Lid cliëntenraad
Stichting Rosengaerde

De functie

De Cliëntenraad behartigt de belangen van iedereen die zorg ontvangt van Rosengaerde. In samenspraak kan de Cliëntenraad op basis van de wet Medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid.

De Cliëntenraad bestaat uit mensen die affiniteit hebben met zorg en Woonzorgcentrum Rosengaerde te Dalfsen. Eén maal per maand vergadert de raad, waarbij de ontwikkelingen binnen de organisatie en de invloed daarvan op de mensen die zorg ontvangen van Rosengaerde worden besproken. De leden van de Cliëntenraad zetten zich in op één of meerdere aandachtgebieden.

Wie ben jij?

Op dit moment zoeken we 4 leden (waaronder een nieuwe voorzitter) die:

  • Zich betrokken voelen bij de bewoners en cliënten van Rosengaerde;
  • Belangstelling hebben in de veranderingen in de ouderenzorg, met name ook de digitale kant;
  • Interesse hebben in het nieuw te ontwikkelen verpleeghuis;
  • Over enige administratieve en organisatorische vaardigheden beschikken.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, wilt u het welzijn van de bewoners en cliënten van Rosengaerde op een hoog niveau houden en lijkt het u zinvol om u hiervoor sterk voor te maken in samenwerking met de andere vijf leden van de raad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad of de voorzitter van de Cliëntenraad:

Een sollicitatie ontvangen wij graag voor 15 februari 2022 op het algemene mailadres van de cliëntenraad.

Type Vacature
Organisatie Stichting Rosengaerde
Locatie Rosengaerde
Postcode 7721CT
Stad Dalfsen
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Niveau 1
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst in overleg
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Functie(s) Cliëntadviseur
Publicatiedatum 06-01-2022
Ingangsdatum In overleg
Reageer voor 15-02-2022
Nummer 106981
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting Rosengaerde

Stichting Rosengaerde maakt met haar belofte ‘Zorgen voor mogelijkheden’ graag het verschil. Het is aan ons om toekomstgerichte voorzieningen te realiseren op het gebied van wonen, welzijn en zorg in samenwerking met gemeente en lokale partijen. Onze medewerkers werken vanuit eigen regie. Deze werkwijze vraagt om eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid; dit zijn belangrijke kernwaarden voor ons.

 

Onze kernwaarden zijn:

Verbindend: We zorgen met elkaar voor mogelijkheden

Eigen(heid): We denken en handelen op onze ‘eigen wijze’

Passie: We zijn bevlogen en trots

Ondernemend: We zijn initiatiefrijk en vertalen dit naar mogelijkheden

Meer over Stichting Rosengaerde