Manager HIFI
De Twentse Zorgcentra

U bent eindverantwoordelijk voor de afdeling Huisvesting, Inkoop, Facilitair en ICT (HIFI).
U geeft, in samenspraak met de coördinatoren van de diverse subafdelingen en teams, leiding en sturing aan de gehele afdeling. De afdeling bestaat uit ca. 44 fte.
U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. U maakt deel uit van het MT met wie u een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie deelt. U bepaalt mede het strategische organisatiebeleid van De 
Twentse Zorgcentra en zet de lijnen uit voor de operationalisatie.
U draagt concreet bij aan het transformatieproces om te komen tot de optimale ondersteuning van het primaire 
proces binnen De Twentse Zorgcentra en u neemt het voortouw bij de realisatie van de hiervoor benodigde
inrichting van de afdeling HIFI. Daarnaast hebt u een visie op de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden 
en onderhoudt u een intensieve relatie met de buitenwereld om zo de toekomstbestendigheid van De Twentse Zorgcentra waar het het gaat om ondersteuning van het primair proces maximaal te verzekeren. U werkt hierbij nauw samen met de collega-managers van de afdelingen P&O en F&C.

U voelt zich betrokken bij de zorg, bent zichtbaar en aanspreekbaar. U investeert in goede en plezierige
werkrelaties met zowel het primair proces als de professionals van de subafdelingen van HIFI en u staat open voor hun wensen en adviezen. U toont vertrouwen in de kennis en kunde van uw mensen en u stimuleert en 
inspireert hen bij het afdelingsbreed bevorderen van proces- en klantgericht denken en handelen. U kunt zowel inhoudelijk als in leidinggevende stijl goed uit de voeten met de verschillende vraagstukken, dynamiek en 
persoonlijkheden binnen uw afdelingen. U bent in staat met elke subafdeling een passende relatie op te bouwen
en tevens de samenhang binnen uw verantwoordlijkheidsgebied te versterken.

Resultaatgebieden
• Met de klantvraag als uitgangspunt realiseren van uniform ingerichte processen en daarbij zorgen voor 
rol- en taakduidelijkheid voor zowel de eigen mensen als gezien vanuit de gehele organisatie, met als basis korte communicatielijnen en de juiste medewerker op de juiste plek.
• Doorontwikkelen van de ICT- en Informatiestrategie en hierop afgestemde applicatiearchitectuur.
• Zorgdragen voor verbinding tussen Zorg en HIFI, zodanig dat de diverse systemen binnen HIFI qua werking als ook qua inrichting efficiënt aangesloten zijn en met als resultaat optimale ondersteuning van het primaire proces.
• Onderhouden van contacten met bestaande leveranciers en onderzoeken van (markt)mogelijkheden
voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de 
prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
• Verantwoording dragen voor de optimale inzet, nieuwbouw en verbouw/ herontwikkeling van aantrekkelijk vastgoed om hiermee een prettige, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving
te realiseren.
• In goede banen leiden en tot succesvolle afronding brengen van de (aanstaande) verbouw- en 
nieuwbouwprojecten op de locaties Losser, Enschede en Almelo.
• In aansluiting op de green deal nadrukkelijk bijdragen aan de verduurzaming van De Twentse Zorgcentra.
• Verantwoording dragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen HIFI. Essentieel hierbij is 
dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn, met behoud van de 
hoge kwaliteitstandaarden.
• Stevig positioneren van de facilitaire dienstverlening (services en hospitality) als een vanzelfsprekend 
onderdeel van het primair proces, met oog voor ontwikkelingen in de markt en vooral de behoeftes van 
de zorg en de eigen mensen.
• Volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van Huisvesting, Inkoop, Facilitair en ICT, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen de organisatie.
• Realiseren van een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en 
ideeën van medewerkers en waarbij de focus ligt bij innovatie, klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
• Onderhouden c.q. ontwikkelen van diverse interne en externe (samenwerkings)relaties.

Functie-eisen
• Opleiding op academisch niveau, b.v. bedrijfskunde, aantoonbare kennis van de verschillende 
onderdelen van HIFI en in staat om op inspirerende wijze en met visie een ondernemende en servicegerichte bedrijfscultuur neer te zetten.
• Beschikt over relevante inhoudelijke, brede    managementervaring in verschillende bedrijfstakken en 
bedrijfsprocessen, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg.
• Goed financieel inzicht.
• In staat een conceptuele bijdrage te leveren aan vraagstukken rondom Huisvesting, Inkoop, Facilitair en 
ICT en vaardig in het doorgronden en optimaliseren van ondersteunende processen.
• Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen alsmede 
ervaring met het sturing geven aan omvangrijke projecten.
• In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en 
kan standhouden.
• Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
• Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden. 

Kerncompetenties
• Stevige persoonlijkheid, ambitieus, resultaatgericht, ondernemend, commercieel onderlegd.
• Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
• Verbinder en teamplayer, open, motiverend, integer en betrokken, zichtbar en aanspreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
De inschaling van de functie is marktconform gezien sector, verantwoordelijkheden en breedte van de functie

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor 
een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de
opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij  de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

CONTACT
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705

Type Vacature
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst in overleg
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 07-09-2021
Reageer voor 20-09-2021
Nummer 70924
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra