Ondersteuners voor logeren en zaterdagopvang
Baalderborg Groep

Waar ga je werken

Binnen Kind & Jeugd bundelen de verschillende deskundige medewerkers hun krachten om de  kinderen zich zo maximaal mogelijk te laten ontwikkelen. We vinden de samenwerking met de ouders erg belangrijk en zetten daar hoog op in. We bieden logeermogelijkheden, zaterdagopvang, buitenschoolse gespecialiseerde begeleiding, ambulante begeleiding en behandeling binnen het orthopedagogisch dagcentrum de Elzenhoek en in de thuissituatie.

 Op korte termijn zijn we voor 2 weekenden per maand op zoek naar ondersteuners voor de structuurgroep van het logeerhuis, daarnaast zijn we ook op zoek naar ondersteuners voor zaterdagopvang in Ommen (1 of 2 x per maand). Het urenaanbod voor het logeerhuis is 8 uur per week en voor de zaterdagopvang 4 uur per week, maar kan desgewenst groter zijn, mits je bereid bent breder ingezet te worden voor Kind en Jeugd.

Structuurgroep

Hier gaat het om een groep van 4-5 kinderen, die we op korte termijn willen uitbreiden naar een groep van 7-8 kinderen. Deze kinderen hebben een zeer intensieve ondersteuningsvraag; naast een verstandelijke beperking is er sprake van bijkomende problematiek zoals autisme. Logeeropvang is bedoeld om ouders te ontlasten en de kinderen een zo aangenaam mogelijk weekend te verzorgen.

Zaterdagopvang

Op ODC De Elzenhoek en binnenkort ook bij AC de Dante, bieden wij iedere zaterdag opvang aan thuiswonende kinderen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. Door deze vorm van opvang bieden we ouders de mogelijkheid om meer tijd vrij te maken voor zichzelf en de rest van het gezin. De  zaterdagopvang is van 9.00 tot 17.00 uur.

Spreekt jou één van deze vacatures aan en heb je tijd over in het weekend,  reageer dan naar ons, want wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Wat breng je mee?

Naast een afgeronde op minimaal mbo niveau 3 breng je ervaring in het begeleiden van kinderen  met een verstandelijke en lichamelijke beperking mee.  

Voor de structuurgroep heb je een duidelijke en passende zorgvisie op de begeleiding van kinderen met  complexe ondersteuningsvragen.

Voor de zaterdagopvang geldt dezelfde zorgvisie op de begeleiding van kinderen met  een ernstige meervoudige beperking en neem je initiatieven die binnen de grenzen van je verantwoordelijkheid liggen en betrekt hierbij waar nodig de juiste personen.  

Voor beide vacatures geldt dat je  stressbestendig en flexibel bent met een positief kritische blik.

 

Wat hebben wij jou te bieden als Ondersteuner?

Het salaris is ingedeeld in FWG35 en bedraagt afhankelijk van ervaring maximaal € 2.766,00 op basis van 36 uur.

Wat je verder nog moet weten

De arbeidsovereenkomst wordt in principe in eerste instantie aangeboden voor 1 jaar met de intentie deze om te zetten voor onbepaalde tijd.

Je wordt via de mail op de hoogte gehouden, maar reserveer alvast woensdag 30 september  a.s. in je agenda voor een sollicitatiegesprek.

VOG

De Baalderborg Groep is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

 

Type Werkplein
Organisatie Baalderborg Groep
Locatie Baalderborg Groep, locatie ODC De Elzenhoek te Ommen
Postcode 7731EH
Stad Ommen
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd Part time
Uren van 8
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Gerrit Cramer op telefoonnummer 06-52380056, teamleider Sociaal Domein.
Functie(s) Begeleider niveau 3
Publicatiedatum 14-09-2020
Reageer voor 25-09-2020
Ingangsdatum 01-11-2020
Nummer 54745
Doorsturen Bekijk PDF

Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderenzorg. Kenmerkend voor onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar. De Baalderborg Groep is een christelijke stichting, waarbij ontmoeting, aandacht, betrokkenheid en professionaliteit de kern zijn van ons handelen. U vindt ons op ruim 80 locaties in Overijssel en Drenthe met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Met ca. 1550 medewerkers en 600 vrijwilligers bieden wij ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning, (ambulante) begeleiding, verzorging of verpleging aan iedereen die dat nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven.

Meer over Baalderborg Groep