Lid van de Klachtencommissie
Baalderborg Groep

Bij de Baalderborg Groep is er een vacature 

Lid van de Klachtencommissie

Ieder mens verdient het om zijn leven op een waardevolle en zo zelfstandig mogelijke manier te kunnen leven. Ook als dat op eigen kracht niet (helemaal) lukt. Dan zijn wij er, om op een professionele, betrokken en liefdevolle wijze zorg en ondersteuning te bieden. Aan kinderen, (jong) volwassenen en ouderen, met respect voor de eigen regie en (geloofs)beleving en zij aan zij met het netwerk om hen heen.

Zorg is mensenwerk en waar mensen werken gaat er ook wel eens wat mis of verlopen zaken niet helemaal zoals we ze graag zouden willen. Ook bij de Baalderborg Groep.
In dialoog bespreken we de klacht, zoeken we naar een oplossing en kijken wij waar we ons werk kunnen verbeteren. Meestal is daarmee de klacht opgelost, maar soms ook niet. Dan is er de klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor cliënten én voor medewerkers van de Baalderborg Groep en werkt onafhankelijk van de Baalderborg Groep.

Naast de voorzitter zijn er drie leden, die elk vanuit hun eigen expertise zitting hebben in de commissie, om zo een zorgvuldige en deskundige klachtbehandeling te kunnen waarborgen. De ambtelijk secretaris van de Baalderborg Groep ondersteunt de commissie.

Lid van de klachtencommissie, wat doet u dan?
Na ontvangst van de klacht wordt er altijd eerst gekeken of er bemiddeld kan worden. Is dat een mogelijkheid dan begeleidt u of één van uw collega-leden van de klachtencommissie daarin. Is bemiddeling niet mogelijk of leidt de bemiddeling niet tot een oplossing? Dan start de formele klachtenprocedure.

Als lid van de commissie levert u een bijdrage in het onderzoeken, behandelen en beoordelen van de voorgelegde klacht. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er gemiddeld zes klachten per jaar worden behandeld. Het oordeel, met eventuele aanbevelingen, wordt aan de klager en aan de Raad van Bestuur van de stichting Baalderborg Groep verzonden.

Wie zoeken we?
U hebt bij voorkeur een juridische achtergrond, met een sterke affiniteit, het liefst zelfs ervaring, met de zorg. Als u tevens ervaring hebt als lid van een klachtencommissie (of een soortgelijke commissie) is dat ook een pré.

Belangrijk is dat u zich onpartijdig weet op te stellen. Mede om die reden bent u niet in dienst van de Baalderborg Groep en ook niet op enige wijze betrokken bij zorgverlening van de Baalderborg Groep.

U hebt integriteit hoog in het vaandel staan en handelt daar ook naar. Dat wij hoge eisen stellen aan uw communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen, zal u niet verrassen. Bemiddelen zit u in het bloed, u weet tegenstellingen te overbruggen en belangen bij elkaar te brengen. U bent zorgvuldig en bekijkt de klacht vanuit verschillende perspectieven alvorens tot een oordeel te komen.

Klachten laten zich nu eenmaal niet plannen, daarom vragen wij flexibiliteit waarbij beschikbaarheid op vrijdagen redelijk eenvoudig voor u te organiseren is.

Wat bieden we?
U krijgt de gelegenheid om vanuit een bijzondere positie van toegevoegde waarde te zijn in een maatschappelijke organisatie, hoe mooi is dat? We vinden continuïteit in de commissie plezierig, u wordt dan ook voor de duur van vijf jaar benoemd (met mogelijkheid van een aansluitende éénmalige herbenoeming).

En? Enthousiast?
Is uw antwoord volmondig ‘ja’, dan zien wij uw motivatiebrief voorzien van cv graag tegemoet! Doe dat vóór 3 december want dan weet u zeker dat uw reactie nog meegaat in de vervolgprocedure. U kunt reageren via onze site www.baalderborggroep.nl/werken-bij.

Het sollicitatiegesprek is op 10 december 2021, houdt u er alvast rekening mee in uw agenda.

Informatie
Wilt u eerst nog wat extra informatie voordat u uw sollicitatie naar ons toestuurt? Peter Deenen, ambtelijk secretaris klachtencommissie, beantwoordt graag uw vragen over de procedure. Hij is te bereiken van woensdag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-57418603.
Ook Theo Scholten, voorzitter klachtencommissie, is te benaderen. Ook hij kan uw inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de rol en werkwijze van de klachtencommissie beantwoorden. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06- 52440449.

VOG
De Baalderborg Groep is verplicht om van nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.      

Type Vacature
Organisatie Baalderborg Groep
Locatie Baalderborg Groep, stafgebouw te Ommen
Postcode 7731EH
Stad Ommen
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren tot 5
Arbeidsovereenkomst in overleg
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Peter Deenen 06-57418603
Functie(s) Staffunctionaris
Publicatiedatum 10-11-2021
Reageer voor 03-12-2021
Ingangsdatum 01-02-2022
Nummer 72658
Doorsturen Bekijk PDF

Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderenzorg. Kenmerkend voor onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar. De Baalderborg Groep is een christelijke stichting, waarbij ontmoeting, aandacht, betrokkenheid en professionaliteit de kern zijn van ons handelen. U vindt ons op ruim 80 locaties in Overijssel en Drenthe met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Met ca. 1550 medewerkers en 600 vrijwilligers bieden wij ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning, (ambulante) begeleiding, verzorging of verpleging aan iedereen die dat nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven.

Meer over Baalderborg Groep