Lid Raad van Toezicht (RVT) met deskundigheid HR
Stichting De Berkelhof

Functieomschrijving

Wij zoeken een lid voor onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RVT) bestaat uit vier personen.
Samen zijn zij werkgever, toezichthouder en adviseur voor het bestuur. De raad volgt de governancecode zorg 2017 kleine zorgaanbieders.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht  controleert o.a. de beleidsplannen, stelt de begroting vast en keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed. Zij beoordeelt als werkgever de directeur/bestuurder. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Er wordt van de leden verwacht dat zij tijd besteden om hun deskundigheid als toezichthouder op orde te houden.
 

Functie eisen

Wie zoeken wij?
De Raad van Toezicht heeft meerdere taken en aandachtsgebieden. Deze taken en rollen worden onderling verdeeld. Wij zijn specifiek op zoek naar een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van HR en bij voorkeur ervaring in het toezichthouden.
De leden van de raad hebben affiniteit met de doelgroep en de omgeving.

Inschaling

Er is sprake van een vergadervergoeding.
 

Bijzonderheden

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Lucia van Milaan, lid RVT, 06 - 23 33 55 58. 
 
U kunt tot uiterlijk 1 december 2021 uw gemotiveerde sollicitatie met CV sturen naar mevrouw Van Milaan via: raadvantoezicht@deberkelhof.nl.    
 
  
Afhankelijk van de huidige coronamaatregelen vinden de gesprekken fysiek dan wel via beeldbellen plaats in de namiddag van woensdag 8 december. Daartoe wordt met u een specifieke afspraak gemaakt.

Type Vacature
Organisatie Stichting De Berkelhof
Locatie Stichting De Berkelhof
Postcode 7273 PV
Stad Haarlo
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niet van toepassing
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
Informatie verkrijgen bij Lucia van Milaan - lid RVT - 06 - 23 33 55 58
Functie(s) Lid Raad van Toezicht
Publicatiedatum 18-11-2021
Reageer voor 05-12-2021
Ingangsdatum 01-01-2022
Nummer 72952
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Berkelhof

Stichting De Berkelhof is een kleinschalig wooninitiatief waar achttien volwassen mensen van verschillende leeftijden wonen. Tevens bieden wij dagbesteding en logeren op hetzelfde boerderij-erf aan voor diverse doelgroepen.

Wonen en logeren
Er zijn verschillende woonvormen mogelijk. In overleg wordt bepaald welke mate van zorg nodig is, waarbij we proberen om de mensen toch zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.
Sommige bewoners hebben een eigen appartement, anderen een eigen ruime kamer. In overleg kan er naar een andere woonvorm overgestapt worden.

Onze stichting beschikt over ruime, onlangs gerenoveerde kamers en appartementen. Het hoofdhuis biedt tien kamers, die vrijwel allemaal voorzien zijn van een eigen toilet en douche. Daarnaast zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals de ruime woon-eetkeuken en de woonkamer.
De slaapruimte van de begeleiding bevindt zich ook in het hoofdhuis, zodat zij ook ’s nachts een oogje in het zeil kunnen houden en altijd gemakkelijk te bereiken zijn voor onze bewoners. Naast het hoofdhuis zijn er mogelijkheden voor wonen in een appartement, natuurlijk ook met 24-uurs zorg.

Dagbesteding
De Berkelhof heeft ruim dertig dagbestedingsplekken. Niet alleen onze bewoners, maar ook bewoners vanuit andere zorginstellingen of mensen die thuis wonen, kunnen deelnemen aan onze dagbesteding. We bieden hen onder begeleiding een zinvolle dagbesteding op ons erf.

Onlangs zijn we een nieuwe kleine, intensief begeleide dagbestedingsgroep gestart voor volwassenen met een ernstig meervoudig beperking (EMB). Hier is ook plek voor ouderen met een VG-profiel die in combinatie met ouderdom een andere zorgvraag krijgen, namelijk behoefte aan rust, structuur en verzorging.


Kijk voor meer informatie over De Berkelhof op onze website: www.deberkelhof.nl.

Meer over Stichting De Berkelhof