Lid Raad van Toezicht
De Lichtenvoorde

Organisatie Stichting De Lichtenvoorde
Stichting De Lichtenvoorde begeleidt en ondersteunt circa 800 cliënten met een psychische, verstandelijke of fysieke beperking. Deze cliënten kunnen een lichte of zware zorgvraag hebben, ongeacht de leeftijd. De Lichtenvoorde neemt als uitgangspunt de wensen en de mogelijkheden van de cliënt en biedt de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De Lichtenvoorde redeneert vanuit de basisopvatting dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig de regie op hun eigen leven willen. Vanuit de visie van de organisatie betekent dit dat ook de medewerkers de competentie én de omgeving moeten hebben om zelf regie op het eigen leven en werken te kunnen uitoefenen.

Bij de organisatie werken circa 700 medewerkers en 350 vrijwilligers. De Lichtenvoorde kenmerkt zich als een innoverende netwerkorganisatie.

Raad van Toezicht
De Lichtenvoorde bevindt zich, zoals veel zorgorganisaties, in een turbulente omgeving. Dit gaat gepaard met ingrijpende uitdagingen, waaronder de financiering van de geleverde zorg, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg en diensten - al dan niet in samenwerking - aan te bieden. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting De Lichtenvoorde.
Daarin heeft de Raad van Toezicht verschillende rollen:
- Adviseur/klankbord (sparringpartner)
- Toezichthouder
- Werkgever

De Raad van Toezicht hecht aan een wijze van toezicht houden die past bij de waarden en besturingsfilosofie waarin zelfstandigheid centraal staat.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. In verband met het statutair aftreden van 2 leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht, zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s.

Profiel lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op de nieuwe collega’s die wij zoeken:

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • In staat zijn snel overzicht en inzicht te verwerven;
 • Affiniteit hebben met onze sector en de doelstelling van de organisatie;
 • Vermogen proactief te handelen;
 • Uitstekende representatieve vaardigheden;
 • Rolvast;
 • Vervullen van een algemeen maatschappelijke positie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de instelling in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg en ziet zich in de relatie tot de bestuurder als "kritische vriend".

Kandidaten

De geschikte kandidaten beschikken over brede bestuurlijke ervaring verkregen bij middelgrote tot grote organisaties in profit en/of non-profit. Hun ervaring bestrijkt een breed palet aan beleidsterreinen. Voor de vacante posities zijn we op zoek naar kandidaten die beschikken over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Deskundigheid op het gebied van het (goed) profileren van de organisatie;
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen;
 • Affiniteit met en zich goed kunnen verplaatsen in de positie en ervaringen van de cliënt;
 • Een stevig zorgprofiel en bij voorkeur ervaring in de care;
 • Bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis delen (voldoende beschikbaarheid);
 • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

En verder:

 • Deskundigheid hebben met verandermanagement;
 • Op enigerlei wijze actief zijn in ons (aangrenzend) werkgebied;
 • In staat zijn te functioneren in teamverband.

Gezien de samenstelling van het team zijn we op zoek naar een kandidaat met een juridische achtergrond en een kandidaat met een bestuurlijke achtergrond.

Eén kandidaat wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.

Beloning
Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt een beloningsstructuur conform de richtlijnen van de NVTZ gehanteerd. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over haar activiteiten en beloning in hun jaarverslag.

Informatie
Voor algemene informatie over de vacature kunt u contact leggen met het secretariaat van het bestuur, telefoon 0544-371130 (mevrouw Sita Nieuwenhuis).

Voor specifieke informatie over de vacature kunt u zich per e-mail wenden tot voorzitterrvt@delichtenvoorde.nl

Reageren
Uw reactie zien we graag tegemoet vóór 30 september 2020. De selectiegesprekken vinden plaats op 22 oktober en 29 oktober.

U kunt uw sollicitatie uitsluitend sturen via www.zorgselect.nl. Hier treft u de vacature aan onder nummer 54685 en heeft u direct de mogelijkheid om te reageren.

Meer algemene informatie over zorginstelling De Lichtenvoorde vindt u op onze website: www.delichtenvoorde.nl

Type Vacature
Organisatie De Lichtenvoorde
Locatie Bestuursbureau De Lichtenvoorde in Lichtenvoorde
Postcode 7131PE
Stad Lichtenvoorde
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 10-09-2020
Ingangsdatum in overleg
Reageer voor 30-09-2020
Nummer 54685
Doorsturen Bekijk PDF

De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde biedt zorg en ondersteuning in de regio Oost-Gelderland. Wij zijn er voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Je kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld jeugdzorg, wonen met ondersteuning, begeleiding bij werk en zorgadvies en behandeling. Elke dag, op ieder moment.

Bij De Lichtenvoorde is iedereen welkom. Het maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent of waar je in gelooft. Belangrijker dan de hulpvraag van onze cliënten vinden wij zijn/haar mogelijkheden. Het gaat om onze cliënt. Om de dingen die hij/zij belangrijk vindt. En dat hij/zij het leven kan leiden dat hij/zij wilt. Wij ondersteunen daarbij. Dat is waar het om gaat bij De Lichtenvoorde.

Met meer dan 680 medewerkers en zo’n 350 vrijwilligers zetten we ons elke dag in voor onze bijna 840 cliënten. We hebben 45 locaties in heel Oost-Gelderland.

Meer over De Lichtenvoorde