Nieuw lid voor de Cliëntenraad
De Posten

Functieomschrijving

Samen werken aan verbetering

Wegens het vertrek van een lid en omdat veel zaken om steeds meer aandacht vragen zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de Posten behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Posten en denkt mee over het beleid van de Posten. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen de Posten als naar de landelijke ontwikkelingen in de sector VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg). Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de directeur over zaken als dienstverlening, welzijn, beleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, verbouwingen etc. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn uitgewerkt in een overeenkomst met de directeur.

De Cliëntenraad bestaat uit 12 leden. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode worden herkozen. De Cliëntenraad wordt bijgestaan door een Ondersteuner Cliëntenraad. De tijdsinvestering bedraagt minimaal 10 uur per maand. Vergaderingen vinden ca. twee keer per maand plaats op de dinsdagochtend.

*De wettelijke basis voor de Cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies mag uitbrengen of waar instemming van de Cliëntenraad is vereist.

Functie eisen

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Cliënt en/of vertegenwoordiger zijn van één of meerdere personen die diensten afneemt/-nemen van de Posten (b.v. mantelzorger of vrijwilliger)
 • Geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en dienstverlening van de Posten in het bijzonder
 • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners in de Posten te behartigen
 • Beschikken over enig bestuurlijk inzicht (is een pré)
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap benodigd voor de uitvoering van de functie
 • In staat zijn beleidstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
 • Zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen
 • Een kritische, positieve en open houding hebben
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben
 • Goede communicatieve vaardigheden hebben (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en tactvol kunnen optreden)
 • Goede sociale vaardigheden hebben (samenwerken in teamverband)
 • Digitaal vaardig zijn (kunnen werken met internet, iPad, etc.).

Inschaling

Wat bieden wij

De Posten kent een financiële vergoeding voor de leden van de Cliëntenraad die in gezamenlijk overleg is opgesteld. Daarnaast mag u rekenen op samenwerking in een enthousiast team met alle mogelijke ondersteuning.

Bijzonderheden

Informatie

Informatie over de Posten of de Cliëntenraad kunt u opvragen bij de voorzitter, de heer J. Hofstra, of de secretaris, de heer J. Ebberink. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van de Posten (053 - 4 753 753) of per e-mail (clientenraad@deposten.nl).

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Posten heeft als beleid dat iedereen die betrokken is in het werk met cliënten dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van de Posten.

Reactie

Heeft u interesse in deze vacature, stuurt u dan uw motivatie en beknopte CV naar clientenraad@deposten.nl, t.a.v. de voorzitter.

Type Vacature
Intern nummer 2020
Organisatie De Posten
Locatie De Posten in Enschede
Postcode 7544LR
Stad Enschede
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Mbo+
Arbeidstijd In overleg
Uren van 2
Uren tot 3
Arbeidsovereenkomst Nader te bepalen
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij de heer J. Hofstra (voorzitter) of de heer J. Ebberink (secretaris)
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 13-02-2020
Ingangsdatum 13 februari 2020
Reageer voor 12-03-2020
Nummer 51355
Doorsturen Bekijk PDF

De Posten

de Posten kenmerkt zich door zijn missie; hartelijk, huiselijk en hulpvaardig. Daarmee bedoelen we dat we een organisatie zijn met hartelijke medewerkers die belangstelling tonen voor bewoners en collega's en je het gevoel geven welkom te zijn; een plek dus waar mensen graag willen wonen. Hulpvaardig zijn we in de zin van kundig in het dienstverlenen en kundig in het verlenen van zorg. Omdat wij in kleine zelforganiserende teams werken bieden wij veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing en zijn wij in staat flexibel en adequaat in te spelen op specifieke zorgwensen. Van eenvoudige huishoudelijke hulp, tot verzorging en verpleging aan huis. De Posten richt zich op datgene waar de cliënt zelf nog toe in staat is en ondersteunt daar waar het moeilijker of niet meer gaat. Samen kijken wij naar de mogelijkheden, samen zoeken wij naar de beste oplossing. Want samen werkt het beter.

Meer over De Posten