PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Ambiq

Functieomschrijving

Wij zoeken een PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor ons nieuw "zorgprodukt".

Met ingang van het nieuwe schooljaar start Ambiq i.s.m. school de Bouwsteen van Attendiz een deeltijd onderwijs- en zorgarrangement op het terrein van het gezondheidspark in Hengelo (O).

De volgende behandelvormen vinden plaats op het Gezondheidspark:

- Zeer Intensieve Behandelgroepen

- J-SGLVB groepen

- Observatiegroep

- Orthopsychiatrische behandelgroep

- Crisisopvanggroep

- Dagbehandelingroep

School de Bouwsteen merkt een toename van een doelgroep met (ernstige) gedragsproblemen en psychiatrische problematiek welke bij hen aangemeld worden, waarbij de schoolgang ernstig verstoord is of dat er zelfs sprake is van geen schoolgang, terwijl het leerplichtige jeugdigen betreft. 

De Bouwsteen staat in Twente bekend als een school welke goed in staat is een onderwijsklimaat in te richten voor deze jeugdigen, daar tegenover staat dat de Bouwsteen dit onderwijsklimaat alleen goed kan neerzetten als er vanuit de ‘zorg’ kant ingezet wordt op een behandeling, passend bij de problematiek en ontwikkeling van de jeugdige, om het probleemgedrag te verminderen en de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdigen te stimuleren.

Het deeltijd onderwijs -en zorgarrangement wordt gestart, omdat de huidige ervaring is dat het een doelgroep betreft met complex gedrag, zonder dat daarbij al sprake is van behandeling. Dit arrangement zal dus de aspecten van het onderwijs, behandel -en therapeutisch klimaat integreren met als doel de ontwikkeling en onderwijsdeelname te bevorderen. 

Deze zorgvorm zal m.i.v. het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 van start gaan. Wij zijn hiervoor op zoek naar 3 pedagogisch medewerker A.  

Aangezien het een nieuw ‘zorgproduct’ betreft zal de beginfase pionieren zijn en bedenken wat de beste behandelmethodieken zijn. Hierbij denken we momenteel ook al na over het inzetten van Vr-iendje / via virtual reality participeren in een klassensituatie. 

Hoe help jij onze cliënten?

Door te doen waar je als pedagogisch medewerker goed in bent: het uitvoeren van resultaat- en cliëntgerichte begeleiding en behandeling van jongeren met een LVB en bijkomende (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek vanuit een systeemgerichte benadering om de sociaal emotionele ontwikkeling en de schoolgang te herstellen. Dit doe je samen met de gedragswetenschapper en school.We werken multidisciplinair, dus ook andere specialisten zoals therapeuten zijn hierbij betrokken.

Wat je doet

√ Je werkt in een klein team voor een groep jongeren waarbij iedere jongere een individueel zorgpad heeft

√ Je bent in contact met ouders, behandelaars, voogdij-instellingen en onderwijs

√ Je bent persoonlijk begeleider van een aantal jongeren

√ Je rapporteert regelmatig in onze systemen op voortgang van de behandeling

√ Je stemt je pedagogisch handelen af op de cliënt die centraal staat

 

 

 

                                                             

Waarom jij het verschil kunt maken

Omdat je een ervaren professional bent die met hart voor onze cliënten werkt en teamwork leuk vindt. Je bent SKJ-geregistreerd. Je hebt minimaal een beroepsgerichte hbo-opleiding en hebt kennis van onze doelgroep of je kunt je dit snel eigen maken. Je staat stevig in je schoenen en begrijpt wat een opname betekent voor een jongere en zijn/haar gezin. Je bent gericht op kwaliteit en resultaat en kunt problemen oplossen. Je bent goed in staat te reflecteren op eigen handelen en het dialoog aan te gaan met collega’s. Als je kennis hebt van oplossingsgericht, systeemgericht en competentiegericht werken kun je deze goed gebruiken in het werken bij ons. Tevens werk je binnen een multi diciplinair behandelteam.

Wat je krijgt

Aandacht voor jou. We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Je ontwikkeling heb je zelf in de hand. We bieden een doorlopend scholingsprogramma met trainingen op het gebied van LVB-kennis, BHV, oplossingsgericht en systeemgericht werken en weerbaarheid en bejegening.                                              

Een warm welkom. Nieuwe collega’s krijgen een warm welkom, zodat jij je zo goed en zo snel mogelijk bij ons thuis voelt. We hebben een digitale inwerkpagina en je krijgt een inwerkprogramma op maat.

Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.CAO gehandicaptenzorg is van toepassing. Als SKJ-geregistreerde professional wordt je ingeschaald schaal 45. Ook word je deelnemer van het pensioenfonds PFZW. Na een jaar kun je gebruik maken van ons uitruilsysteem zodat je financieel voordelig een fiets, computer of telefoon en sportbenodigdheden kunt aankopen.           

Arbeidsovereenkomst. In eerste instantie voor een jaar, met daarna mogelijkheid voor vast. Uren variëren tussen de 20-24 uren per week en zullen in afstemming met jou zijn. Eventueel kunnen deze uren uitgebreidt worden gekoppeld aan de flexpool van het Gezondheidspark in Hengelo.

 

Wil je meer weten?

Om een beeld te krijgen van de type groepen kun je het volgende filmpje bekijken en/of bellen met Caspar Warnawa via 088 – 777 60 00:

De link voor het filmpje is https://www.youtube.com/user/CommunicatieAmbiq/videos

 

Functie eisen

Daarnaast vragen wij jou om in jou sollicitatie  jezelf te presenteren, maar vooral ook jou visie te presenteren op hoe dit deeltijd onderwijs -en zorgarrangement wat jou betreft vorm en inhoud zou moeten krijgen.  

Inschaling

Inschaling in 45 (pedagogisch medewerker A) o.b.v. ervaring, SKJ registratie

Bijzonderheden

 Je sollicitatieprocedure

  • In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
  • Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck.
  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni tussen 8:30 en 13:30 uur.

     

 

 

Type Werkplein
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq, Hengelo Gezondheidspark
Postcode 7555 SK
Stad Hengelo
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 20
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Begeleider niveau 6
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 28-05-2019
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 17-06-2019
Nummer 46116
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Ambiq als werkgever: specialistisch, ambitieus, aandacht en ontwikkeling. Werken bij Ambiq betekent de cliënt centraal zetten, waarbij we werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. Ambiq werkt hierbij vanuit haar visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. Ambiq is een specialist op LVB en biedt ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. Ambiq is ambitieus, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden Trauma, Seksuele gedagsproblematiek, Hechtingsproblematiek en Agressie. Samenwerking en verbinding zoeken met elkaar staat centraal bij ons: Je collega’s staan altijd voor je klaar. Zelfstandigheid en eigen (professionele) verantwoordelijkheid is belangrijk. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen cao-gehandicaptenzorg.

Meer over Ambiq