Lid Raad van Toezicht
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Raad van Toezicht

Conform het rooster treden per 1 januari 2021 twee leden van de Raad van Toezicht terug. Om deze reden is er ruimte voor twee nieuwe leden die, naast de professionele vereisten, het coöperatief organiseren een warm hart toedragen en in staat zijn waarde toe te voegen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

In 2015 is een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden, die de coöperatieve werkwijze van TriviumMeulenbeltZorg heeft omarmd en waarden gedreven hun toezichtrol ingevuld en verder ontwikkeld hebben. De leden realiseren zich dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als zij ook daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en dat hun gedrag congruent moet zijn. Daarbij gaan zij uit van vertrouwen en zijn de volgende TMZ-waarden belangrijk:

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel.
 • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd samen afwegen wat de beste vervolgstap is.
 • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen, op belangrijke en bepalende momenten luisteren we daarnaar.

De Raad van Toezicht komt 5 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en specifieke bijeenkomsten in het kader van coöperatieve werkvormen, waarbij de leden door hun aanwezigheid en bijdrage waarde kunnen toevoegen. Om deze rol goed in te vullen ‘werken’ de 5 leden ook minstens 1 keer per jaar mee in de uitvoering.

Zie jij het voor je?

Coöperatief organiseren
TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, zijn/haar familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Alle betrokkenen doen ertoe en elke stem wordt gehoord. In goede tijden, maar ook bij tegenslag en moeilijkheden voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk. Daarbij is het daadwerkelijk bereiken van resultaten voor ons belangrijk: goede zorg, waardevol werk en financieel gezond. We praten erover, maar maken het vooral waar.
Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkers-belang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor bestuur, management en de ondersteunende diensten. Dit wordt getoetst door de verschillende adviesraden en uiteindelijk door de Raad van Toezicht.

Voor één lid is specifieke opleiding en ervaring met financiële en bedrijfseconomische vraagstukken van belang. Hij/zij zal lid zijn van de auditcommissie en mogelijk na een jaar voorzitter van deze commissie worden.

Van het andere lid wordt specifieke kennis van en ervaring in de (ouderen)zorg verwacht en hij/zij zal lid zijn van de commissie kwaliteit en veiligheid en mogelijk na een jaar voorzitter van deze commissie worden.

Relevante overige informatie over de meerjarenvisie van TriviumMeulenbeltZorg en de diverse advies- en inspraakorganen vindt u op onze website.

Wat staat er tegenover?

 • Beloning marktconform en afgeleid van de WNT normen;
 • Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging;

Jij hebt nodig:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in (complexe) organisaties met een daarbij passend (academisch) werk- en denkniveau.
 • Ontmoeting en verbinding met anderen zien als belangrijke voorwaarde om de toezicht functie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat zijn het grotere geheel van de organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien, die van belang zijn voor de strategische keuzes van TMZ, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.
 • Betrokkenheid bij de organisatie hebben, met behoud van een onafhankelijke opstelling om continu kritische vragen te stellen die horen bij toezicht op de bestuurders.
 • De overtuiging hebben dat een goede dialoog op alle niveaus van belang is, waarbij het vermogen tot (zelf)reflectie onontbeerlijk is.
 • Als lid het gevoel hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij andere geledingen, zoals ondernemingsraad, cliëntenraad, multidisciplinaire adviesraad, verzorgende & verpleegkundige adviesraad en vrijwilligersraad gelijkwaardige partners zijn.
 • Regionale binding is een pré.
 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – TMZ betaalt de kosten.

Nu jij!

Leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken en voelen zich verbonden met de organisatie. Daarom wacht jij vast niet lang met reageren.

 • Heb jij nog vragen? Neem dan contact op met:
  Pieter de Kroon (Voorzitter Raad van Toezicht) via 06-12996778,
  Fred Schrander (Voorzitter Raad van Bestuur) via 06-13000743 of
  Caroliene Kamphuis van CK Search via 06-15609779;
 • Herken jij jezelf in het geschetste profiel en weet jij al zeker dat jij TMZ wilt komen versterken? Solliciteer direct op deze vacature met cv en motivatiebrief via onderstaande button vóór 8 november 2020. In de motivatiebrief staat tevens een link naar een persoonlijk filmpje van maximaal 3 minuten waarin je uitlegt wat de coöperatieve werkwijze met je doet.
 • Selectie gesprekken vinden in overleg plaats op 25 november 2020, onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent Corona.
 • De twee selectiecommissies zijn breed samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, Advies- en Inspraakorganen en het Bestuur.
 • Er wordt naar gestreefd de nieuwe leden per januari 2021 te laten starten.

Bijzonderheden

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van persoonlijke gegevens gewaarborgd.

TMZ wordt bij de werving & selectie ondersteund door CK Search.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 020.029
Organisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
Locatie Regio Twente
Postcode 7602 PW
Stad Almelo
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Onregelmatig
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 08-10-2020
Reageer voor 08-11-2020
Ingangsdatum 08-10-2020
Nummer 55281

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1500 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcentra en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

Meer over TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)