Opleidingsplek GZ-psycholoog
Horizon

Wat ga je doen

Horizon locatie Harreveld (Gelderland) heeft voor januari 2023 twee vacatures voor de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog. Harreveld draagt zorg voor kinderen en jeugdigen.

Wat ga je doen
De opleiding staat open voor basispsychologen, of basis orthopedagogen. Zowel interne als externe kandidaten zijn welkom om te solliciteren. Belangrijk is dat na de opleidingsplek vanuit de organisatie wordt verwacht dat de GZ-psycholoog de rol van regiebehandelaar heeft.

De cursorische opleiding vindt plaats bij de RINO in Utrecht.

Wat houdt de opleiding in?

Je volgt één dag per week onderwijs in eigen tijd. Naast je opleidingstijd ben je voor 65% productief bij een 32-urige werkweek. Praktijkopdrachten, werkbegeleiding en supervisie volg je in werktijd.

Wat vragen wij van jou
 • Relevante werkervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie/jeugdzorg/onderwijs-zorg gedurende ten minste drie jaar;
 • Functioneren als basispsycholoog of basis- orthopedagoog;
 • motivatie voor de opleiding;
 • In bezit zijn van de diagnostiekaantekening;
 • In bezit zijn van een LOGO-verklaring
De volgende competenties zijn passend bij de GZ-psycholoog en in de selectiegesprekken wordt verkend in hoeverre je bepaalde vaardigheden sterker hebt ontwikkeld en welke leerdoelen en aandachtspunten naar voren komen. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving: https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscompetentieprofielen#beroepscompetentieprofielen-van-orthopedagogen
 • Psychologisch handelen: wetenschappelijk gefundeerde psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden en professionele attitudes om te komen tot doelmatige diagnostiek, indicatiestelling en psychologische interventies;
 • Heldere communicatievaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk, op het gebied van diagnostiek en behandeling, je kan jouw taal aanpassen aan het cliëntensysteem, je kan op metaniveau het gesprek aangaan, je kan goed toelichten (psycho-educatie);
 • Samenwerking: kent de algemene structuur van de gezondheidszorg, onderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en de eigen organisatie. Je participeert in een netwerk van functionele samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise. Het gaat hierom onder andere kennis van de sociale kaart, het geven van adviezen en consulten en een goed vermogen om samen te werken in een team;
 • Kennis en wetenschap: je streeft naar optimalisatie van kennis en kunde in ons vakgebied. Je kan de wetenschappelijke aspecten zoals verweven met de praktijk onderkennen en kritisch beschouwen. Hieronder valt het beoordelen van relevante informatiebronnen op hun relevantie voor het betreffende werkgebied. Je bevordert de deskundigheid van collega psychologen/orthopedagogen;
 • Maatschappelijk handelen: het handelen binnen dit taakgebied omvat het afwegen van de belangen van de cliënt in relatie tot de belangen van andere hulpvragers en maatschappelijke belangen. Kern is het maatschappelijk verantwoord uitoefenen van het beroep. De orthopedagoog generalist plaatst de klacht van de cliënt in diens maatschappelijke en culturele context, en stemt zijn handelen hierop af. Naast de maatschappelijke en culturele context zijn vele factoren van invloed op de zorg. Kennis van (beroeps)ethiek en wetgeving/juridische aspecten is tevens van belang alsook het werken met een bio-psycho-sociaal model;
 • Organisatie: je durft besluiten te maken met betrekking tot het gebruik van of de inzet van middelen en medewerkers, het stellen van doelen en prioriteiten, en het maken van beleid, en organiseert het werk met het oog op een balans tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf, de cliënt en de organisatie;
 • Professionaliteit: je handelt en reflecteert op basis van wetenschappelijke kennis en verbindt daaraan consequenties voor de verbetering van zijn handelen (continu leerproces). De reflectie betreft zowel de contacten met de cliënt en collega's/andere disciplines, als je werk, taken en opleiding. Je kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daarbinnen en je hanteert een balans tussen professionele afstand en persoonlijke nabijheid.

Wat bieden wij jou
De kosten

iHub/Horizon biedt 100% vergoeding voor deze kosten en de opleidingsplek kan gekoppeld worden aan een toegewezen subsidie. De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

Type Doelgroepvacature
Organisatie Horizon
Locatie Harreveld, locatie van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Postcode 7135JJ
Stad Harreveld
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst in overleg
Externe url Bekijk
Functie(s) Psycholoog GZ
Publicatiedatum 01-06-2022
Reageer voor 01-08-2022
Nummer 111386

Horizon

Samen bouwen aan de toekomst Echt contact hebben met jongeren, daar begint alles mee in Avenier. Dat is een voorwaarde om jongeren met ernstige gedragsproblemen op weg te helpen naar een waardevolle plek in onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en Individueel Trajectbegeleiders werken samen met de jongeren. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol. Opvoeding, onderwijs, training, en therapie zijn de elementen van de behandeling. Met ambulante, open, gesloten en justitiële jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen. We hebben locaties in Zutphen, Harreveld en Sassenheim.

Meer over Horizon