Pedagogisch medewerker voor onderwijsJeugdzorgArrangement (OJA) Enschede
Pluryn

Leg de grondslag voor een betere toekomst voor onze jongere generatie. Word pedagogisch medewerker in de jeugdzorg bij Pluryn.

Je staat naast de jongeren en draagt bij aan hun ontwikkelingen, klein en groot. Dat geeft mij energie in mijn werk.

   - Samuel, begeleider -

Dit is jouw werkdag

 • Je biedt laagdrempelige praktische ondersteuning aan het kind/de jongere en coacht het kind/de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren;
 • Je onderhoudt functionele contacten binnen het systeem van de jeugdige, zoals met school, verwijzers en andere externe instanties, gericht op de uitvoering van het hulpverleningsplan;
 • Je bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/systeem en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak op na overleg met de gedragswetenschapper bij waar nodig;
 • Je signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie;
 • Je gebruikt je creativiteit voor het voorbereiden, organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op de naschoolse opvang;
 • Je geeft sociale vaardigheidstraining en sociale weerbaarheidstraining in combinatie met een PMT-er;
 • Je neemt deel aan werkoverleggen en intervisie.

Dit heb jij

 • Minimaal een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 (Sociaal Pedagogisch Werk);
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsinstrumenten;
 • Je bent flexibel inzetbaar (tussen 8.00- 17.00 uur);
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het jonge kind 4-12 jaar en jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
 • Een zelfstandige en proactieve werkhouding waarbij terugval mogelijk is op de jeugdzorgcoördinator, gedragswetenschapper en leidinggevende;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken en het opstellen van rapportages;
 • Belangrijke competenties zijn: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, probleemoplossend vermogen en verantwoordelijkheid.

Wij zijn Pluryn

Wij zien een wereld vol mogelijkheden, voor iedereen. We werken samen om kansen te benutten en onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met onze persoonsgerichte zorg halen we het beste uit onszelf en de cliënt. Ons doel? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een zo goed mogelijk leven. Want daar heeft ieder mens recht op. Ook als dat (even) niet op eigen kracht lukt.

Wij weten dat we hierin het verschil kunnen maken. Want we zijn specialisten in jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij ons werken mensen de er elke dag voor gaan, flexibel zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en cliënten en zichzelf graag zien groeien. Hun expertise en betrokkenheid zijn voor Pluryn van onschatbare waarde. Bij ons krijgt je alle mogelijkheden om beter te worden in je vak, je te verdiepen of verbreden en eventueel een nieuwe stap te zetten in je loopbaan binnen Pluryn. Spreekt jou dit aan? Dan ben jij de professional die wij graag in huis willen hebben. We zijn benieuwd naar jouw drijfveer.

Almelo

Pluryn Almelo biedt specialistische zorg en behandeling aan normaalbegaafde kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar met complexe problemen. Dit doen we waar mogelijk via hulp bij hun familie thuis, op school en/of in de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest effectief als het aansluit bij het gewone leven. Als het niet anders kan, komt 24-uurszorg bij onze voorzieningen in beeld. We hebben kennis van intensieve behandelingen, wonen en opgroeien, onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook werken we nauw samen met lokale, provinciale en landelijke kennisinstellingen. Hierdoor zijn we in staat integrale oplossingen te bieden en kunnen we inspelen op individuele behoeften en mogelijkheden.

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Om kinderen alle kansen te geven zich optimaal te ontwikkelen, moeten school en jeugd­zorg goed samenwerken. Daarvoor is de gemeente Enschede gestart met het programma OJA.
Binnen het OJA werkt Pluryn als Jeugdhulpaanbieder samen met drie scholen: SO Het Reliëf, Bonhoeffer College (praktijkonderwijs) en het VSO Neon college.
Wij zijn actief aanwezig in de scholen met Jeugdzorgcoördinatoren, gedragswetenschappers en psychomotorische therapeuten.
Daarnaast zijn er enkele pedagogisch medewerkers vanuit Pluryn werkzaam op het Reliëf; in de Onderwijs-Zorgklas, voor individuele trajecten, trainingen en bij de naschoolse dagactiviteit.

Als het maar even kan, wordt ondersteuning op school gegeven en anders thuis. Daardoor hoeft het kind niet na schooltijd nog naar een jeugdhulpaanbieder. Bovendien is het voor ouders en jeugdige eenvoudiger en prettiger om in een vertrouwde omgeving hun hulpvraag te stellen. Zo organiseren we extra zorg dichtbij het kind en de ouders, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is.
Door er vroegtijdig bij te zijn, voorkomen we bovendien dat kind of gezin later zwaardere zorg nodig heeft.
De jongere, de ouders, de school en Pluryn werken vanaf het begin met elkaar samen. Met elkaar kijken we goed wat er precies aan hulp nodig is.

Wie?

We zijn op zoek naar een Pedagogisch medewerker die breed ingezet kan worden op alle drie de scholen.
Op het Reliëf betekent dit naast individuele trajecten en het geven van trainingen, de Naschoolse dagactiviteit waarbij de medewerker van 14.00-16.30 uur activiteiten onderneemt met kinderen op school. Op het Bonhoeffer en het Neon college wordt samen met onderwijs het huiskamerproject vormgegeven en het opstarten van individuele trajecten. Van hieruit kunnen ook weer werkzaamheden vloeien die zich uitstrekken tot de thuissituatie (ambulant).

Dit biedt Pluryn

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Jeugdzorg. De functie pedagogisch medewerker is binnen de cao Jeugdzorg ingeschaald in functiegroep 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bieden we een salaris van maximaal € 3285,22 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Daarbij komt een eindejaarsuitkering van 8,33% van je bruto jaarsalaris en een verlofbudget (extra vrije tijd);
 • Op de fiets naar het werk? We komen je tegemoet met fiscale voordelen;
 • Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie te verlengen naar onbepaalde tijd.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

 • Inhoudelijke vragen? Stuur een Whatsapp of bel naar Wilfried van der Woning, teammanager, via 06 - 53832462.
 • Voor overige vragen kan je contact opnemen met Daniella van Duren, recruiter, via 06 - 82707125 of stuur een mail naar [email protected]

Zie jij jezelf dit al doen? Sluit je aan bij Pluryn.

Heb je interesse?

Solliciteer dan via de website van Pluryn:

https://www.pluryn.nl/werken-bij/vacature/pedagogisch-medewerker-voor-onderwijsjeugdzorgarrangement-oja-enschede

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Organisatie Pluryn
Locatie Almelo
Postcode 7602 PT
Werkveld Jeugdzorg
Opleidingsniveau Mbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Jeugdzorg
Functie(s) Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 13-06-2022
Reageer voor 14-07-2022
Ingangsdatum 13-06-2022
Nummer 111679
Doorsturen Bekijk PDF

Pluryn

Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en jongeren met gedragsproblemen. Dat doen we vanuit meer dan 140 locaties in Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant, met diensten op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd.Voor iedereen apart kijkt Pluryn welke vorm van ondersteuning het best past bij de problematiek en vraag. De eigen kracht van mensen en hun toekomstwensen zijn het uitgangspunt. Dat is onze visie.

Meer over Pluryn