimaliseren van onze processen, verbeteren van de managementinformatie, organiseren van zorg op de juiste plek met de ziekenhuizen, adviseren van dag praktijken over financiële vraagstukken en het implementeren en stimuleren van samenwerking in de wijk, zodat de organisatie en onze huisartsen optimaal gefaciliteerd en ondersteund worden.

Meer over Medrie