PEDAGOGISCH MEDEWERKERS J-SGLVB en FLEXPOOL
Ambiq

Functieomschrijving

Ben jij maatschappelijk betrokken? En wil jij vanuit je hart werken met en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)? Dan zoeken wij jou! Wij zoeken bevlogen toppers die geprikkeld worden door complexe zorgvragen.

Wat wij bieden?

Een ambitieuze en specialistische werk- en leeromgeving gericht op LVB-cliënten, divers werk en een hoge mate van verantwoordelijkheid. 

Wat ga je doen?

Als pedagogisch medewerker werk je op onze specialistische groep voor kinderen met een J-SGLVB of in de flexpool. Je bent verantwoordelijk voor de directe uitvoer van behandeling, begeleiding, verzorging en opvoeding van jongeren met een lichtverstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. 

Je werkt in teamverband en wordt ondersteund en begeleid door een clustermanager, gedragswetenschappers en therapeuten. Je ontvangt directe leiding van de clustermanager en inhoudelijk richtlijnen en aanwijzingen van de gedragswetenschapper. 

We zoeken pedagogisch medewerkers die begrijpen wat een opname betekent voor een jongere en zijn of haar gezin en die vanuit een professionele werkhouding denken en handelen, beschikken over een grote mate van flexibileit en aantoonbare kennis hebben van onze doelgroep. Je weet dat het belangrijk is om achter het gedrag van een cliënt te kijken!

Het doel? Dat jongeren minder problemen ervaren, zich sterker voelen en meer vaardigheden leren. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven!

 

Functie eisen

Ben jij:

  • Betrokken
  • Vakkundig
  • Toekomstgericht

De J-SGLVB-doelgroep vormt een complexe doelgroep met een eigen hulpvraag. Voor een kwalitatief hoogwaardige en specialistische behandelzorg moeten professionele begeleiders van deze cliënten beschikken over specifieke expertise en competenties.

Medewerkers dienen te voldoen aan het competentieprofiel J-(SG)LVB van de VGN. Wettelijke kwaliteitscriteria (Jeugdwet) zijn:

- de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de inzet van niet-geregistreerde professionals niet ten koste gaat van de kwaliteit of hieraan ten goede komt (kwaliteitskader in ontwikkeling)

- bieden van verantwoorde hulp, ofwel hulp van goed niveau die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder en waarbij hulpverleners handelen conform de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor hen geldende

Minimaal een afgerond beroepsgericht diploma op MBO-niveau 4, bij voorkeur HBO en geregistreerd in het SKJ of de mogelijkheid hiertoe? Solliciteer dan op deze functie!

Mocht je eerst wat meer informatie willen of een verkennend gesprek, neem dan ook contact op voor het maken van een afspraak.

 

Inschaling

Deze functie is voor SKJ-geregistreerde zorgprofessionals ingeschaald in FWG 45 en voor niet SKJ-geregistreerde zorgprofessionals in FWG 40 van de CAO Gehandicaptenzorg.

Bijzonderheden

Bijzonderheden:

Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod (BHV, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Wet Zorg en Dwang en Weerbaarheid & bejegening).

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck. 

Type Vacature
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq, regio Twente/Achterhoek
Postcode 7555SK
Stad Hengelo
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Mbo+
Arbeidstijd In overleg
Uren van 20
Uren tot 20
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij de heer F. Dokter via tel.nr. 06-14105258 (clustermanager). Algemene informatie zie www.ambiq.nl
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 13-01-2021
Ingangsdatum in overleg
Reageer voor 25-01-2021
Nummer 56967
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Werken bij Ambiq betekent dat je vanuit je hart LVB-cliënten op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. We werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. We werken vanuit onze visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. We zijn een specialist op LVB en bieden ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. We zijn een ambitieuze, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma. Kom jij bij ons werken? Kijk op www.werkenbijambiq.nl

Meer over Ambiq