Orthopedagoog Generalist
Pro Juventus

Functieomschrijving

 • Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team dat zich richt op diagnostiek en behandeling biedt in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.
 • Als regiebehandelaar (onder MDO) houd je je bezig met diagnostiek, indicatiestellingen, het opstellen van behandelplannen en behandeling. We werken binnen de kaders van de richtlijnen, en zijn creatief en flexibel om tot het best passende behandelaanbod te komen voor de cliënten.
 • Je draagt onze visie uit om cliënten op een deskundige, zorgvuldige, respectvolle wijze te helpen hun klachten en problemen te verminderen. Je werkt met de cliënt samen aan herstel, ontwikkeling of verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Je geeft werkbegeleiding aan startende professionals.
 • Je onderhoudt contacten met verwijzers en andere samenwerkingspartners, op basis van vertrouwen, openheid en elkaar wederzijds inspireren.

Functie eisen

 • Plezier en passie in het werken met mensen en in de samenwerking als team
 • De bereidheid en het vermogen om te reflecteren op jezelf en het functioneren van het team en de bereidheid en het vermogen om collega’s opbouwende feedback te geven.
 • Plannings- en organisatievaardigheden, stressbestendigheid, flexibiliteit en relativeringsvermogen.
 • Pro-activiteit en creatief denken als bijdrage in de ontwikkeling van het team.
 • Een WO-opleiding als orthopedagoog of psychologie met aanvulling specialisatie Orthopedagoog Generalist.
 • Opleiding en ervaring in CGT, SFT, EMDR en groepspsychotherapie zijn een pré

 

Inschaling

 • Een zeer afwisselende en boeiende baan in een dynamische en jonge organisatie met veel ruimte tot eigen initiatief.
 • Een organisatie met een informeel karakter met jonge ambitieuze teams.
 • We werken onder de CAO GGZ. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Het kernteam voor deze functie is de locatie Ommen.
 • Structurele mogelijkheden voor ontwikkeling en opleiding in de vorm van een persoonlijk jaarlijks scholingsbudget.

Bijzonderheden

Pro Juventus heeft op dit moment 4 vestigingen: Wezep, Wijhe, Kampen en Ommen.  Pro Juventus is een kleinschalige zorginstelling die zowel jeugd-, jongvolwassenen- en volwassenen-ggz aanbiedt binnen de generalistische basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Deze kleinschaligheid biedt ruimte voor optimale cliëntgerichtheid: wij voelen ons sterk verbonden met de mensen. Goede zorg leveren dwingen we niet af met behulp van regels, maar is een intrinsieke waarde van onze medewerkers. De kennisgedrevenheid van onze medewerkers zorgt voor een voortdurende ontwikkeling van het team als geheel. Het in standhouden van de brede multidisciplinariteit van onze behandelteams houdt ons flexibel. Deze flexibiliteit is een randvoorwaarde om accuraat in te kunnen gaan op wisselingen in een zorgmarkt waar vraag en aanbod sterk beïnvloed worden door economische kaders, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en politieke keuzes.  

  

Interesse?  

Jouw motivatie kun je, vergezeld van jouw CV, sturen naar: personeelszaken@projuventus.nl. Voor vragen omtrent de procedure kun je terecht bij Esther Veldman, HR Adviseur. Voor vragen omtrent de inhoud bij Anne-Marije Schipper, teamcoördinator Ommen, telefoon 06 21 95 57 41.  

  

Het opvragen van referenties maakt deel uit van het selectieproces.  

Type Vacature
Organisatie Pro Juventus
Locatie Pro Juventus, Centrum voor jeugd- en volwassenenpsychiatrie
Postcode 8091ER
Stad Wezep
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
Informatie verkrijgen bij Esther Veldman
Functie(s) Orthopedagoog
Publicatiedatum 19-02-2019
Reageer voor 01-05-2019
Ingangsdatum 01-04-2019
Nummer 43849
Doorsturen Bekijk PDF

Pro Juventus

Pro Juventus is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Met een team van psychiaters, artsen, psychologen, orthopedagogen, gezinscoaches en begeleiders wordt er nauw samen gewerkt aan de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en hun omgeving. Er wordt binnen Pro Juventus systemisch gewerkt. Hieruit is de behoefte ontstaan om naast kinderen, jeugdigen en adolescenten ook ouders een hulpverleningstraject aan te bieden, ten einde een betere kwaliteit van ouderzorg en een gezonder gezinsklimaat te bewerkstelligen.

Meer over Pro Juventus