Maatschappelijk werker
GGZ Drenthe

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

Het bieden van psychosociale- en praktische hulp bij problemen, die door opname worden veroorzaakt in samenwerking met het behandelteam. Tevens onderhoud je contacten met familie en het sociaal netwerk van de patiënt, met uitzondering van de sociaal juridische taken.

 Patiëntgebonden en administratieve taken zijn:

  • afnemen sociale anamnese;
  • deelnemen aan multi disciplinair overleg, familiegesprekken en zorgafstemmingsoverleg;
  • contacten met verwijzer onderhouden;
  • aanvraag beschikking WMO en de daarvoor vereiste informatie verzamelen en verstrekken;
  • indien gewenst cliënt en hulpverleners met elkaar in contact brengen en proces begeleiden;
  • participeren in het vinden en organiseren van een geschikte vervolgsetting;
  • voorlichting geven over wet- en regelgeving betreffende het verkrijgen van een indicatie voor een geschikte vervolgsetting;
  • aanvragen van CIZ indicaties in samenwerking met de indicatie coördinator;
  • aanvragen begeleid wonen bij gemeente (WMO);
  • afleggen van huisbezoeken in de Randstad.

Functie eisen

Wat verwachten wij van jou?

Op de eerste plaats ben je een positief ingesteld mens, die denkt en handelt vanuit kansen en mogelijkheden. Je zoekt naar oplossingen, ook buiten bestaande kaders.

Je hebt affiniteit met onze complexe doelgroep. Je bent enthousiast, zichtbaar en bereikbaar en je krijgt energie van het werken in een complexe omgeving.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent in staat om administratieve werkzaamheden op een juiste en punctuele wijze uit te voeren. Daarnaast beschik je over een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Werkervaring is een pré.

 

 

Inschaling

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen Duurzaam Verblijf, De Heuve te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 55 / salaris max. 3894,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie.

Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure bij GGZ Drenthe.

Bijzonderheden

Wat wordt je werkomgeving?

Duurzaam Verblijf, De Heuve te Beilen

Duurzaam Verblijf is een samenwerkingsverband van GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Duurzaam Verblijf is ketenpartner voor de Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Groningen in de zorg, opvang en behandeling van patiënten met ernstige en complexe dubbele- of triple diagnose problematiek. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de veiligheidshuizen in Rotterdam en Groningen en de GGD in Amsterdam.

 

Bij de (160) patiënten die binnen Duurzaam Verblijf opgenomen zijn, is er sprake van een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek (EPA) en verslaving al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking (LVB). Patiënten komen in aanmerking voor Duurzaam Verblijf als blijkt dat langdurige intensieve behandeling en begeleiding (klinisch en ambulant) door reguliere GGZ instellingen en instellingen voor verslavingszorg in de eigen regio onvoldoende effect en resultaat hebben gehad. Patiënten worden binnen Duurzaam Verblijf opgenomen middels een Rechterlijke Machtiging.

Duurzaam Verblijf heeft vier locaties:

De Heuve is de opnamekliniek in Beilen met 30 bedden voor opname, observatie,diagnostiek en crisisinterventie. Vervolgbehandeling vindt plaats in Beilen op een unieke locatie aan de Klateringerweg waar alle patiënten in een eigen appartement verblijven. Afdeling de Gunne is een kleine afdeling waar de behandeling zich richt op resocialisatie. Duurzaam Verblijf Assen heeft dertig bedden voor patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Wij zoeken een nieuwe collega voor onze locatie 'de Heuve' te Beilen.

Type Vacature
Intern nummer V19.0079-ZS
Organisatie GGZ Drenthe
Locatie Beilen
Postcode 9411PA
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Latumalea, manager bedrijfsvoering, T 06-57544914.
Functie(s) Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Publicatiedatum 14-03-2019
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 28-03-2019
Nummer 44389
Doorsturen Bekijk PDF

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Meer over GGZ Drenthe