Manager Behandelzaken - 32/36 uur
Horizon

Wat ga je doen

Ben jij een gedreven psychiater of klinisch psycholoog met visie, ambitie en lef? En krijgt jouw inspirerend leiderschap onze gedreven behandelteams nog verder in beweging? Dan dagen wij jou uit om in Harreveld de transformatie van de JeugdzorgPlus op te pakken vanuit een warm hart en koel hoofd. Voor de behandeling van jongeren en gezinnen zoeken wij een inhoudelijk boegbeeld: een stevig onderlegde verbinder die zorgt dat jongeren en gezinnen op eigen kracht verder kunnen met vertrouwen in de toekomst. En in die toekomst verzekert netwerkorganisatie iHUB jou van een breed pakket aan ontplooiingsmogelijkheden in een organisatie waarin wetenschappelijk onderzoek en innovatie voorop staan.

Wat ga je doen
Als boegbeeld en Manager Behandelzaken ben jij dé sleutelfiguur voor de behandeling van jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. Deze jongeren hebben te maken met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Zij verblijven tijdelijk in de veilige omgeving van Horizon in Harreveld. Voor deze doelgroepen houd jij je bezig met het behandelbeleid en het behandelklimaat in de omslag naar kleinschalige behandelgroepen, minder gesloten opvang en de verdere uitbouw van het expertisecentrum van Horizon Jeugdzorg in de provincie Gelderland. Veiligheid en kennisontwikkeling zijn daarbij belangrijke speerpunten, net als kwaliteitsverbetering en (door)ontwikkeling van methodieken. De jaarlijkse koers leg je vast in jaarplannen die aansluiten bij het organisatie-brede beleid. Je speelt daarbij in op ontwikkelingen die je signaleert.

Aan wie geef je leiding?

Je geeft leiding aan een aantal enthousiaste en kundige teams van gedragswetenschappers, behandelaren en therapeuten (circa 20 medewerkers). Je stuurt hen inhoudelijk aan. Daarbij geef je ze gevraagd en ongevraagd advies bij complexe casuïstiek. In jouw aanpak weet je de inhoudelijke visie te vertalen naar concrete uitvoering. Op inspirerende wijze realiseer je dit vanuit het locatiebeleid, waarbinnen je nauw samenwerkt met een collega locatiemanager die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Je rapporteert aan regiodirecteur Bob Wiggers.

Hoe vertegenwoordig je de organisatie?

Voor iHUB-Horizon ben jij een belangrijkrijk gezicht binnen de landelijke organisatie iHUB en naar externe relaties toe. Je onderhoudt contacten binnen de andere regio's van iHUB en met externen. Je participeert actief in overlegvormen waarin het organisatiebeleid een rol speelt. In de contacten met opdrachtgevers, klanten en ketenpartners denk en handel je locatie-overstijgend. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van inspectiezaken. Dat doe je in samenwerking met de afdeling Innovatie & Kwaliteit (I&K) van iHUB. Deze afdeling is ook samen met jou nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen.

Wat vragen wij van jou
 • BIG-registratie en opleiding klinisch psycholoog of psychiater;
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • Kennis en vaardigheid in strategisch, tactisch en operationeel denken en handelen;
 • Het maken van verbinding als tweede natuur;
 • In staat om veranderprocessen te managen en kwaliteit te stimuleren;
 • In staat om samenwerking te activeren op alle niveaus van de organisatie;
 • Bij voorkeur ervaring met de forensische doelgroep;
 • Gevoel voor het maatschappelijke debat, ontwikkelingen en verhoudingen met stakeholders;
 • In staat om binnen de hectiek van het werkveld juiste prioriteiten te stellen;
 • Affiniteit met de iHUB-waarden: Stoutmoedig, verbindend, betrokken, deskundig en koersgericht.
Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou
 • Een uitdagende functie in een dynamische organisatie;
 • Ruime ontplooiingsmogelijkheden binnen het werkveld jeugdzorg;
 • Ruimte voor ambitieuze, professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Een omgeving waarin we veel waarde hechten aan wetenschappelijk onderzoek;
 • Een passend salaris, horend bij de zwaarte van de functie; inschaling in overleg;
 • Arbeidsvoorwaardenpakket met een keuzesysteem;
 • Overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg.

Solliciteer en contact
Als je vooraf meer wilt weten over deze functie, kun je contact opnemen met regiodirecteur Bob Wiggers via het telefoonnummer 0544-394488 (directiesecretariaat). Solliciteren gaat via de button 'direct solliciteren' rechts bovenin op deze pagina. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid. Voor iHUB is diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie waardevol. Sollicitanten die een afspiegeling zijn van onze eigen cliënten (culturele, etnische en seksuele diversiteit en/of ervaringsdeskundigheid met de problematiek en hulpverlening) zijn van harte welkom. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Organisatie Horizon
Locatie Harreveld, locatie van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Postcode 7135JJ
Stad Harreveld
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Externe url Bekijk
Functie(s) Psycholoog GZ
Publicatiedatum 06-05-2021
Reageer voor 21-10-2021
Nummer 68013

Horizon

Samen bouwen aan de toekomst Echt contact hebben met jongeren, daar begint alles mee in Avenier. Dat is een voorwaarde om jongeren met ernstige gedragsproblemen op weg te helpen naar een waardevolle plek in onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en Individueel Trajectbegeleiders werken samen met de jongeren. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol. Opvoeding, onderwijs, training, en therapie zijn de elementen van de behandeling. Met ambulante, open, gesloten en justitiële jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen. We hebben locaties in Zutphen, Harreveld en Sassenheim.

Meer over Horizon