Meewerkend coach De nieuwe Loine
Stichting De Passerel

Functieomschrijving

GEZOCHT:  

MEEWERKEND COACH VOOR EEN PITTIGE UITDAGING

Ben jij inspirerend en boeit het jou om je collega’s te coachen in de wijze waarop zij begeleiding geven aan een groep cliënten door middel van anders kijken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op de Nieuwe Loine wordt, in een agrarische setting, wonen en werk- en dagbesteding geboden aan cliënten. De cliënten op de Nieuwe Loine hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking, met moeilijk verstaanbaar gedrag en bijkomende problematiek zoals ASS, hechtingsproblematiek e.d. Dit vraagt zeer intensieve begeleiding, waarbij onvoorwaardelijke ondersteuning en betekenisvolle daginvulling centraal staan. De begeleidingsstijl op de Nieuwe Loine is volgens de methodiek Triple C. Er wordt binnen de Nieuwe Loine nauw samengewerkt tussen wonen en werk- en dagbesteding.

Wat vragen we van je

Als zichtbare coach werk je mee binnen de dienstverlening (waarbij sprake is van regelmatige en wisselende diensten) en waar je in je rol als coach je collega’s stap voor stap meeneemt op de wijze waarop begeleiding geboden wordt vanuit het gedachtegoed Triple C (het gewone leven). Je bent in staat om in vastgelopen of complexe situaties anders te kijken, het overzicht te bewaren en vanuit visie middels coaching samen aan de slag te gaan.

Je bent hierbij de belangrijke ander voor de begeleiders en je weet wat er op de werkvloer speelt. Dit vraagt van je dat je stevig in je schoenen staat en dat je op een gemotiveerde en inspirerende manier het team hierin begeleidt en ondersteunt. Je richt je op het versterken van de relatie en competentieopbouw, zowel bij cliënten als medewerkers.

Je hebt te maken met cliënten die het soms moeilijk hebben en heftig kunnen reageren. Hierbij is het van belang dat je kijkt naar het gedrag van de cliënten.

 

Met het teamhoofd en gedragskundige heb je intensief contact over de uitgezette lijnen. Samen vormen jullie de driehoek. Vanuit de driehoek denk je mee om het team zo goed mogelijk te begeleiden vanuit de Triple C. Omdat deze manier van werken in de beginfase zit, zal deze driehoek nog goed neergezet moeten worden en vragen wij dat je hierover meedenkt.

Wat mag je (van ons) verwachten

We vragen veel van je en daarom mag je ook veel van ons verwachten. We zorgen dat je goed toegerust bent voor deze pittige baan en voor begeleiding die je biedt als coach.

Je bent onderdeel van de driehoek (samen met het teamhoofd en de gedragskundige), waarmee je wekelijks overleg voert hoe het gaat.

Tijdens elke overdracht, rapportage en overlegvorm coachen de gedragskundige, de leidinggevende en de medewerkers elkaar om zo optimaal in te spelen op de behoeften van de cliënt, met het Triple C behandelhuis als leidraad. We hebben een uitgebreid inwerkprogamma voor je gemaakt waarin veel ruimte is voor leren en ontwikkelen.

 

Functie eisen

Een meewerkend coach van dit team

 • wil de cliënt achter het gedrag leren kennen;
 • heeft een relevante opleiding op minimaal MBO 4 niveau en HBO werk- en denkniveau;
 • is getraind in het gedachtengoed van Triple C en is enthousiast om dit over te brengen naar anderen;
 • heeft coachende vaardigheden en heeft hier ervaring mee;
 • kan omgaan met weerstand om veranderingen tot stand te brengen;
 • is stressbestendig;
 • is creatief in het vinden van oplossingen;
 • kan luisteren, met oren, ogen en hart;
 • heeft veerkracht, incasseringsvermogen en is geduldig en standvastig;
 • heeft een flexibele werkinstelling.

Het gewone leven ervaren

Binnen dit team werken we met Triple C zodat de cliënt het gewone leven ervaart. We zijn in ontwikkeling om anders te denken, anders te kijken en anders te doen. Cliënten ervaren het gewone leven, doordat je uitgaat van hun menselijke behoeften, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaat, samen werkt aan een betekenisvolle daginvulling en anders kijkt naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakt.

Hiervoor is het belangrijk dat je:

 • gevoelig bent voor gedragsuitingen en signalen van de ander;
 • weerbaar bent om vanuit bewuste keuzes aan te sluiten bij de behoefte van de cliënten en straalt hierbij rust uit;
 • je eigen begeleidingsstijl laat aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft;
 • vertrouwen hebt in de behandelvisie, jezelf en de ander;
 • altijd de dialoog blijft voeren.

Inschaling

Wij bieden

Voor indiensttreding zal een TMA worden afgenomen, die input zal geven voor het inwerkprogramma en een ontwikkeltraject. Dit ontwikkeltraject zal je worden aangeboden om, samen met je buddy, in de eerste maanden zo goed mogelijk binnen het team te kunnen laten functioneren.

Daarnaast worden er verschillende soorten e-learning en trainingen aangeboden om je persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Wij zijn een lerende organisatie met ruimte voor reflectie op het eigen handelen. Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten, hun ouders, familie en onze medewerkers.

We bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uren worden in onderling overleg samen bepaald. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een meerkeuze systeem, waarmee je zelf je arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijk kunt uitruilen.

Bijzonderheden

Informatie over de procedure

Heb je voordat je wilt solliciteren vragen, dan kun je contact opnemen met één van de teamhoofden. Elmar Hesselink op 06-46156119 of Manuela van der Veen Jonker op 06-21101328.

Wil je graag solliciteren op deze vacature stuur dan je brief met motivatie en CV naar personeelenopleidingen@de-passerel.nl onder vermelding van vacaturenummer 020-06.

We gaan graag met je in gesprek tijdens de looptijd van de procedure. De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. De gesprekken worden gepland op dinsdagochtend en op donderdagochtend.

De vacature sluit als we een geschikte kandidaat hebben.

Voor indiensttreding vragen wij een actuele verklaring omtrent gedrag (V.O.G.).

Type Vacature
Intern nummer 020-06
Organisatie Stichting De Passerel
Locatie De Passerel Gemeente Voorst
Postcode 7311 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Begeleider niveau 4
Publicatiedatum 31-01-2020
Reageer voor 31-12-2020
Ingangsdatum 31-01-2020
Nummer 51069
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Passerel

De Passerel biedt met 470 medewerkers zorg aan bijna 1000 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven. We bouwen verder op de fundamenten van vroeger. De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. De samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, is essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten namelijk duidelijk maken. Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan dagbesteding, woon- en werklocaties. Wij bieden onze zorg verspreid over de hele regio aan. Zowel in speciale voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra.

Meer over Stichting De Passerel