Lid Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp met juridisch/HR profiel
Trias Jeugdhulp

Functieomschrijving

Besturingsmodel

Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur - Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden.

 

Trias Jeugdhulp hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt een brainstormsessie plaats waar alle medezeggenschapsraden bij aanwezig zijn. Tevens nemen de leden van de Raad van Toezicht afwisselend, eenmaal per jaar, deel aan een overleg met de jongerenraad/cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

 

De RvT kent drie deelcommissies: commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de remuneratiecommissie. De nieuwe toezichthouder levert primair een bijdrage aan de Auditcommissie (minimaal 4 x per jaar). Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

 

Bij de samenstelling van de RvT is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De RvT heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie.

 

Als gevolg van het vertrek van een lid met juridische expertise, komt deze positie per

1 januari 2022 vacant. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring met de juridische/HR portefeuille, bij voorkeur in het sociaal domein. De toezichthouder heeft kennis op het gebied van juridische en HR zaken in de jeugdhulp.

Uitgebreide functieomschrijving

Functie eisen

Profiel

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias Jeugdhulp dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en (bestuurlijke) ervaring in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang:

 

Inhoudelijk heeft hij/zij:

  • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg;
  • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau;
  • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie;
  • zorginhoudelijke en of bestuurlijke ervaring.

 

Als toezichthouder heeft hij of zij:

  • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten;
  • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg;
  • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd;
  • kennis van vraagstukken van toezicht, bestuur en medezeggenschap. Medezeggenschap, cliëntenparticipatie en de positie van medewerkers zijn belangrijke onderwerpen binnen de organisatie;
  • binding met de regio IJsselland.

 

Inschaling

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

Bijzonderheden

Procedure

De briefselectie vindt plaats op 27 oktober 2021. Indien u geselecteerd bent, laten wij u dit uiterlijk donderdag 28 oktober weten. Indien u niet geselecteerd bent, verneemt u dit uiterlijk in week 44 van ons. Om ervoor te zorgen dat eveneens leden vanuit de medezeggenschapsraden aan kunnen sluiten bij de sollicitatiegesprekken, is ervoor gekozen deze ‘s avonds plaats te laten vinden.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 4 november aanstaande, tussen 17.00 - 21.00 uur.

Type Vacature
Intern nummer 048-2021
Organisatie Trias Jeugdhulp
Locatie Trias te Zwolle
Postcode 8011CM
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Jeugdhulpverlening
Externe url Bekijk
Functie(s) Manager overig hoger kader
Publicatiedatum 20-09-2021
Reageer voor 26-10-2021
Nummer 71233

Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt met zo'n 300 professionals én 500 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onder andere hulp-aan-huis, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en hulp bij echtscheiding. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. Voor meer informatie: www.triasjeugdhulp.nl

Meer over Trias Jeugdhulp