Lid Raad van Toezicht
Zekere Basis

Functieomschrijving

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn vertrekken eind dit jaar twee leden van onze Raad van Toezicht.

 Hierdoor zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van 

 

Lid van de Raad van Toezicht

Wie zijn wij;

Zorgorganisatie Zekere Basis helpt jongeren met gedragsproblemen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Op meerdere locaties in Enschede en omstreken bieden we jongeren een leefklimaat waarin ze zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij werken  samen met  de jongeren aan hun individuele wensen en talenten. We begeleiden ze in het creëren van een zinvolle dagbesteding, een aanvaardbaar sociaal netwerk en bereiden ze voor op zelfstandig wonen.

Algemene kenmerken Raad van Toezicht;

Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan, dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid en de uitvoering aan onze cliënten op een verantwoorde wijze wordt nageleefd. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg hand in hand gaat met begrippen als medezeggenschap, betrokkenheid en financieel gezond functioneren. De Raad van Toezicht dient hiertoe leiderschap en verbinding in te zetten. De Raad van Toezicht acteert als college en opereert op basis van de principes consensus en collegialiteit. De Raad van Toezicht is als college sturend en adviserend voor het reilen en zeilen van stichting  Zekere Basis, waarin de voorzitter een gezichtsbepalende en aanvoerende rol heeft. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar.

Functie eisen

  • Academisch werk- en denkniveau; kunnen denken in bestuurlijke processen;
  • Heeft kennis op bedrijfseconomisch- en bestuurlijk juridisch terrein;
  • Is op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van; de Wet op de jeugdzorg, de samenwerking tussen ketenpartners, ondernemerschap, innovatie en de daarbij behorende organisatieontwikkelingsprocessen;
  • Een integere en onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Affiniteit met de missie en visie van stichting Zekere Basis en het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling hiervan;
  • Affiniteit met de kernactiviteiten van en ontwikkelingen binnen de (gehandicapten)zorg;
  • Sparringpartner en teamspeler
  • Inzicht in overheidsfinanciering en de systematiek daarvan
  • Voldoende tijd (ook voor zaken buiten de reguliere vergaderingen) en energie voor een adequate invulling van de functie.

Inschaling

Bezoldiging per zitting 

Bijzonderheden

Solliciteren;

U kunt uw brief met CV tot uiterlijk 31 oktober 2020 richten aan: Stichting Zekere Basis, ter attentie van mevrouw Monique Engelbertink, betreft sollicitatie lid raad van toezicht.

Moniqueengelbertink03@outlook.com

 

Type Vacature
Organisatie Zekere Basis
Locatie Lonnekerveldweg 30
Postcode 7524 PP
Stad Enschede
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 13-08-2020
Reageer voor 31-10-2020
Ingangsdatum 13-08-2020
Nummer 54251
Doorsturen Bekijk PDF

Zekere Basis

Zekere Basis biedt jongens in de leeftijd van 16 tot 27 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen de mogelijkheid zich voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Veel van onze cliënten hebben op een woongroep gewoond. Vaak blijkt dat de overgang van een woongroep naar het zelfstandig wonen te groot is. Ons doel is om jongeren vaardigheden aan te leren die nodig zijn om op termijn goed te kunnen functioneren binnen een kamer training centrum, begeleid zelfstandig wonen of zelfs zelfstandig wonen. Het wonen vindt bij ons plaats op drie verschillende locaties in Enschede met alle drie hun eigen kenmerken en intensiteit van begeleiden.

Meer over Zekere Basis